Rachunkowość, kadry i płace w MŚP 1 edycja

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
24.02.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
3 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Szczegółowe informacje o studiach i rekrutacji u kierownika: tel. 501056723 e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu rachunkowości, prowadzenia spraw kadrowych oraz rozliczeń płacowych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Słuchacze nabędą przede wszystkim umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego w MŚP, dokonywania rozliczeń podatkowych przez MŚP, a także umiejętności stosowania procedur kadrowych (zawieranie i rozwiązywanie umów i pracę i cywilnoprawnych, organizacja czasu pracy, prowadzenie dokumentacji kadrowej, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy) oraz umiejętności stosowania procedur płacowych (naliczanie składników wynagrodzenia, obciążenia publicznoprawne wynagrodzeń i umów cywilnoprawnych, rozliczanie wynagrodzeń, dokumentacja płacowa, sprawozdawczość podatkowa i ubezpieczeniowa). Słuchacze nabędą ponadto umiejętności obsługi specjalistycznych programów – program finansowo-księgowy, program kadrowo-płacowy oraz PŁATNIK.

Adresaci

Studia podyplomowe RACHUNKOWOŚĆ, KADRY i PŁACE są kierowane do (obecnych i przyszłych) pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw odpowiedzialnych za sprawy księgowe, podatkowe, płacowe i kadrowe, jak również do pracowników biur rachunkowych. Studia kierowane są zarówno do osób początkujących jak również posiadających już pewną wiedzę i umiejętności, ale oczekujących ich uporządkowani i systematyzacji. Studia polecane są księgowym, którzy chcą poznać zagadnienia kadrowe i płacowe oraz osobom, króre znają zagadnienia kadrowe, ale poszukują wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg i rozliczeń płacowych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Wprowadzenie do rachunkowości w MŚP
2. Organizacja ksiąg rachunkowych w MŚP
3. Podstawy ewidencji księgowej
4. Rachunkowość finansowa
5. Rachunek kosztów w MŚP
6. Sprawozdawczość finansowa MŚP
7. Controlling w MŚP
8. Pozyskiwanie kapitału i finansowanie MŚP
9. Opodatkowanie MŚP
10. Rozliczanie podatku od towarów i usług
11. Rozliczanie podatku dochodowego
12. Umowy o pracę
13. Umowy cywilnoprawne
14. Czas pracy oraz urlopy pracownicze
15. Dokumentacja i sprawozdawczość kadrowa
16. Przebieg zatrudnienia - obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika
17. Odpowiedzialność pracodawcy i kontrola PIP
18. Naliczanie składników wynagrodzenia
19. Podatek dochodowy i składki ZUS od osób zatrudnionych
20. Rozliczenia podatkowe i ubezpieczeniowe osób zatrudnionych
21. Dokumentacja i sprawozdawczość płacowa
22. Obsługa programu kadrowo płacowego oraz programu PŁATNIK
23. Obsługa programu finansowo-księgowego
24. Egzamin końcowy

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (ok. 80%) • egzamin

Organizacja studiów

• studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów • program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału i może być korygowany • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są zarówno od strony teoretycznej, jak i dzięki doświadczeniom z codziennej pracy zawodowej - od strony praktycznej przez grono znawców problematyki księgowej, podatkowej, kadrowej i płacowej. Są wśród nich pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, księgowi, radcowie prawni, specjaliści ds. kadr i płac oraz doradcy podatkowi.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

3950 PLN

istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty (max. 8 rat)

Kontakt i zapisy

Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl Sekretariat czynny: pn-pt. 7.00-14.30, tel. 71 36 80 422

tel. 501056723 (kierownik studiów)

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4 lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-01-31

Termin uruchomienia studiów: 2018-02-24

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia (wg wzoru)
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • 2 zdjęcia (podpisane)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (i kserokopia)
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony).
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni:
 • Dodatkowo wymagane:
 • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • -apostille
 • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń.

Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia. Po złożeniu dokumentów słuchacze otrzymują listownie informację o dokładnym terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

Dodatkowe informacje na temat studiów można uzyskać u kierownika tel. 501 05 67 23.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto