Menedżerskie studia podyplomowe - budowanie skutecznych zespołów poprzez diagnozę i zarządzanie kompetencjami

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Cena
6 440,00 zł
Kontakt
Agnieszka Łazikowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Tematyka studiów poprowadzi ich uczestników od zagadnień związanych z psychologicznym kształtowaniem relacji w biznesie w oparciu o analizę transakcyjną, przez cały wachlarz metod badania kompetencji oraz nowatorskich form ich rozwoju jak visual thinking, coaching grupowy, po praktyczne przykłady zastosowania prezentowanych narzędzi w biznesie. Wyjątkowa formuła zapewnia każdemu uczestnikowi udział w profesjonalnym procesie badania kompetencji Development Center wraz realizacją testów psychometrycznych ILM72, MTQ48 firmy AQR International oraz FRIS firmy FRIS Style Myślenia oraz indywidualnych sesji informacji zwrotnej wraz z przygotowanym dla każdego uczestnika pisemnym raportem. Sesje będą prowadzone przez doświadczonych asesorów oraz przez licencjonowanych użytkowników narzędzi psychometrycznych.

Studia mają na celu przekazanie praktycznej, stosowanej z powodzeniem w biznesie wiedzy. Większość zajęć będzie polegała na osobistym uczestniczeniu w realnie stosowanych narzędziach badania i rozwoju kompetencji. Prowadzący to osoby z wieloletnim doświadczeniem w biznesie zarówno w jego strukturach, jak i poza w obszarze profesjonalnego konsultingu. Efektem studiów ma być projekt badania i rozwoju kompetencji we własnej organizacji przygotowany pod opieką merytoryczną profesjonalistów.

Studia dostarczą słuchaczom nowoczesnych narzędzi, metod i technik, które pozwolą:

 • uzyskać im rzetelną i wielowymiarową (opartą o różnorodne narzędzia diagnostyczne: m.in Development Center, testy: MTQ48, ILM72 oraz FRIS) informację na temat swoich kompetencji i predyspozycji,
 • zwiększyć ich samoświadomość w zakresie posiadanych kompetencji oraz predyspozycji liderskich, a w konsekwencji - lepiej zarządzać własnym rozwojem oraz karierą zawodową,
 • zrozumieć (poprzez własne doświadczanie), w jaki sposób wiedza na temat posiadanych kompetencji, predyspozycji, talentów może wzmacniać pracowników w rozwoju zawodowym i osiąganiu wyższych wyników,
 • zrozumieć znaczenie pojęcia "kompetencji" w skutecznym zarządzaniu ludźmi,
 • poznać i doświadczyć różnorodnych narzędzi do badania kompetencji i predyspozycji zawodowych oraz zweryfikować ich użyteczność w pracy menedżerskiej,
 • zwiększyć świadomość psychologicznych mechanizmów kierujących pracownikami i grupami i zarządzania nimi,
 • poznać techniki i narzędzia pozwalające zwiększać skuteczność podejmowanych działań zarządczych, m.in. metody coachingowe, analizę transakcyjną, -zwiększać efektywność kierowanych przez nich zespołów w oparciu o świadome zarządzanie kompetencjami pracowników,
 • połączyć rozwój swoich podwładnych i zespołów z rozwojem zarządzanego obszaru w organizacji,
 • wykorzystywać talenty i silne strony swoich pracowników, aby tworzyć komplementarne zespoły.

Studia oferują wiele korzyści dla słuchaczy, takich jak:

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
 • udział w profesjonalnej sesji Development Center prowadzonej przez doświadczonych asesorów, współpracujących z klientami biznesowymi w różnych branż,
 • zbadanie swojej siły i odporności psychicznej licencjonowanym narzędziem MTQ48 AQR,
 • poznanie preferowanego stylu przywództwa i współpracy (w oparciu o metodę ILM72 AQR),
 • udział w profesjonalnie przeprowadzonym coachingu grupowym,
 • możliwość rozwiązania realnego problemu w swoim zespole, czy obszarze w ramach realizacji projektu dyplomowego, przy wsparciu doświadczonych praktyków. Jeśli jesteś właścicielem lub menedżerem w firmie, w której zarządzając ludźmi natrafiłeś na: trudności w diagnozie przyczyn braku efektywności pracowników i zespołów,
 • problemy w ich adekwatnym dopasowaniu do zadań i stanowisk,
 • brak przełożenia nakładów na ludzi na wynik finansowy,
 • trudności w znalezieniu „złotego środka” na to, jak postępować z różnorodnością w zespołach pracowniczych to z pewnością zaproponowany program studiów odpowie na Twoje potrzeby. Oferujemy unikatowy program kształcenia w obszarze diagnozy kompetencji pracowników indywidualnych i zespołów.

Głównym celem studiów jest przeprowadzenie pełnej diagnozy kompetencji menedżerskich ich uczestników, w tym w obszarze zintegrowanego przywództwa, odporności i siły psychicznej oraz stylów myślenia w ujęciu indywidualnym i grupowym. Każdy uczestnik poza kompletnymi, rozbudowanymi raportami rozwojowymi na temat własnych kompetencji menedżerskich otrzyma pakiet wiedzy, jak zastosować diagnozę kompetencji w zarządzanej firmie/jednostce/zespole, jak przełożyć uzyskane wyniki na działania rozwojowe i tym samym, jak wpłynąć na wzrost sprawności zasobów ludzkich i efektywność biznesu.

Adresaci

Studia dedykowane są właścicielom firm oraz menedżerom różnych szczebli organizacyjnych, którzy zarządzają zespołami pracowniczymi. Przeznaczone są dla osób zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności menadżerskich, umiejętności swoich podwładnych, zespołów oraz całej organizacji. Na studia zapraszamy menadżerów i przedsiębiorców, którzy chcą:

 • zdobyć współczesną wiedzę z zakresu zarządzania i rozwoju kompetencji własnych i zespołu,
 • wzmocnić kompetencje menadżerskie i przywódcze,
 • rozwinąć umiejętność diagnozowania oraz wykorzystywania pełnego potencjału zespołu,
 • nauczyć się efektywnego wykorzystywania narzędzi rozwojowych w pracy menadżera.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 185 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł 0. Warsztat wprowadzający
1. Warsztat wprowadzający do zagadnienia budowania skutecznych zespołów poprzez diagnozę i zarządzanie kompetencjami z wykorzystaniem gry coachingowej 8
Moduł I. Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania ludzi w organizacji
2. Zasady tworzenia zespołów, struktur, typy grup 8
3. Komunikacja werbalna i niewerbalna w zespołach i organizacjach 8
4. Analiza transakcyjna w zarządzaniu - budowanie relacji w organizacji 8
Moduł II. Wprowadzenie w tematykę diagnozowania i rozwoju kompetencji pracowników
5. Kompetencje – istota pojęcia i jego wykorzystanie w praktyce menedżerskiej 4
6. Modele i profile kompetencji 8
Moduł III. Indywidualny proces rozwojowy – tzn. diagnoza kompetencji uczestników studium (Development Center) wraz z feedbackiem
7. Sesja praktyczna Development Center 6
8. Indywidualna sesja informacji zwrotnej 1
Moduł IV. Menedżer a skuteczność zespołów
9. Kompetencje menedżerskie - sylwetka skutecznego menadżera 8
10. Udzielanie informacji zwrotnej w zarządzaniu zespołami 8
Moduł V.Narzędzia oceny kompetencji
11. Metodologia oceny kompetencji 4
12. System ocen rocznych 4
13. Ocena 360 8
14. Assessment/ Development Center 8
15. Testy kompetencyjne i psychometryczne 4
Moduł VI. Umiejętności menedżerskie a indywidualny rozwój pracowników
16. Zintegrowane przywództwo 16
17. Umiejętności coachingowe w pracy menedżera 16
Moduł VII. Narzędzia oceny efektywności zespołów
18. Modele i determinanty efektywności zespołów 4
19. Wskaźniki pomiaru efektywności pracy zespołowej 4
Moduł VIII. Narzędzia rozwoju zespołów
20. Formy i rodzaje zespołów 8
21. Narzędzia psychometryczne do diagnozy pracy zespołowej- wprowadzenie 4
22. Coaching grupowy 4
Moduł IX. Narzędzia rozwoju pracowników a efektywność organizacji
23. Efektywność organizacji 4
24. Zarządzanie talentami w organizacji - podejście praktyczne 8
Moduł X. Źródła wsparcia biznesu
25. Rola działu HR we wspieraniu menedżerów biznesowych w rozwoju podwładnych 4
26. Zewnętrzne źródła wsparcia menedżerów w rozwoju podwładnych 2
27. Egzamin końcowy 0
28. Projekt zaliczeniowy 8
29. Indywidualne konsultacje 8
RAZEM 185

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach (wymagany 80% obecności)
 • przygotowanie projektu dyplomowego (rozwiązanie realnego problemu z obszaru diagnozy i rozwoju kompetencji we własnej organizacji przy wsparciu doświadczonych praktyków)

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Zajęcia będą realizowane w systemie niestacjonarnym - dwudniowe sesje (soboty i niedziele) w godzinach 9.00 - 16.00. Liczba zjazdów: 12. Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne oraz wszystkie niezbędne informacje dla słuchaczy.

Kadra dydaktyczna

Celowo i świadomie dobrany zespół doświadczonych prowadzących (konsultantów, coachów, diagnostów, trenerów, naukowców, menedżerów biznesowych, menedżerów działów HR), pozwalający na kompleksowe przedstawienie procesu skutecznego zarządzania kompetencjami przez menedżerów w organizacji.

Alicja Biłozor – certyfikowany trener, asesor, konsultant HR, psychoterapeuta Gestalt - doświadczony diagnosta, certyfikowany coach ACC ICF oraz dyplomowany coach biznesu. Od 2013 roku prowadzi projekty biznesowe w obszarze rekrutacji, rozwoju oraz szeroko pojętego konsultingu HR. W latach 2001-2011 pracowała w grupie GETIN najpierw na stanowisku Dyrektora Departamentu Personalnego w Towarzystwie Ubezpieczeń EUROPA SA a następnie jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Getin Noble Bank SA. Następnie w latach 2011 -2013 pełniła funkcję Dyrektora Personalnego w grupie Medicus działającej w branży medycznej w obszarze sprzedaży sprzętu medycznego oraz specjalizującej się w prowadzeniu własnej kliniki laryngologicznej. Jako trener, coach i asesor pracowała z członkami zarządów, właścicielami firm, pracownikami średniego szczebla menedżerskiego w branży zbrojeniowej, farmaceutycznej, budowlanej, kurierskiej, prawniczej, górniczej, finansowej oraz IT. Od 2011 prowadzi zajęcia dla studentów na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych w tematyce związanej z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi. Jako asesor zrealizowała projekty za pomocą Assessment/Development Center, oceny 360⁰, testów psychometrycznych w zakresie badania kompetencji pracowników m.in. dla: ULTIMO S.A., DHL Express, SKANSKA SA, KGHM ZANAM, PGZ, PGF SA O/Łódź.

Karolina Fodrowska-Płodzień - asesor, konsultant HR - psycholog zarządzania, doświadczony diagnosta, certyfikowany asesor Assessment/Development Center EY, dyplomowany coach, aktualnie w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Leona Koźmińskiego. Jako konsultant zewnętrzny wspiera klientów biznesowych w zakresie tworzenia skutecznej polityki personalnej i zwiększania motywacji pracowników. Ekspert i doświadczony lider projektów w zakresie diagnozy kompetencji zawodowych - m.in. za pomocą Assessment/Development Center, oceny 360⁰, testów psychometrycznych. Jako konsultant i asesor AC/DC zrealizowała projekty w zakresie badania kompetencji pracowników m.in. dla: ULTIMO S.A., KRUK SA, Credit Agricole, Ernst&Young Audit, IKEA Industry Poland, Jeronimo Martins, DHL Express, SKANSKA SA, Vantage Development, Volvo, Teva Pharmaceuticals, STOCK, WAGO Elwag, AIDA, TAURON.

Sławomir Jarmuż - doktor psychologii, trener, coach, doradca. Łącząc wiedzę teoretyczną z doświadczeniem praktycznym przygotował i przeprowadził szereg programów szkoleniowych z zakresu: przywództwa, zarządzania ludźmi, szkolenia trenerów, negocjacji, sprzedaży oraz komunikacji interpersonalnej. W swojej karierze przeszkolił przeszło 10 000 osób wykonując ponad 900 szkoleń. Absolwent holenderskiej i angielskiej szkoły trenerów. Jest członkiem założycielem GLOBE - The Global Leadership And Organizational Behavior Effectiveness Research Program, którego celem było wypracowanie międzykulturowej teorii efektywnego przywództwa. Współautor książek: Podręcznik trenera http://www.moderator.wroc.pl/pl/biblioteka_moderatora/podrecznik_trenera_praktyka_prowadzenia.html, Psychologia dla trenerów i Alfabet mitów menedżerskich. Jest współtwórcą koncepcji Szkoły Trenerów prowadzonej od 2000 roku przez firmę Moderator oraz twórcą Szkoły Coachingu Menedżerskiego.

Anna Jaworska - Konsultant HR, certyfikowany asesor AC/DC, ekspert w Zespole ds. Rozwoju i Efektywności Poczty Polskiej S.A. Jest psychologiem biznesu z szerokim doświadczeniem w diagnozie kompetencji pracowników różnych organizacji, ekspertem w zakresie projektowania i prowadzenia oceny 360°, doświadczonym praktykiem stosowania narzędzi psychometrycznych w projektach dla biznesu. Ma dużE doświadczenie w prowadzeniu i zaządzaniu rozbudowanymi projektami w zakresie diagnozy kompetencji oraz wdrażania modelu zarządzania przez cele w organizacji. Aktualnie wdraża podobne rozwiązania w Poczcie Polskiej S.A. Jako konsultant zrealizowała projekty diagnostyczno-rozwojowe m.in. dla: SKANSKA SA, Vantage Development, ULTIMO S.A., STOCK Polska, BGŻ, Jeronimo Martins, ING, TAURON, ORANGE, Teva Phramaceuticals, DHL Express.

Małgorzata Kusyk - certyfikowany project manager PMP®, PRINCE2 Practitioner®, ekspert zarządzania projektami, CEO AgilePMO http://www.agilepmo.pl/, koordynator merytoryczny obszaru „Zarządzanie Projektami” Kozminski Executive Business School, turkusowy lider, mentor, trener biznesu, wykładowca MBA, twórca innowacyjnych szkoleń i metodyk z zakresu zarządzania projektami, w tym pierwszej Akademii Transition Managera. http://www.akademiatransitionmanagera.com/ Praktyk zarządzania projektami z wieloletnim doświadczeniem, które zdobyła prowadząc globalne projekty i programy na całym świecie w różnych sektorach i branżach, łącząc w nich podejścia zwinne z tradycyjnymi. Tak jak Michael Jordan wierzy, że "dzięki talentowi możesz wygrywać spotkania, ale to inteligencja i gra zespołowa sprawia, że wygrywa się mistrzostwa". Prelegentka na konferencjach w Polsce i na świecie, autorka wielu artykułów oraz inspirującego bloga http://agilepmo.pl/blog/. Od wielu lat aktywnie działa w stowarzyszeniu Project Management Institute® - Prezes PMI Poland Chapter w latach 2014-2016, wolontariusz roku 2015 w kategorii „Najlepszy Lider”. To co ją wyróżnia to kreatywność i otwartość na eksperymentowanie, dzięki czemu rozwiązania, które proponuje są unikatowe i dostosowane do potrzeb klienta.

Dariusz Niedzieski - coach, trener biznesu, konsultant, akredytowany na poziomie PCC (Professional Certified Coach) członek International Coach Federation, członek NeuroLeadership Institute, konsultant Neuroprzywództwa, wykładowca akademicki w wielu szkołach wyższych. Przeprowadził ponad 2000 godzin sesji coachingowych i szkoleń biznesowych (styczeń 2017), głównie dla wyższej i średniej kadry kierowniczej. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie biznesowe z zakresu zarządzania, zarówno firmami z obszaru SMB, jak i dużymi korporacjami międzynarodowymi. Specjalizuje się w pracy z młodymi liderami, szefami firm rozumiejącymi potrzebę zmian oraz firmami w okresie transformacji. W swojej pracy coacha stosuje metodologię szkoły coachingowej Erickson College, poszerzoną o stosowanie odkryć neurobiologii, a także wykorzystuje ustawienia systemowe. Wydawca książek z zakresu coachingu. Właściciel i założyciel Co&Me Firma doradcza.

Edyta Pazur - konsultant HR. coach grupowy, asesor, Professional Certified Coach (PCC ) w ICF. Obecnie dyrektor wrocławskiego oddziału ICF. Współpracuje z dużymi organizacjami operujących w międzynarodowym środowisku. Specjalizuje się w Executive Coachingu oraz Coachingu Awansowanych Menedżerów. Ma 20 letnie doświadczenie w międzynarodowych korporacjach o różnych kulturach organizacyjnych, z czego kilkanaście lat jako menedżer. Posiada certyfikaty: ILM - Zintegrowany Model Przywództwa, MTQ - Siła i Odporność Psychiczna, Harrison Assessments, Kompas Kariery, Coacha metody CoachWise TM, Team Coacha, mentora wg metodologii CoachWise , Master Businness Tainer. Jest absolwentką programu Management 2006 na Canadian International Management Institute przy współpracy z Harvard Business School Publishing, Executive Leadership na WSB, Psychologii Coachingu na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu coachingu, zarządzania i przywództwa.

Agnieszka Połomska-Jasienowska - dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzania, psychoterapeutka Gestalt, trenerka biznesu. Od 12 lat pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W badaniach naukowych specjalizuje się we współdziałaniu gospodarczym oraz bada specyfikę zarzadzania małymi firmami. Od wielu lat wykłada zarządzanie, koncepcje zarządzania, specjalizuje się w kształtowaniu kompetencji menedżerskich i przedsiębiorczych. Od kilku lat właścicielka firmy, prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychoedukację i warsztaty kompetencyjne w zakresie m. in. technik radzenia sobie ze stresem, asertywności. Od kilu lat w swojej pracy łączy kompetencje psychoterapeutyczne i biznesowe. Pasjonatka górskich wędrówek.

Magdalena Ślazyk-Sobol – adiunkt w Zakładzie Psychologii Zarządzania Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, psycholog, konsultant HR, trener. Absolwentka i certyfikowany trener Szkoły Trenerów Biznesu „Moderator”. Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji (PSPO). Studiowała zagadnienia psychologii efektywności funkcjonowania kadr w organizacji na Uniwersytecie w Heidelbergu. Studia doktoranckie realizowała w Instytucie Psychologii UWr (2008 – 2012), otrzymała dwukrotnie stypendia unijne wspierające młodych naukowców oraz granty wewnętrzne. Rozprawa doktorska dotyczyła podmiotowych oraz organizacyjnych uwarunkowań wypalenia zawodowego na przykładzie głównych branży zawodowych w Polsce. Od 2008r. prowadzi zajęcia specjalizacyjne z zakresu psychologii pracy i organizacji: coaching w organizacji, outplacement, systemy ocen okresowych, diagnozę kompetencji zawodowych, „train the trainers” oraz liczne warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne i zarządcze. Współpracuje także z Wyższą Szkołą Bankową oraz Uczelnią Zawodową Zagłębia Miedziowego w Lubinie prowadząc zajęcia z zakresu sztuki kierowania ludźmi, patologii organizacyjnych oraz coachingu menedżerskiego, zarówno na studiach magisterskich, jak i podyplomowych. W ramach zainteresowań naukowych prowadzi badania w obszarze psychologii pracy i organizacji głównie w zakresie problemów organizacyjnych, diagnozy klimatu oraz kultury organizacyjnej przedsiębiorstw oraz zachowań konsumenckich. Od 2014r. recenzuje prace dyplomowe w ramach Podyplomowego Studium Psychologii Zarządzania. Aktualnie jest promotorem pomocniczym pracy doktorskiej realizowanej na Uniwersytecie Śląskim. Realizuje także dwa duże międzynarodowe projekty unijne z zakresu prewencji wypalenia zawodowego w Europie oraz pogłębiania kompetencji zawodowych menedżerów rehabilitacji. Ponadto jako praktyk zrealizowała ponad dwa tysiące godzin szkoleniowych w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych oraz menedżerskich. Prowadziła warsztaty oraz treningi dla obszaru biznesu – menedżerów oraz specjalistów, pracowników edukacji, opieki zdrowotnej, instytucji publicznych. Jako doświadczony konsultant HR realizowała liczne projekty w firmach motoryzacyjnych, produkcyjnych, finansowych oraz obszarze IT m.in.: Volvo Polska Sp. z o.o., Lukas Bank S.A. (obecnie Credit Agricole Bank Polska S.A.), Getin Bank S.A., VULCAN S.A., Gigaset Communications Polska Sp. z o.o., Kruk S.A., POCH, AIDA, EL WAGO Poland, EY Polska, QIAGEN Polska a także w sektorze publicznym (np. Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, Wrocławskie Centrum Zdrowia, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej). Współpracowała z Credit Agricole Bank Polska S.A. w zakresie cyklicznego programu pozyskiwania i rozwijania talentów: „Career Ahead”.

Małgorzata Woińska – wieloletni praktyk HR; specjalizuje się w zarządzaniu talentami i rozwoju menedżerów w dużych międzynarodowych organizacjach. Od kilkunastu lat dzieli się wiedza i wspiera pracowników i menedżerów na drodze realizacji ich celów rozwojowych i biznesowych. Specjalizuje się w projektowaniu i realizowaniu rozwiązań wpierających identyfikację i rozwój pracowników z wysokim potencjałem. Ma na swoim koncie realizację wielu projektów diagnozy potencjału przywódczego i planowania karier w różnych organizacjach. Ma doświadczenie w budowaniu, wdrażaniu i ewaluacji menedżerskich i leadershipowych programów rozwojowych, szkoleniowych i coachingowych. Odpowiada za procesy planowania sukcesji oraz przygotowywania sukcesorów do obejmowania nowych stanowisk.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Katarzyna Grzesik
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
tel. 71 36 80 416
e-mail: katarzyna.grzesik@ue.wroc.pl
pok. 112, bud. D

Opiekun naukowy

Prof. dr hab Czesław Zając
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
tel. 71 36 80 412
e-mail: czeslaw.zajac@ue.wroc.pl
pok. 105, bud. D

Cena

6440 PLN

6 440 PLN (cena regularna)
6 100 PLN (cena promocyjna) dla pierwszych trzech osób
Możliwość płatności w ratach

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem informacji o uruchomieniu kierunku.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59, Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dodatkowych informacji o studiach udziela także:

 • kierownik studiów Katarzyna Grzesik (kwestie dotyczące rekrutacji, organizacji studiów): tel. +48 609 649 416, e-mail: katarzyna.grzesik@ue.wroc.pl
 • kierownik merytoryczny studiów Edyta Pazur (kwestie dotyczące programu studiów): tel. + 48 506 118 276, e-mail: edyta.pazur@coaching4you.com.pl

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacjeZapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto