Bezpieczeństwo i higiena pracy z ochroną środowiska Jelenia Góra

Semestr zimowy 2017/2018, letni 2017/2018

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
14.10.2017 r.
Studia uruchomione
Cena
2 900,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Zadaniem studiów podyplomowych jest: a) pogłębienie wiedzy z zakresu:

 • praktycznych i teoretycznych aspektów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy,
 • praktycznych i teoretycznych aspektów związanych z ochroną środowiska w organizacji.

b) doskonalenie umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego,
 • organizowania prac szczególnie niebezpiecznych,
 • przeprowadzania postępowania powypadkowego,
 • uczestniczenia w procedurze postępowania stwierdzenia/podejrzenia choroby zawodowej,
 • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • ochrony zakładu przed pożarem i postępowania w sytuacji zagrożenia wybuchem i pożarem,
 • przeprowadzenia szkoleń w zakresie bhp,
 • doboru środków ochrony indywidulanej,
 • przeprowadzenia audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy,
 • pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych,
 • zarzadzania jakością,
 • gospodarowania odpadami,
 • sprawozdawczością w zakresie ochrony środowiska,
 • społecznej odpowiedzialności,

c) kształtowanie takich postaw, jak:

 • kreatywność, samodzielność i konsekwencja w działaniu,
 • efektywna organizacja pracy i współpraca z zespole,
 • dbałość o profesjonalną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną.

Studia podyplomowe przygotowują do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych organizacjach (na podstawie § 4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.97.109.704 ze zm.)

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób, które zamierzają podnieść swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zamierzają rozpocząć pełnienie funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bhp.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 232 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe w środowisku pracy 12
2. Prace szczególnie niebezpieczne i dobór środków ochrony 16
3. Prawo pracy 24
4. Ergonomia i psychologia pracy 12
5. Bezpieczeństwo obiektów i pomieszczeń 8
6. Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń 12
7. Obowiązki pracodawców, osób kierujacych pracownikami i pracowników w zakresie bhp 4
8. Ocena i szacowanie ryzyka zawodowego 16
9. Wypadki i choroby zawodowe - postępowanie 16
10. Pierwsza pomoc przedlekarska 12
11. Ochrona przeciwpożarowa. Zagrożenie wybuchem i pożarem 12
12. Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 6
13. System zarządzania bhp w organizacji 8
14. Metody nauczenia dorosłych w zakresie bhp 8
15. Odszkodowania i procedury ZUS w zakresie bhp 8
16. Ochrona środowiska 12
17. Ocena oddziaływania na środowisko 6
18. Gospodarowanie odpadami 8
19. Zarządzanie jakością 4
20. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne 16
21. Społeczna odpowiedzialność organizacji 4
22. Organizacja i metodyka szkoleń w zakresie bhp 8
23. Egzamin końcowy 0
RAZEM 232

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy studiów podyplomowych zobowiązani są do systematycznego uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz do przygotowania się do zajęć, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego zajęcia. Dopuszcza się nieobecność uczestnika studiów podyplomowych w ilości nie większej niż 20 % wszystkich zaplanowanych dni, w których odbywają się zajęcia. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest: a) otrzymanie pozytywnych zaliczeń ze wszystkich przedmiotów, b) złożenie pracy końcowej poświęconej rozwiązaniu problemu wchodzącego w zakres tematyki studiów podyplomowych; temat pracy jest uzgodniony z prowadzącym seminarium dyplomowe i może dotyczyć także konkretnego problemu z zakładu pracy słuchacza, c) zaliczenie testu sprawdzającego, c) uzyskania pozytywnej oceny na egzaminie końcowym (prezentacja i obrona rozwiązania problemu oraz ogólna znajomość tematyki studiów podyplomowych).

Organizacja studiów

 • Studia organizowane są przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Studia odbywają się w Jeleniej Górze.

 • Organizacja zjazdów: zjazdy sobota-niedziela, zajęcia od godz. 9:00 do godz. 16:00.

 • Dodatkowe usługi np. materiały promocyjne, dostęp do materiałów, możliwość uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego systemu zarządzania wg normy PN-N 18001, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015.

 • Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych możliwy jest również dzięki współpracy z międzynarodową firmą certyfikującą Det Norske Veritas Polska Sp. z o.o., której przedstawiciel prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy i trenerzy to: a) pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mający doświadczenie dydaktyczne i praktyczne w zakresie systemów zarządzania, ergonomii, psychologii pracy, b) pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, mający doświadczenie w zakresie prawa pracy, bezpieczeństw maszyn i urządzeń, organizowania prac szczególnie niebezpiecznych, oszacowywania ryzyka zawodowego, postepowania z wypadkami przy pracy, c) audytorzy wiodący i konsultacji jednostek certyfikujących o bogatym doświadczeniu w zakresie systemów zarządzania, audytowania, d) pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mający doświadczenie w zakresie postępowania powypadkowego, odszkodowawczego oraz procedur ubiegania się o dofinasowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, e) pracownicy Politechniki Wrocławskiej mający doświadczenie w zakresie technologii ochrony środowiska, f) pracownicy Państwowej Straży Pożarnej o bogatym doświadczeniu w zakresie postępowania przeciwpożarowego, g) ratowników medycznych z bogatym doświadczeniem dydaktycznym i praktycznym w dziedzinie ratownictwa medycznego.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

Paweł Skowron
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
e-mail: pawel.skowron@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

dr hab. Adam Płachciak
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
e-mail: adam.plachciak@ue.wroc.pl

Cena

2900 PLN

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 2900,00 brutto.

Kontakt i zapisy

Wymagane dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego (zakładka poniżej), należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Dziekanat studiów III stopnia, bud. A, pok. 59, I piętro, ul. Nowowiejska 3, 58-500 Jelenia Góra

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2017-10-13

Termin uruchomienia studiów: 2017-10-14

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto