Kadry i płace - prawo i praktyka Świdnica, 2 edycja

Semestr zimowy 2017/2018, letni 2017/2018

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
27.10.2017 r.
Studia uruchomione
Cena
3 500,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest:

 • przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz naliczania wynagrodzeń,
 • uzyskanie wiedzy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, czego wynikiem będzie nabycie umiejętności: przeprowadzenia rekrutacji, selekcji i oceny pracowników, zorganizowania i przygotowywania procesu doskonalenia zawodowego personelu, planowania ścieżki karier, wdrażania systemów zarządzania personelem opartych o kompetencje,
 • wykształcenie praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego ukierunkowanego na ewidencję i rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń, rozliczenia z ZUS, obsługę programu finansowo-księgowego w aspekcie ewidencji wynagrodzeń.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla:

 • absolwentów szkół wyższych, przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych bez doświadczenia bądź też z niewielkim doświadczeniem w tym obszarze,
 • osób pracujących w innych działach, które w swojej pracy wykorzystują podstawową wiedzę z zakresu zarządzania kadrami,
 • specjalistów zajmujących się realizacją polityki personalnej w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych organizacjach,
 • przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników, zainteresowanych poszerzeniem umiejętności zarządzania kadrami lub mających perspektywy rozwoju zawodowego w tym obszarze.

Dzięki kompleksowemu ujęciu problematyki zatrudniania absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zakresie kadrowo-płacowej obsługi podmiotów gospodarczych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego oraz do rozwoju własnej kariery zawodowej poprzez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających na wykonywanie pracy m.in. w charakterze: specjalisty ds. polityki kadrowej, specjalisty ds. kadr i płac, specjalisty ds. zarządzania personelem i wynagrodzeniami, specjalisty ds. personalnych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 236 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wykład inauguracyjny 2
MODUŁ I. PRAWO PRACY
2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy 6
3. Czas pracy 6
4. Urlopy pracownicze 6
5. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 3
6. Odpowiedzialność porządkowa, materialna i za powierzone mienie 3
7. Regulaminy i dokumentacja zatrudnienia 6
8. Organizacja nadzoru nad warunkami pracy 4
9. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 4
10. Zwolnienia grupowe 4
11. Zatrudnianie cudzoziemców 4
12. Delegowanie pracowników za granicę 4
13. Ochrona danych osobowych 4
MODUŁ II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZUS
14. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu 6
15. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 6
16. Sprawozdawczość na potrzeby ZUS 8
MODUŁ III. PŁACE, PODATKI, ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
17. Podatek dochodowy od osób fizycznych 8
18. Płace – praktyczne zasady naliczania wynagrodzeń 20
19. Rozliczanie umów cywilnoprawnych 14
20. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 6
21. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 8
22. Potrącenia z wynagrodzeń 6
23. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 8
24. Elementy zarządzania wynagrodzeniami 8
MODUŁ IV. KOMPETENCJE INTERPERSONALNE I ZARZĄDZANIE KADRAMI
25. Strategia personalna przedsiębiorstwa 16
MODUŁ V. WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
26. Program Płatnik 16
27. Program finansowo-księgowy w aspekcie wynagrodzeń 8
28. Program kadrowo-płacowy 24
29. Excel 8
30. Przygotowanie do egzaminu końcowego 10
31. EGZAMIN 0
RAZEM 236

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach (wymagane 80% obecności),
 • przygotowanie i obrona pracy końcowej (problematyka wchodząca w zakres tematyki studiów),
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego (z zakresu zajęć).

Organizacja studiów

 • Studia prowadzone są w języku polskim.
 • Studia organizowane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki.
 • Miejsce prowadzenia zajęć Świdnica.
 • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zwykle w godz. 9.00 - 15.45).
 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Katedry Finansów i Rachunkowości, Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej) oraz specjaliści - praktycy w dziedzinie prawa prawy, podatków, kadr i płac oraz zarządzania kadrami.

Zajęcia prowadzone są w połączeniu aspektów teoretycznych z problemami praktyki zawodowej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Joanna Kogut
Katedra Finansów i Rachunkowości
tel. 75 75 38 254
e-mail: joanna.kogut@ue.wroc.pl
pok. 87, bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Teresa Orzeszko, prof. UE
Katedra Finansów i Rachunkowości
bud. A

Cena

3500 PLN

Opłaty za studia podyplomowe prosimy wnosić na Indywidualne Konta Słuchaczy widoczne w panelu użytkownika z dopiskiem "EZIT Kadry i płace Świdnica".

Płatne w dwóch ratach semestralnych po 1750,00 PLN.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na cztery raty po złożeniu pisemnego wniosku do kierownika studiów.

Kontakt i zapisy

Kontakt w sprawie studiów: dr Joanna Kogut tel. 607 679 280.

Zapisy: Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała S.C. w Świdnicy tel.: 748577283, biuro@annaszywala.pl; Wymagane dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego (zakładka poniżej), należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała S.C. w Świdnicy ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2017-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2017-10-27

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto