Wycena przedsiębiorstw we Wrocławiu -2 edycja

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
3 950,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Głównym celem studiów jest zaznajomienie uczestników z tematyką wyceny przedsiębiorstw oraz wybranych aktywów, w szczególności dotyczy to zespołów aktywów generujących przepływy pieniężne, aktywów finansowych, technologii, know-how, wartości niematerialnych i prawnych itp. Absolwent powinien posiadać poszerzoną wiedzę z zakresu finansów, sprawozdawczości, ryzyka i wartości przedsiębiorstwa. Powinien także uporządkować swoją wiedzę ogólną z prawa i ekonomii środowiska działania przedsiębiorstwa. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Adresaci

Osoby, które ukończyły studia ekonomiczne, prawnicze lub posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, księgowości, doradztwa inwestycyjnego itp.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Elementy prawa gospodarczego 8
2. Ekonomia (mikroekonomia i makroekonomia) 8
3. Elementy metod ilościowych 16
4. Rynki finansowe 12
5. Sprawozdawczość finansowa 12
6. Finanse przedsiębiorstw 24
7. Wycena zespołów aktywów przedsiębiorstwa 32
8. Wycena instrumentów finansowych 8
9. Wycena WNiP, know-how i technologii 8
10. Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstw 8
11. Case Study 16
12. Seminarium 8
13. Egzamin końcowy - obrona pracy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

obecność na zajęciach (min. 75%) przygotowanie i obrona pracy końcowej

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele i obejmują łącznie około 10 zjazdów. O inauguracji studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową.

Szczegółowy harmonogram z informacją dot. sal w których będą prowadzone zajęcia i przedmiotów, pojawi się wkrótce.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są zarówno od strony teoretycznej, jak i dzięki doświadczeniom z codziennej pracy zawodowej - od strony praktycznej. Wśród prowadzących są pracownicy naukowi, posiadający duży dorobek naukowy oraz praktyczne doświadczenie w obszarze wyceny przedsiębiorstw.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Piotr Cegielski
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
tel. 727 672 844
e-mail: piotr@abigail.com.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
e-mail: krzysztof.jajuga@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

3950 PLN

Płatności za studia proszę dokonywać na nr konta podany po zalogowaniu się na stronie studiów (indywidualny dla każdego uczestnika).

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela Anita Makowska (anita.makowska@ue.wroc.pl), tel. 697 404 228

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-03-18

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacje

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szanowni Państwo,

z uwagi na fakt nie uzyskania minimalnej liczby osób chcących uczestniczyć w studiach podypomowych, zmuszeni jesteśmy zamknąć rekrutację za co serdecznie przepraszamy. 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto