Bankowość. Europejski Certyfikat Bankowca

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Rekrutacja do
28.02.2018 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
10.03.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
3 950,00 zł
Kontakt
Anna Kozak
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Głównym celem studiów podyplomowych Europejski Certyfikat Bankowca jest kształcenie pracowników banków i innych instytucji finansowych w obszarze współczesnej bankowości, jak również: • przygotowanie pracowników sektora bankowego różnych szczebli, a także studentów i absolwentów oraz innych osób zainteresowanych, do egzaminu, który umożliwia ubieganie się o Europejski Certyfikat Bankowca (EFCB – the European Foundation Certificate in Banking), wydawany przez the European Banking and Financial Services Training Network, • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania współczesnych instytucji finansowych, w tym banków, na europejskich rynkach finansowych, • przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania samodzielnych analiz w wybranych obszarach bankowości. Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Bankowość. Europejski Certyfikat Bankowca

Adresaci

Studia te dedykowane są studentom i absolwentom I i II stopnia, którzy zainteresowani są karierą w polskich i europejskich instytucjach finansowych. Studia adresowane są również do pracowników sektora bankowego różnych szczebli, którzy chcą przygotować się do egzaminu na europejski certyfikat bankowca i ubiegać się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego. Grupą docelową są także osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i szanse pracy na europejskich rynkach finansowych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. MODUŁ I BANK – zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania: 0
2. Ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego 15
3. Systemy pieniężne i polityka monetarna 15
4. Perspektywy integracji europejskiej 5
5. MODUŁ II BANK – zarządzanie finansami: 0
6. Rachunkowość i sprawozdawczość bankowa 20
7. Controlling bankowy i audyt wewnętrzny w banku 20
8. Zarządzanie ryzykiem w działalności bankowej 15
9. Bank na rynku finansowym 10
10. MODUŁ III BANK – zarządzanie usługami: 0
11. Usługi finansowe dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych 15
12. Marketing bankowy 15
13. MODUŁ IV BANK – zarządzanie relacjami: 0
14. Zarządzanie relacjami z interesariuszami w banku 10
15. Etyka w banku 5
16. MODUŁ V BANK – mechanizmy funkcjonowania: 0
17. Współczesny bank – uwarunkowania funkcjonalne i strukturalne 7
18. Infrastruktura organizacyjna i informatyczna banku 10
19. Zapewnienie zgodności w banku 10
20. Wykład inauguracyjny 2
21. Egzamin końcowy 2
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem zaliczenia jest zdanie egzaminu końcowego składającego się z pytań testowych z zakresu materiału omawianego podczas studiów Bankowość. Europejski Certyfikat Bankowca.

Organizacja studiów

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Katedra Bankowości Organizacja zjazdów: sobota-niedziela

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ponadto planowane są również wykłady prowadzone przez pracowników instytucji finansowych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Justyna Zabawa
Katedra Bankowości
e-mail: justyna.zabawa@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
Katedra Bankowości
tel. 71 36 80 332
bud. Z

Cena

3950 PLN

płatne jednorazowo przed rozpoczęciem zajęć

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław tel. 71 36 80 949, pokój 4

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

mgr Anna Kozak anna.kozak@ue.wroc.pl mgr Alina Sofińska alina.sofinska@ue.wroc.pl

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt. http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-02-28

Termin uruchomienia studiów: 2018-03-10

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni:
 • Dodatkowo wymagane:
 • -oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • -tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • -apostille
 • -tłumaczenia apostille

Dodatkowe informacje

Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wroclawiu a Związkiem Banków Polskich słuchacze po ukończeniu studiów maja możliwość przytąpienia do egazaminu na Europejski Certyfikat Bankowca. W przypadku uzbierania minimalnej, wymaganej liczby osób egzamin Europejski Certyfikat Bankowca zostanie przeprowadzony na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Więcej informacji na temat egzaminu na stronie: www.ecb.ue.wroc.pl


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto