Finanse osobiste - doradca finansowy 1 edycja w Warszawie

Semestr zimowy 2017/2018, letni 2017/2018

Rekrutacja do
17.10.2017 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
18.10.2017 r.
Studia uruchomione
Cena
6 000,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z tematyką zarządzania finansami gospodarstw domowych oraz zagadnieniami związanymi z doradztwem w zakresie planowania finansowego, finansowania celów finansowych oraz zarządzania ryzykiem w gospodarstwach domowych. Absolwent powinien posiadać poszerzoną wiedzę z zakresu finansów gospodarstw domowych, matematyki finansowej, inwestycji, planowania emerytalnego oraz ubezpieczeń. Powinien także uporządkować swoją wiedzę ogólną z aspektów prawnych doradztwa finansowego, prawa podatkowego i ekonomii.

Adresaci

Studia adresowane są do osób pragnących zdobyć i poszerzyć wiedzę z obszaru finansów osobistych i planowania finansowego, w tym osób, które zawodowo zajmują się doradztwem i pośrednictwem finansowym.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do planowania finansowego 10
2. Podstawy ekonomii 8
3. Podstawy matematyki finansowej 16
4. Inwestowanie i finansowanie 16
5. Rynki finansowe i ich otoczenie 12
6. Ubezpieczenia gospodarstw domowych 8
7. Planowanie emerytalne 14
8. Wycena instrumentów finansowych 10
9. Inwestycje gospodarstw domowych 14
10. Podatki gospodarstw domowych 6
11. Nieruchomości – inwestowanie i finansowanie 8
12. Uwarunkowanie prawne doradztwa finansowego 16
13. Elementy finansów behawioralnych 8
14. Etyka 6
15. Studium przypadku – plan finansowy gospodarstwa domowego 16
16. Ryzyko w planowaniu finansowym 8
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Obecność na zajęciach (min. 75%) Egzamin końcowy.

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 176 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele i obejmują łącznie około 11 zjazdów. O inauguracji studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową.

Szczegółowy harmonogram z informacją dot. sal w których będą prowadzone zajęcia i przedmiotów, pojawi się wkrótce.

Kadra dydaktyczna

doświadczeni i najlepsi pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego eksperci z zakresu finansów praktycy współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Radosław Pietrzyk, adiunkt
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
e-mail: radoslaw.pietrzyk@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
e-mail: krzysztof.jajuga@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

6000 PLN

Płatne przed rozpoczęciem zajęć. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie równe raty płatne przed rozpoczęciem semestrów tj. do 18 października 2017 r. oraz do 02 lutego 2018 r. po 3000,00 zł, bądź 6000,00 zł do 18 października 2017 r.

Płatności za studia proszę dokonywać na nr konta podany po zalogowaniu się na stronie studiów (indywidualny dla każdego uczestnika)

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do korespondencji: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela Radosław Pietrzyk (radoslaw.pietrzyk@ue.wroc.pl)

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2017-10-17

Termin uruchomienia studiów: 2017-10-18

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 2 zdjęcia- wymiary 37 mm x 45 mm
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

Termin rozpoczęcia studiów październik 2017 r.


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto