Zarządzanie Produkcją i Usługami certyfikat ukończenia kursu iScala, XII edycja

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Rekrutacja do
13.04.2018 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
14.04.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
3 900,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wieloaspektową (koncepcyjną, społeczną, techniczną) wiedzę oraz umiejętności z zakresu: • organizowania wszelkich procesów realizowanych w firmie zarówno w sferze usługowej, jak i produkcyjnej, • przystosowywania procesów produkcyjnych do współczesnych warunków rynkowych, • interakcji pomiędzy produkcją a innymi funkcjami przedsiębiorstwa, • nowoczesnych systemów planowania oraz sterowania produkcją i usługami, • form doskonalenia procesów biznesowych w celu osiągnięcia najlepszych efektów produkcyjnych i ekonomicznych, • zarządzania logistyką wytwarzania.

Adresaci

• absolwenci nieekonomicznych szkół wyższych, którzy ukończyli studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie) lub II stopnia (magisterskie), którzy chcieliby zdobyć nowe, obecnie bardzo poszukiwane na rynku umiejętności praktyczne oraz wiedzę z obszaru zarządzania produkcją i usługami, • absolwenci szkół ekonomicznych, • kierownicy, specjaliści lub pracownicy działu produkcji, którzy chcą podnieść skuteczność swoich działań, • osoby zajmujące się działalnością operacyjną w sferze usług, • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub planujące ją otworzyć i odnosić sukcesy, • osoby, które interesują się problematyką z zakresu zarządzania produkcją i usługami.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 186 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. System produkcyjny (operacyjny) i jego otoczenie. 8
2. Strategiczne decyzje w zarządzaniu operacyjnym. 4
3. Controlling jako metoda zarządzania. 4
4. Zintegrowane komputerowo systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP). 20
5. Kompetencje pracownicze w sferze wytwarzania 10
6. Zarządzanie jakością – narzędzia i techniki jakości - (Normy ISO, Total Quality Management). 8
7. Zarządzanie czasem . 6
8. Podstawy doskonalenia procesów w produkcji i usługach. 8
9. Metody i narzędzia szczupłego zarządzania w produkcji i usługach (Lean Management) . 12
10. Społeczne skutki informatyzacji i automatyzacji procesów wytwarzania. 8
11. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. 6
12. Narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw. 8
13. Organizacja pracy zespołowej. 6
14. Produkt na rynku. 8
15. Planowanie, dobór i adaptacja 16
16. System oceniania pracowników 8
17. Sytem motywowania w przedsiębiorstwie 8
18. Kształtowanie kariery zawodowej pracowników 6
19. Normowanie pracy 4
20. Six Sigma. 4
21. Egzamin końcowy 8
22. Warsztaty menedżerskie 8
23. Prawne aspekty zarządzania personelem. 8
RAZEM 186

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• egzamin końcowy

Organizacja studiów

• wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów • zjazdy: sobota-niedziela (od godz. 9 do godz. 15.45) • dodatkowe usługi: materiały promocyjne, książki.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia w ramach studiów prowadzą pracownicy Katedry Zarządzania Produkcją i Pracą oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej. Pracownicy naukowi posiadają duży dorobek naukowy oraz praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania produkcją i usługami.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz
Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą
tel. 605 068 396
e-mail: agnieszka.zarczynska@ue.wroc.pl
pok. 721, bud. Z

Cena

3900 PLN

Możliwość płatności w dwóch ratach:
I - do 9.04.2018
II - do 28.02.2017

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów i podaniu terminu, kwoty i indywidualnego konta do dokonania wpłaty. Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Informacji udziela również kierownik studiów dr Agnieszka Żarczyńska - Dobiesz - tel. 605 068 396

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-04-13

Termin uruchomienia studiów: 2018-04-14

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Dodatkowe informacje

Jednym z najbardziej zaawansowanych i popularnych systemów do zarządzania przedsiębiorstwem jest system iScala. W oparciu o ten system zbudowany został pakiet edukacyjny. Pakiet ten został przygotowany w taki sposób, aby słuchacz studiów podyplomowych potrafił pracować nie tylko w systemie iScala, ale także w każdym innym systemie spełniającym standardy MRP II. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane podstawowe pojęcia charakterystyczne dla organizacji MRP II, słuchacze będą mapować procesy, a następnie będą realizować je w systemie iScala.

Funkcjonalność oprogramowania iScala wspiera wszystkie obszary działalności firmy: finanse i księgowość, zarządzanie magazynem, sprzedaż, zakupy, produkcja, zarządzanie serwisem, zarządzanie projektami, zarządzanie relacjami z klientami (CRM).

Po ukończeniu zajęć słuchacze otrzymują certyfikat ukończenia kursu iScala realizowanego według teorii organizacji MRP II, który wystawiany jest przez certyfikowanych trenerów edukacyjnych iScala (według przekazanego przez nas wzoru).


Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto