Analizy statystyczne danych społeczno-gospodarczych 1 edycja - planowane uruchomienie w październiku

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
3 500,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętności w zakresie przygotowania i realizacji badań rynkowych i społecznych oraz analizowania danych uzyskanych zarówno w toku badań jak i pochodzących ze źródeł wtórnych. Szczególną uwagą jest objęta umiejętność interpretacji oraz prezentacji wyników badań i formułowanie na ich podstawie wniosków. Słuchacze zapoznają się z zastosowaniami szeroko rozumianych metod, modeli i technik analiz statystycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnych zastosowań biznesowych, program studiów został wzbogacony o elementy "data mining", przygotowując słuchaczy do pogłębiania umiejętności korzystania z zaawansowanych możliwości pakietów statystycznych. Absolwenci zostaną przygotowani do samodzielnego nadzorowania i kierowania badaniami mającymi na celu pozyskanie informacji na pożądany temat. Studia dadzą podstawę do samodzielnego studiowania literatury zwiększającej zakres przeprowadzanych analiz. Kształcenie w ramach studium odbywać się będzie w dużej mierze w laboratoriach komputerowych (m.in. pakiet STATISTICA) i polegać na analizie "case studies" opartych na danych rzeczywistych. Studium organizowane jest we współpracy z Urzędem Statystycznym, którego specjaliści przygotowywać będą słuchaczy do efektywnego korzystania z publicznych baz danych. Wśród wykładowców znajdują się także praktycy reprezentujący jednostki samorządowe oraz sektor bankowy.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się analizą danych, nowoczesnymi metodami, modelami i technikami analiz statystycznych oraz analiz „data mining”. W szczególności będą one przydatne osobom zajmującym się przetwarzaniem, analizą danych i przygotowywaniem raportów w bankach, firmach konsultingowych, ubezpieczeniowych, telekomunikacyjnych, produkcyjnych, handlowych, instytucjach nadzorczych i administracji publicznej. Studium dedykowane jest także nauczycielom i pracownikom naukowo-dydaktycznym oraz pracownikom instytucji badawczych, np. medycznych lub farmaceutycznych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 174 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wykład wprowadzający 4
2. Wprowadzenie do pakietu Statistica 4
3. Badania prowadzone przez statystykę publiczną i udostępnianie danych statystycznych 4
4. Szkolenie z Banku Danych Lokalnych 4
5. Metoda reprezentacyjna 10
6. Imputacja danych 4
7. System Informacji Geograficznej – GIS 8
8. Elementy statystyki opisowej 12
9. Kwantyfikacja - określanie zjawisk informacją ilościową 8
10. Podobieństwo i zróżnicowanie struktur 6
11. Wnioskowanie statystyczne w praktyce 16
12. Analiza wariancji 4
13. Badanie zależności cech ilościowych 6
14. Analiza regresji 8
15. Analiza cech jakościowych 10
16. Analiza korespondencji 4
17. Analiza szeregów czasowych i prognozowanie 10
18. Analiza skupień i rangowanie 8
19. Analiza głównych składowych 8
20. Analiza skojarzeniowa 8
21. Analiza zadań klasyfikacyjnych o różnych stopniach złożoności 8
22. Seminarium 20
RAZEM 174

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem zaliczenia studium będzie egzamin końcowy.

Organizacja studiów

Zajęcia będą odbywały się w weekendy, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00. Szczegółowy rozkład zajęć zostanie przedstawiony po zakończeniu rekrutacji.

Kadra dydaktyczna

dr hab. Joanna Dębicka, prof. UE - UE, Katedra Statystyki prof. dr hab. Stanisław Heilpern, pracownik Katedry Statystyki UE we Wrocławiu prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz dr Elżbieta Stańczyk, główny specjalista Dolnośląskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu mgr Agata Girul, Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny we Wrocławiu dr hab. Witold Miszczak dr Beata Zmyślona, pracownik Katedry Statystyki UE we Wrocławiu dr inż. Edyta Mazurek, pracownik Katedry Statystyki UE we Wrocławiu dr inż. Katarzyna Ostasiewicz, pracownik Katedry Statystyki UE we Wrocławiu mgr Przemysław Malczewski, zastępca dyrektora ds. monitoringu, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław dr inż. Agnieszka Marciniuk, pracownik Katedry Statystyki UE we Wrocławiu dr Cyprian Kozyra, pracownik Katedry Statystyki UE we Wrocławiu mgr Katarzyna Rypuła, Ośrodek Banku Danych Lokalnych, Urząd Statystyczny we Wrocławiu mgr Marek Leśkiewicz, doktorant w Katedrze Statystyki UE we Wrocławiu dr Damian Gąska, analityk danych w Eurobanku

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Katarzyna Ostasiewicz
Katedra Statystyki
e-mail: katarzyna.ostasiewicz@ue.wroc.pl
pok. 1, bud. B

Opiekun naukowy

dr hab. Joanna Dębicka, prof. UE
Katedra Statystyki
tel. 071/36-80-360
e-mail: joanna.debicka@ue.wroc.pl
pok. 409, bud. Z

Cena

3500 PLN

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów i podaniu terminu, kwoty i konta do dokonania wpłaty. Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4 godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-30

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto