Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych 1 edycja we Wrocławiu

Semestr zimowy 2017/2018, letni 2017/2018

Rekrutacja do
17.10.2014 r.
Termin upłynął
Cena
7 500,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest zaznajomienie uczestników z tematyką zarządzania ryzykiem, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka rynkowego. Uczestnicy studiów zapoznają się również z podstawami zarządzania innymi rodzajami ryzyka (kredytowe, operacyjne). Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów mają zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem w instytucjach finansowych rożnego typu i w przedsiębiorstwach, a także w indywidualnej działalności inwestycyjnej.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które ukończyły studia na poziomie co najmniej licencjackim, a obecnie zainteresowane są poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Zaliczenie każdego z przedmiotów zgodnie zasadami właściwymi dla tego przedmiotu. Możliwe formy weryfikacji efektów kształcenia: O1 - ćwiczenia indywidualne i zespołowe realizowane na zajęciach pod nadzorem prowadzącego O2 - analizy przypadków i rozwiązywanie problemów O3 - egzaminy pisemne O4 - testy wiedzy O5 - indywidualne projekty zaliczeniowe O6 - egzamin końcowy

Organizacja studiów

Studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów zajęcia odbywają się w soboty i niedziele na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu co 2-3 tygodnie w godz. 9.00-16.30. Studenci otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów w formie elektronicznej

Zajęcia będą odbywały się w formie wykładów bądź wykładów z elementami ćwiczeń lub dyskusji grupowej. Ponadto przewidziane są warsztaty, których celem jest kształcenie umiejętności posługiwania się wiedzą teoretyczną zdobytą na wykładach. Formuła warsztatów przewiduje większą aktywność Uczestników niż na pozostałych zajęciach (analiza przypadków, rozwiązywanie zadań, prezentacja przez Uczestników wyników ich pracy).

Kadra dydaktyczna

Doświadczeni i najlepsi pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego

Eksperci z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania ryzykiem

Praktycy współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Paweł Rokita, adiunkt
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
tel. 71 36 80 401
e-mail: pawel.rokita@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
e-mail: krzysztof.jajuga@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

7500 PLN

Informacja o terminie płatności i terminie zakończenia rekrutacji zostanie podana wkrótce

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl mgr Anna Kozak, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2014-10-17

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • 2 zdjęcia - wymiary 37 mm x 45 mm
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

Termin rozpoczęcia studiów: listopad 2014 r.


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto