Ewidencja księgowa i podatkowa z wykorzystaniem programów komputerowych (edycja 3)

online__19_

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
Studia odwołane
Cena
3 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Zapraszamy na studia Rachunkowość i podatki (ed. 45) oraz Rachunkowość - studia podyplomowe dla nieksięgowych (ed. 3)

Szczegółowe informacje o studiach i rekrutacji u kierownika: tel. 501056723 e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej i podatkowej, a także sprawozdawczości finansowej i podatkowej. Słuchacze nabędą również umiejętności prowadzenia ksiąg za pomocą programu finansowo-księgowego. W programie studiów uwzględniono również podstawowe zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego i rozliczeń publicznoprawnych.

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które chcą zdobyć zasadniczą wiedzę i umiejętności z zakresu ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowych, sprawozdawczości i rozliczeń publicznoprawnych, a w szczególności: a)osoby początkujące, które chcą się uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i ewidencji podatkowych, w tym osoby, które chcą się przekwalifikować lub zmienić stawisko pracy, b)osoby, które współpracują z księgowymi, ale potrzebują uporządkowanej wiedzy rachunkowej i podatkowej, c)osoby, które poszukują aktualizacji i odnowienia wiedzy i umiejętności na temat prowadzenia ksiąg (np. powracające na rynek pracy), d)właściciele, zarządzający, kierownicy, którzy poszukują wiedzy na temat rachunkowości i podatków, e)absolwenci różnych kierunków studiów (w tym studiów I. stopnia), którzy poszukują specjalizacji z rachunkowości i podatków.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Formy ewidencji i podstawy rachunkowości
2. Prawo bilansowe i organizacja ksiąg rachunkowych
3. Ewidencja księgowa aktywów trwałych
4. Ewidencja księgowa środków pieniężnych i innych aktywów finansowych
5. Ewidencja księgowa rozrachunków
6. Ewidencja księgowa materiałów i towarów
7. Ewidencja księgowa produktów gotowych
8. Ewidencja księgowa przychodów, kosztów i wyniku finansowego
9. Ewidencja księgowa kapitałów i rezerw
10. Kalkulacja i rozliczanie kosztów
11. Sporządzanie sprawozdania finansowego
12. Opodatkowanie działalności gospodarczej
13. Podatek od towarów i usług
14. Podatek dochodowy od osób fizycznych
15. Podatek dochodowy od osób prawnych
16. Ubezpieczenia społeczne
17. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy
18. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
19. Rozliczanie osób zatrudnionych
20. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej - podstawy prawne
21. Zawieranie i realizacja umów z pracownikami i kontrahentami
22. Prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą programu komputerowego FK
23. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów za pomocą programu komputerowego
24. Rozliczanie składek ubezpieczeniowych w programie PŁATNIK
25. Egzamin końcowy

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (ok. 80%) • egzamin

Organizacja studiów

• studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów • program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału i może być korygowany • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie • słuchacze otrzymują książki związane z tematyką studiów oraz materiały w formie elektronicznej

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są zarówno od strony teoretycznej, jak i dzięki doświadczeniom z codziennej pracy zawodowej - od strony praktycznej przez znawców problematyki księgowej, podatkowej i finansowej. Są wśród nich pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, księgowi, specjaliści z Izby Skarbowej we Wrocławiu, doradcy podatkowi. Większość zajęć prowadzona jest przez praktykujących księgowych (w tym prowadzących własne biura rachunkowe), prawników i doradców podatkowych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl
pok. 513, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

3950 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na max 8 rat.
Wzór podania o rozłożenie płatności na raty znajduje się na stronie - dla osób zalogowanych (zapisanych na studia).

Kontakt i zapisy

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4, godziny otwarcia: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Kontakt w sprawie faktur: mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z, Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Sekretariat czynny: pn-pt. 7.00-14.30

Kontakt do Kierownika studiów: 501056723

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-27

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni:
 • Dodatkowo wymagane:
 • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • -apostille
 • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje o studiach można uzyskać u kierownika studiów (tel. 501056723).


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto