Wywiad strategiczny i przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu w organizacji (edycja 1)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Rekrutacja do
31.07.2022 r.
Jeszcze 33 dni
Cena
4 490,00 zł
Kontakt
Barbara Grzeszczak
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Przewidujemy, że zajęcia będą się odbywały w formie HYBRYDOWEJ tzn.:

 • Wybrane zajęcia będą prowadzone wyłącznie zdalnie na platformie MS TEAMS
 • Niektóre zajęcia będą prowadzone stacjonarnie z transmisją on-line na platformie MS TEAMS.

Oznacza to, że zależnie od indywidualnych preferencji każdy ze słuchaczy studiów podyplomowych będzie mógł uczestniczyć w zajęciach tradycyjnie lub zdalnie korzystając z komputera, ponieważ zajęcia stacjonarne będą transmitowane on-line. Wszystkie zajęcia będą w całości na żywo w bezpośrednim kontakcie z wykładowcą w pełnym wymiarze interaktywnego kontaktu z uczestnikami. Udział w zajęciach, które będą w salach na terenie kampusu uczelni, będzie możliwy również zdalnie.

STUDENT WYBIERA, CZY CHCE UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH STACJONARNIE CZY ON-LINE

Współcześnie zarówno korporacje, jak również średnie i małe przedsiębiorstwa działają w wyjątkowo niestabilnej sytuacji prawnej i regulacyjnej. Dynamicznie przeobraża się nie tylko środowisko funkcjonowania biznesu z uwagi na chwiejność relacji politycznych i gospodarczych, ale zmienia się także otoczenie konkurencyjne i narasta rywalizacja na rynkach międzynarodowych.

Program studiów podyplomowych wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i obejmuje szeroko pojętą problematykę pozyskiwania, analizowania i przetwarzania informacji istotnej z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności w kontekście realizacji zarówno jego strategicznych celów biznesowych, jak i sprawności funkcjonowania systemów Compliance.

Wywiad strategiczny w założeniu ma być źródłem przewagi konkurencyjnej, a jednocześnie przy właściwym rozpoznaniu środowiska funkcjonowania biznesu pozwolić na szacowanie i neutralizowanie ryzyka dla biznesu, a w szczególności tego związanego ze szpiegostwem przemysłowym.

Studia mają na celu przekazanie przez doświadczonych ekspertów wiedzy na temat efektywnego pozyskiwania i wykorzystania informacji istotnej dla realizacji strategicznych celów organizacji. Specjalistyczna wiedza ma przygotować słuchaczy zarówno do dostarczaniu kierownictwu stosownych rekomendacji, jak i do praktycznego zastosowania jej w pracy w pionach Compliance, audytu, komórkach wewnętrznych/bezpieczeństwa, zarządzania ryzykiem, wywiadowniach gospodarczych, kancelariach prawnych itp.

Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie wykorzystywania narzędzi analizy strategicznej, a w szczególności profesjonalnego realizowania wywiadu konkurencyjnego, oceny wiarygodności osób i firm, analizy ryzyka kontrwywiadowczego, umiejętności prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, zgodnie z przyjętymi w tym zakresie standardami oraz najlepszą praktyką zawodową, a także tworzenia polityki compliance i prowadzenia audytów wewnętrznych. Podczas zajęć przedstawione zostaną m.in. metody pracy wykorzystywane w wywiadzie gospodarczym, narzędzia pozyskiwania danych i ich analizy. Realizowane będą również warsztaty w zakresie ugruntowania nabytej wiedzy.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

 1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce
 2. Certyfikat Specjalisty ds. wywiadu gospodarczego i przeciwdziałania inwigilacji wystawiony przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
 3. Prawo wpisu na Krajową Listę Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych prowadzoną przez PIKW https://www.krajowalista.pl/krajowa-lista,163.html
 4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW https://www.krajowalista.pl/regulamin,art_141.html

Adresaci

Studia podyplomowe "Wywiad strategiczny i przeciwdziałanie szpiegostwu przemysłowemu w organizacji" przeznaczone są dla osób, które chcą się zajmować pozyskiwaniem, analizą oraz ochroną informacji. W szczególności studia skierowane są do:

 • menedżerów, kadry zarządzającej
 • audytorów
 • kontrolerów wewnętrznych
 • analityków gospodarczych
 • przedsiębiorstwo
 • właścicieli firm
 • detektywów
 • osób zajmujących się wyszukiwaniem informacji i zainteresowanych tematyką wywiadu gospodarczego i przeciwdziałaniem szpiegostwu oraz inwigilacji
 • osób, które ukończyły studia wyższe na dowolnym kierunku i dalszy rozwój kariery zawodowej wiążą wywiadem gospodarczym, zwalczaniem inwigilacji Studia te są pierwszymi w Polsce studiami prowadzonymi przez profesjonalistów na co dzień zajmujących się wywiadem gospodarczym i przeciwdziałaniem szpiegostwu przemysłowemu

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 184 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Pozyskiwanie i analiza danych w pracy informacyjnej – wprowadzenie 8
2. Instytucje i przepisy regulujące ochronę danych osobowych 8
3. Metodyka pracy informacyjno-analitycznej i ryzyko błędów 16
4. OSINT (biały wywiad) - wyszukiwanie informacji na temat osób i organizacji 16
5. Procesy analityczne systemów zarządzania zgodnością (Compliance) w rozwoju organizacji inteligentnych 16
6. Problematyka aktywności służb specjalnych i ich oddziaływanie na organizacje 16
7. Wywiad konkurencyjny i neutralizowanie zagrożenia szpiegostwa przemysłowego 16
8. Ochrona informacji w cyberprzestrzeni 24
9. Ochrona informacji niejawnych i tajemnicy przedsiębiorstwa 8
10. Dowody w postępowaniach wewnętrznych i waloryzacja procesowa 8
11. Podatności na działania korupcyjne w kontekście zakupowym i eksploatacyjnym 16
12. Metodyka audytu wewnętrznego i ocena ryzyka 16
13. Prowadzenie rozmów wyjaśniających/przesłuchań i ocena wiarygodności rozmówcy – warsztaty praktyczne 16
RAZEM 184

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)

 • Krótki egzamin na podstawie dostarczonych zagadnień

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Studia trwają dwa semestry w systemie niestacjonarnym Zajęcia odbywają się według określonego harmonogramu w weekendy średnio co 2-3 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą:

 • praktykujący audytorzy wewnętrzni, posiadający odpowiednie certyfikaty i międzynarodowe kwalifikacje
 • doświadczeni eksperci PIKW

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
pok. 519, bud. Z

Cena

4490 PLN

Możliwość płatności w 2 lub 4 ratach lub 6 ratach

Kontakt i zapisy

 • Barbara Grzeszczak
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • tel. 71 36 80 452
 • pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Informacje w sprawie rekrutacji w zakładce "kontakt".

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (pod nr 71 36 80452 lub 71 36 80949) i mailowego w godz. 8:00-15:00.

Dokumenty należy składać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów pod nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-07-31

Wymagane dokumenty

 • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje


pikwPowrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto