Zarządzanie dostępnością - koordynator ds. dostępności (tryb blended learning | studia w Jeleniej Górze) (edycja 1)

Semestr zimowy 2022/2023, letni 2022/2023

Rekrutacja do
31.10.2022 r.
Termin upłynął
Cena
5 500,00 zł
Kontakt
Agata Baran
tel. 75 75 38 294 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest:

 • nabycie przez słuchaczy wiedzy dotyczącej dostępności, szeroko rozumianej jako zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym, osób o szczególnych potrzebach
 • przekazanie praktycznej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i kompetencji słuchaczy z zakresu efektywnego wdrażania polityk dostępności
 • przygotowanie słuchaczy do realizacji zadań eksperckich jako przyszłych pracowników/koordynatorów ds. dostępności
 • uzyskanie kwalifikacji rynkowej pn. „Wdrażanie dostępności w organizacji”

Adresaci

Studia adresowane do:

 • obecnych i potencjalnych pracowników oraz kadry zarządzającej instytucji publicznych
 • wszystkich zainteresowanych problematyką dostępności

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 209 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Program Dostępność Plus – podstawy teoretyczne 8
2. Standardy Dostępności I: edukacyjna, transportowa, szkoleniowa – podstawy teoretyczne 4
3. Standardy Dostępności II: architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna, cyfrowa – podstawy teoretyczne 4
4. Uwarunkowania prawne Dostępności – Prawo międzynarodowe 4
5. Uwarunkowania prawne Dostępności – Prawo krajowe 8
6. Dostępność jako element społecznej odpowiedzialności organizacji 8
7. Zarządzanie relacjami w organizacji w kontekście dostępności 8
8. Projektowanie uniwersalne w obszarze dostępności 8
9. Dostępność Architektoniczna – dobre praktyki 35
10. Dostępność Informacyjno-komunikacyjna – dobre praktyki 35
11. Dostępność Cyfrowa – dobre praktyki 35
12. Audyt dostępności – matryce monitoringowe – praktyczne prowadzenie audytu oraz tworzenie raportów 16
13. Certyfikacja Dostępności 8
14. Możliwości finansowania zewnętrznego dostępności - Fundusze europejskie i krajowe – Fundusz Dostępności 12
15. Współpraca na rzecz dostępności – tworzenie partnerstw społecznych – publiczno- gospodarczych 16
RAZEM 209

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach (min 80%)
 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • uregulowanie wszystkich należnych opłat za studia

Organizacja studiów

 • Zajęcia są prowadzone w formule blended learning — zajęcia teoretyczne mogą odbywać się zdalnie, zajęcia praktyczne — warsztaty będę odbywać się stacjonarnie
 • Zajęcia będą obywać się w Filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze, warsztaty w wybranych przez prowadzących instytucjach
 • Zajęcia online są prowadzone za pomocą platformy Teams. O ewentualnych zmianach informują prowadzący
 • Studia w trybie zaocznym: weekendowym w godzinach 9.00-16.00
 • Język prowadzenia zajęć: polski

Kierownik studiów podyplomowych przed rozpoczęciem zajęć przesyła szczegółowe informacje organizacyjne oraz terminy zjazdów.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych jest wydawane w języku polskim, wraz z odpisem w języku angielskim.


Kadra dydaktyczna

Pracownicy badawczo-dydaktyczni UE we Wrocławiu, specjalizujący się w obszarze szeroko rozumianego wkluczania społecznego Osób z Niepełnosprawnościami, rozwijania kompetencji miękkich i relacji w kontaktach z Osobami z różnego rodzaju Niepełnosprawnościami, zarządzaniem relacjami, itp. Wybitni specjaliści, praktycy oraz audytorzy dostępności realizujący audyty instytucji publicznych w całej Polsce, eksperci programu Dostępność plus, pracownik Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego, architekt - prof. Uniwersytetu Gdańskiego.


Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Maja Jokiel
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie
tel. 508 269 854
e-mail: maja.jokiel@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

dr hab. Grzegorz Jokiel, prof. UEW

Cena

5500 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty:
2 - dla os. indywidualnych, os. prowadzących działalność gospodarczą firm i instytucji
4 - wyłącznie dla os. indywidualnych
6 - wyłącznie dla os. indywidualnych

W tym celu prosimy o wiadomość mailową do koordynatora studiów z informacją o wybranej ilości rat.

W uzasadnionych przypadkach – za zgodą kierownika studiów podyplomowych – istnieje możliwość rozłożenia płatności na 8 rat. W takich sytuacjach wymagane jest złożenie podania z uzasadnieniem do kierownika studiów.

Ważne! Opłata za studia powinna zostać dokonana dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy i uruchomieniu kierunku. Numer konta do wpłat będzie widoczny po zalogowaniu na indywidualny profil słuchacza. W tytule prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów.

Nie pobieramy opłaty wpisowej.
Faktury VAT są wystawiane na żądanie i przesyłane mailowo zgodnie z zasadami umieszczonymi na stronie: https://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/145,faktury.html

Kontakt i zapisy

Koordynator ze strony Filii w Jeleniej Górze:
Agata Baran
tel: 75 75 38 294
e-mail: agata.baran@ue.wroc.pl

Koordynator CKU
Barbara Grzeszczak
tel: 71 36 80 452
e-mail: barbara.grzeszczak@ue.wroc.pl


Rekrutacja na studia rozpoczyna się od wypełnienia formularza dostępnego na dole strony pod przyciskiem: ZAPISZ SIĘ NA STUDIA.
Kandydat, aby wygenerować niezbędne dokumenty, powinien założyć indywidualne konto w systemie.
Szczegółowa lista dokumentów rekrutacyjnych znajduje się w sekcji Wymagane dokumenty.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych prosimy dostarczyć do Dziekanatu Filii w Jeleniej Górze:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Filia w Jeleniej Górze
ul. Nowowiejska 3
58-500 Jelenia Góra
pok. 55, bud. A

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania dokumentów znajdują się w zakładce Kontakt.

Dokumenty można również przesyłać pocztą na powyższy adres z dopiskiem REKRUTACJA Studia Podyplomowe i nazwą wybranego kierunku studiów.

Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do Dziekanatu Filii najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.
W przypadku pytań dotyczących kwestii merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów.


Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2022-10-31

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia — wygenerowane z systemu
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) — wygenerowany z systemu
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (w zależności od wybranego finansowania załącznik 2 lub 3) — wygenerowane z systemu
 • dyplom ukończenia studiów wyższych — kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister, mgr inż.) oraz oryginał lub odpis dyplomu do wglądu. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą prosimy o załączenie odpisu lub oryginału dyplomu do dokumentów. Po weryfikacji możliwy odbiór w biurze CKU lub wysyłka zwrotna pocztą (prosimy o wskazanie adresu zwrotnego na terenie Polski)
 • dyplom zagraniczny — prosimy o wcześniejsze zweryfikowanie, czy dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce. Szczegóły pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach. Prosimy o załączenie potwierdzenia do dokumentów rekrutacyjnych. Kandydaci z zagranicznym dyplomem, uprawniającym do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce, w momencie składania dokumentów zobowiązani są również do złożenia przysięgłego tłumaczenia dyplomu na język polski
 • dowód osobisty — do wglądu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie powinien zostać okazany w trakcie studiów). Nie przyjmujemy kserokopii dowodów osobistych
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych osobowych — w przypadku osób, których dane osobowe uległy zmianie (inne imię lub nazwisko w dowodzie osobistym/wizie/karcie pobytu i na dyplomie) - kserokopia dokumentu potwierdzającego zmianę i oryginał do wglądu (np. akt małżeństwa, decyzja administracyjna czy orzeczenie sądu)
 • zezwolenie na pobyt dla osób spoza UE — dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce np. wiza lub karta pobytu (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą lub dostarczenie ich przez osoby trzecie oryginały dokumentów powinny zostać okazane w trakcie studiów)

Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto