Suplementy diety i żywność wzbogacana (we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu, edycja 1)

Semestr zimowy 2018/2019, letni 2018/2019

Data uruchomienia
27.10.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł
Kontakt
Agnieszka Łazikowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest zapoznanie Uczestników z: 1) podstawową wiedzą z zakresu nauk żywieniowych, przepisami prawa regulującymi wprowadzanie do obrotu suplementów diety i żywności wzbogacanej, bezpieczeństwa ich produkcji i kontroli jakości; 2) aktualną wiedzą z zakresu zaleceń i przeciwskazań do stosowania suplementów diety i żywności wzbogacanej w żywieniu różnych grup ludności (kobiety ciężarne i karmiące, dzieci i młodzież, osoby dorosłe i starsze), o zwiększonej aktywności fizycznej oraz w profilaktyce i dietoterapii chorób cywilizacyjnych; 3) oceną i planowaniem jadłospisów w żywieniu indywidualnym uwzględniającym suplementy diety i/lub żywność wzbogacaną. Zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne do pracy w przedsiębiorstwach produkujących suplementy diety i żywność wzbogacaną, w zakładach i instytucjach zajmujących się kontrolą jakości żywności i suplementów diety, w pracy dietetyka, specjalisty ds. żywienia człowieka, trenera personalnego oraz nauczyciela przedmiotów zawodowych

Adresaci

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich typów. Tematyka studiów będzie szczególnie przydatna dla osób zatrudnionych w: zakładach produkujących suplementy diety lub żywność; instytucjach kontrolujących żywność i suplementy diety; usługach żywieniowych (gabinetach dietetycznych, poradnictwa żywieniowego lub odnowy biologicznej, firmach cateringowych); w siłowniach lub klubach fitness. Ponadto studia dedykowane są dla nauczycieli dietetyki, żywienia, technologii żywności i/lub towaroznawstwa oraz wszystkich chętnych pragnących zdobyć lub poszerzyć i/lub zaktualizować wiedzę z zakresu programu studiów.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawy żywienia człowieka 12
2. Suplementy diety i żywność wzbogacana - regulacje prawne, procedury rejestracji, kontrola 6
3. Wymagania sanitarno-higieniczne w produkcji i dystrybucji suplementów diety 6
4. Opakowanie, oznakowanie i przechowywanie suplementów diety 8
5. Suplementy diety w żywieniu dzieci i młodzieży 6
6. Suplementy diety w żywieniu osób dorosłych 8
7. Suplementy diety w żywieniu osób starszych 8
8. Żywienie w sporcie 14
9. Suplementy diety w żywieniu osób aktywnych fizycznie 14
10. Analiza składu suplementów diety i żywności wzbogacanej 16
11. Diagnostyka laboratoryjna niedoborów i nadmiarów składników odżywczych w ustroju 5
12. Marketing i reklama suplementów diety 4
13. Żywność wzbogacana 8
14. Suplementacja i wzbogacanie pasz zwierząt gospodarskich a jakość ich produktów 6
15. Nutrigenomika a suplementy diety 8
16. Bezpieczeństwo suplementów diety i żywności wzbogacanej 8
17. Farmakologia substancji farmaceutycznych w suplementach diety 5
18. Interakcje leków z suplementami diety 5
19. Planowanie i ocena jadłospisów z uwzględnieniem suplementacji i/lub żywności wzbogacanej 8
20. Egzamin końcowy 5
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • 80% obecności na zajęciach,
 • uzyskanie zaliczeń z poszczególnych form wszystkich przedmiotów,
 • pozytywny wynik ustnego egzaminu końcowego.

Organizacja studiów

 • Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Instytut Chemii i Technologii Żywności, Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
 • 10 zjazdów (sobota-niedziela)
 • organizacja współpracująca: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz pracowników innych uczelni w kraju zajmujących się zagadnieniami poruszanymi w ramach studiów. Będę to m.in.

 • Dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UE , Instytut Chemii i Technologii Żywności, UE Wrocław
 • Dr n. med. Jacek Klakočar, Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
 • Prof. dr hab. inż. Bogumiła Pilarczyk, Katedra Biotechnologii Rozrodu Zwierząt i Higieny Środowiska, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.
 • Dr hab. inż. lek med. Dariusz Włodarek, prof. SGGW, Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • Dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. nadzw., Katedra Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodnicy we Wrocławiu.
 • Dr hab. Jolanta Kiełpińska, prof. ZUT, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.
 • Dr n. med. Anna Zmarzły, Kierownik Poradni Żywienia Klinicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego, Wrocław
 • Dr n. farm. Magdalena Hurkacz, Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny z O. Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław.
 • Dr n.farm. Aldona Wierzbicka - Rucińska, Zakład Biochemii, Radioimmunologii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”, Warszawa.
 • Dr inż. Anna Sobczak-Czynsz, Zakład Podstaw Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin.
 • Dr inż. Anna Kowalska, Instytut Nauk Ekonomicznych, UE Wrocław.
 • Dr inż. Ewa Biazik, Instytut Chemii i Technologii Żywności, UE Wrocław.
 • Dr Ewelina Książek, Instytut Chemii i Technologii Żywności, UE Wrocław.
 • Dr inż. Małgorzata Janczar-Smuga, Instytut Chemii i Technologii Żywności, UE Wrocław.
 • mgr inż. Monika Wereńska, Instytut Chemii i Technologii Żywności, UE, Wroclaw
 • mgr inż. Piotr Nabiałek, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artkułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UEW
Katedra Technologii Żywności i Żywienia
tel. 71 36 80 254
e-mail: zuzanna.goluch@ue.wroc.pl
pok. 106, bud. H

Cena

4900 PLN

Terminy zjazdów w semestrze zimowym:
1 zjazd: 27-28.10.2018
2 zjazd: 24 -25.11.2018
3 zajad: 15-16.12.2018
4 zjazd: 02-03.02.2019
5 zjazd: 16-17.02.2019.
Zajęcia wykładowe i ćwiczeniowe będą odbywać się w godzinach 9:00-16:00, na terenie kampusu UE.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl, pok. 4, bud. CKU, Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Kontakt do kierownika studiów (organizacja i program studiów): e-mail: zuzanna.goluch@ue.wroc.pl; tel. 71 36 80 254; 506554665

Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2018-10-27

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA, tłumaczenie przysięgłe dyplomu.)

Dodatkowe informacje

 • Studia realizowane we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu.

 • Świadectwo ukończeniu studiów podyplomowych prestiżowej Uczelni.
 • Komfortowe warunki w salach wykładowych i ćwiczeniowych (m.in. zajęcia komputerowe przy jednoosobowych stanowiskach).
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto