Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami (edycja 20)

wybierz_bezplatne_warsztaty_dla_siebie!_(1)_1

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
27.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
4 450,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Rozpoczęcie zajęć na studiach w dniach 27-28.10. Szczegółowe informacje zostały przesłane słuchaczom e-mailem.

Dodatkowy termin rekrutacji - 22.10. (zapisy do momentu, gdy będą wolne miejsca).

Szczegółowe informacje o studiach i rekrutacji u kierownika: tel. 501056723 e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, procedur podatkowych, polityki podatkowej przedsiębiorstwa oraz zasad sprawozdawczości finansowej i zarządczej, wzbogaconej dodatkowo umiejętnościami stosowania oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Sprawność w posługiwaniu się normami prawa podatkowego jest podstawą dokonywania prawidłowych rozliczeń podatkowych oraz stanowi niezbędny warunek prowadzenia optymalnej polityki podatkowej przedsiębiorstwa i wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Ponadto przekazana zostanie problematyka z zakresu prawa celnego, zasad międzynarodowego opodatkowania, obowiązującego systemu ubezpieczeń, a także niezbędnych w tym zakresie elementów prawa cywilnego i gospodarczego.

Zakres merytoryczny studiów odpowiada wymaganiom stawianym kandydatom na doradcę podatkowego, a studia przygotowują słuchaczy do zdawania egzaminu na doradcę podatkowego.

Adresaci

Studia podyplomowe DORADZTWO PODATKOWE I ZARZĄDZANIE PODATKAMI są kierowane do kandydatów na doradców podatkowych, kadry menedżerskiej, w szczególności odpowiedzialnej za decyzje finansowe, do księgowych i pracowników biur rachunkowych zajmujących się rozliczeniami podatkowymi oraz do osób zainteresowanych problematyką podatkową.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Ceny transferowe w rozliczeniu podatkowym 8
2. Cła i procedury celne 8
3. Ewidencja podatników 4
4. Kontrola podatkowa i kontrola skarbowa 8
5. Księgi rachunkowe w rozliczeniu podatkowym 16
6. Opodatkowanie międzynarodowe i unikanie podwójnego opodatkowania 8
7. Opodatkowanie przekształceń przedsiębiorstw 8
8. Podatek akcyzowy 8
9. Podatek dochodowy od osób fizycznych 12
10. Podatek dochodowy od osób prawnych 12
11. Podatek od towarów i usług 12
12. Podatki w sprawozdawczości finansowej 8
13. Postępowanie egzekucyjne w administracji 4
14. Prawo karne skarbowe 4
15. Prowadzenie ksiąg podatkowych 8
16. Strategie podatkowe 16
17. Studia przypadków 8
18. System opłat i podatków lokalnych 4
19. System ubezpieczeń 8
20. Transakcje wewnątrzwspólnotowe 8
21. Wprowadzenie do zarządzania podatkami i ryzykiem podatkowym 4
22. Zasady rachunkowości 8
23. Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe 8
24. Egzamin końcowy 0
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach • egzamin

Organizacja studiów

• studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa-trzy tygodnie • słuchacze otrzymują książki związane z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez doradców podatkowych zatrudnionych w firmach doradczych oraz prowadzących własne kancelarie, pracowników Izby Skarbowej oraz urzędów skarbowych we Wrocławiu, a także przez uznanych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zatrudnieni wykładowcy, a w szczególności doradcy podatkowi, służą pomocą osobom zdającym egzaminy na doradcę podatkowego.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl
pok. 513, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

4450 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na max 8 rat.
Wzór podania o rozłożenie płatności na raty znajduje się na stronie - dla osób zalogowanych (zapisanych na studia).

Kontakt i zapisy

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4, godziny otwarcia: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław

Kontakt w sprawie faktur: mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl tel. 71 36 80 422, pokój 514, bud. Z, Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Sekretariat czynny: pn-pt. 7.00-14.30

Kontakt do Kierownika studiów: 501056723

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-10-22

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-27

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru)
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (i kserokopia)
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni:
 • Dodatkowo wymagane:
 • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • -apostille
 • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia. Po złożeniu dokumentów słuchacze otrzymują listownie informację o dokładnym terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

Dodatkowe informacje na temat studiów można uzyskać u kierownika

tel. 501 05 67 23.

Terminy zjazdów II sem:

1. 23-24.02.

2. 09-10.03. 

3. 23-24.03.

4. 06-07.04.

5. 27-28.04.

6. 11-12.05. 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
zamknięte (w okresie wakacyjnym)

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto