Księgowy - doradca i analityk biznesu

Semestr zimowy 2017/2018, letni 2017/2018

Cena
4 700,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Wykonywanie zawodu księgowego zmierza w kierunku ograniczenia prac ewidencyjno-sprawozdawczych na skutek ich automatyzacji i rozszerzenia prac w zakresie analiz ekonomicznych oraz doradztwa biznesowego. Dotychczasowy księgowy, w opiniach pracodawców, musi zmierzać w kierunku doradcy zarządu, a jeszcze lepiej powinien pełnić funkcję członka zarządu ponosząc odpowiedzialność zbiorowego kierownika za efekty działania jednostki gospodarczej. Celem proponowanych studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności księgowych w zakresie doradztwa i analiz biznesowych. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Adresaci

Studia adresowane są do księgowych, którzy podejmują lub w przyszłości będą podejmować prace w obszarze doradztwa biznesowego zarządu spółek. Umiejętności decyzyjne uzyskane na studiach będą także przydatne w pracach doradców podatkowych oraz pracowników działów prawnych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 170 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Cechy i dokumentacja prawidłowego komputerowego systemu ewidencyjno - zarządczego 8
2. Jakościowe i ilościowe metody analiz gospodarczych 8
3. Modele biznesowe w strategii firmy 8
4. Adekwatność polityki bilansowej 8
5. Szacunki w rachunkowości i analizach biznesowych 8
6. Kontrola wewnętrzna – techniki mapowania obszarów wrażliwych 8
7. Standardy zarządzania bezpieczeństwem informacji 8
8. Technki filtrowania danych – technologia Big Data 16
9. Standaryzowanie i adekwatność raportów wewnętrznych 16
10. Elementy prawa niezbędne w pracy doradcy biznesowego 16
11. Podatki krajowe 16
12. Podatki w skali międzynarodowej 8
13. Orzecznictwo i interpretacje 16
14. Warsztaty decyzyjno – analityczne, w tym trening interpersonalny 24
15. Dyskusja nad projektem 2
RAZEM 170

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem formalnym zaliczenia studiów jest obecność co najmniej na 30 % zajęć. Warunkiem merytorycznym jest opracowanie projektu i dyskusja nad proponowanymi decyzjami.

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry, w trybie zaocznym - sobota i niedziela. Dokładne daty spotkań podane będą na pierwszych zajęciach z możliwością korekty terminów.Wykłady obejmują zakres rachunkowości, sprawozdawczości, analizy, techniki tworzenia i przetwarzania informacji (big data), prawa finansowego i gospodarczego. Końcowe zajęcia będą się odbywać w formie warsztatów..

Kadra dydaktyczna

Prof. dr hab. Zbigniew Luty Dr hab. Paweł Borszowski prof. UWr Dr hab. Waldemar Dotkuś prof. UE Dr hab. Tadeusz Kocowski prof. UE Dr hab. Bartłomiej Nita Dr hab. Edward Wiszniowski biegły sądowy Dr Grzegorz Warzocha biegły rewident praktycy z zakresu rachunkowości, prawa i zarządzania

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty
Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
tel. 71 36 80 396
e-mail: zbigniew.luty@ue.wroc.pl

Cena

4700 PLN

Uczestnik studiów powinien posiadać podstawową wiedzę z rachunkowości i podatków

Kontakt i zapisy

mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty, e-mail: zbigniew.luty@ue.wroc.pl, tel. 71 36 80 396

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto