Statystyczna analiza danych dla controllerów i analityków w Ms Excel

Semestr zimowy 2017/2018, letni 2017/2018

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Cena
4 850,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Celem Studiów jest przekazanie Słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu metod statystycznych oraz narzędzi informatycznych wykorzystywanych w procesie analizy danych biznesowych.

Adresaci

Studia kierowane do osób, które chcą w łatwy sposób poznać, zrozumieć i nauczyć się stosowania metod statystycznych w analizie danych biznesowych. Przyjęta formuła warsztatów komputerowych ma na celu wspieranie procesu dydaktycznego i zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonych zajeć. Program studiów został przygotowany w oparciu o typowe problemy decyzyjne występujące w praktyce przedsiębiorstw i jest kierowany do kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania, menedżerów odpowiedzialnych za różne obszary zarządzania, jak również do menedżerów projektów, właścicieli przedsiębiorstw, analityków, controllerów oraz osób, które rozpoczynają karierę zawodową.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł I. ŚRODOWISKO STATYSTYCZNE ANALIZY DANYCH
1. Wprowadzenie do statystyki dla ekonomistów 4
2. Wprowadzenie do wieloparametrycznej analizy danych biznesowych 8
3. Wielowymiarowa korelacja zjawisk ekonomicznych 4
4. Prognozowanie przychodów i kosztów 8
5. Zarządzanie ryzykiem z wykorzystaniem narzędzi statystyki matematycznej 8
Moduł II. NARZĘDZIA STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH STOSOWANE W CONTROLLINGU
6. Arkusz kalkulacyjny, jako podstawowe środowisko pracy ekonomisty 8
7. Pozyskiwanie danych biznesowych na potrzeby analiz statystycznych 16
8. Praktyczne zastosowanie narzędzi analizy wieloparametrycznej w analizie danych biznesowych 12
9. Narzędzia wielowymiarowej analizy korelacji zjawisk ekonomicznych 12
10. Metody i narzędzia prognozowania w planowaniu przychodów i kosztów 16
11. Narzędzia statystyki matematycznej w zarządzaniu ryzykiem 16
12. Narzędzia wielowymiarowej analizy korelacji w analizie zjawisk ekonomicznych 16
Moduł III. ZASTOSOWANIE STATYSTYCZNEJ ANALIZY DANYCH W CONTROLLINGU. CASE STUDY.
13. Rozwiązywanie złożonych problemów decyzyjnych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych 16
14. Zaawansowane narzędzia statystyczne w obszarze planowania i kontroli działalności przedsiębiorstwa 16
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:

 1. Znajomość podstawowych zagadnień ekonomicznych
 2. Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie podstawowym

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów
 • przygotowanie projektu jego obrona podczas egzaminu.

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmuje 160 godziny zajęć

Studia startują w drugiej połowie października 2017 r. , a kończą się w czerwcu 2018 r.

Zajęcia będą się odbywać w systemie zaocznym - dwudniowe sesje co dwa tygodnie (sobota w godz. 9.00 - 16.00 i niedziela w godz. 9.00 - 16.00)

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na Studiach pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, praktycy odpowiedzialni za wprowadzanie informatycznych systemów controllingu na bazie arkusza kalkulacyjnego, trenerzy biznesu z wieloletnim stażem. Wśród nich wysokiej klasy eksperci controllingu i budżetowania, najlepsi w Polsce specjaliści ds. zastosowania aplikacji arkusza kalkulacyjnego i hurtowni danych w controllingu.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Łukasz Kuźmiński
e-mail: lukasz.kuzminski@ue.wroc.pl

Cena

4850 PLN

Płatność za studia można dokonać w dwóch ratach.
Większa liczba rat możliwa na wniosek słuchacza.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Szczegółowych informacji na temat programu studiów udziela Kierownik dr inż. Łukasz Kuźmiński, e-mail: lukasz.kuzminski@ue.wroc.pl, tel.: 601 181 398 lub dr Krzysztof Nowosielski 608 584 775.

PROSIMY O KORZYSTANIE Z FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA DOLE STRONY

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2017-10-15

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych + kserokopia
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
 • Dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane:
 • - oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA
 • - tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • - apostille
 • - tłumaczenie apostille

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto