Akademia innowacyjnego menedżera (edycja 1)

Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
30.10.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
8 500,00 zł
Kontakt
Krystian Olek
tel. 509 116 549 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Więcej informacji na temat organizacji i programu studiów należy kierować do kierownika studiów Prof. Grzegorza Krzosa - mail: grzegorz.krzos@ue.wroc.pl lub Krystiana Olka tel. 509-116-549 lub mail: krystian.olek@ue.wroc.pl

Studia podyplomowe Akademia Innowacyjnego Menedżera są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na kompetencje związane z zarządzaniem zespołami, działami lub całymi przedsiębiorstwami. Zmieniające się otoczenie rynkowe staje się wyzwaniem dla menedżerów, którzy w obliczu zmian technologicznych oraz organizacyjnych muszą w odpowiedni sposób na nie reagować. Program studiów został stworzony na podstawie przeprowadzonych badań rynkowych oraz konsultacjach z doświadczonymi praktykami biznesu. Ich program nastawiony jest na innowacyjność, optymalizację procesową, elastyczne zarządzanie oraz budowanie zespołów w duchu 4.0.

Studia prowadzone będą stacjonarnie, lecz w przypadku wystąpienia obostrzeń pandemii COVID-19, forma studiów będzie zmieniona na zdalną. Wówczas zajęcia prowadzone będą w formie Virtual Classroom na platformie MS Teams. Platforma dostępna jest na komputery oraz urządzenia mobilne (smartfon, tablet), więc uczestnictwo w nich będzie ułatwione dla słuchaczy.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych praktyków biznesu, trenerów oraz konsultantów biznesowych. Zajęcia poprowadzą między innymi: prezesi zarządu spółek technologicznych, dyrektorzy działów innowacji w jednych z największych korporacji światowych, kierownicy prac B+R w innowacyjnych Start-upach, przedsiębiorcy wprowadzający na rynek innowacje i wiele innych osób z doświadczeniem biznesowym.

Niewątpliwym atutem studiów jest zdobycie wiedzy i doświadczenia od osób, które kreują nową gospodarkę w kraju i na świecie. Słuchacze będą mieli możliwość zdobycie nie tylko wiedzy, ale również szerokich kontaktów biznesowych, które w budowaniu sieci są nieocenionym narzędziem budowania przewag konkurencyjnych.

Adresaci

Studia podyplomowe kierowane są do osób, które piastują stanowiska kierownicze lub mają aspiracje do ich objęcia oraz chcą nabyć lub rozwinąć wiedzę z zakresu prowadzenia innowacyjnego przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu rynkowym.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 144 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Kompetencje zwinnego menedżera 8
2. Zwinne zarządzanie zmianą w organizacji 8
3. Budowanie zaangażowania pracowników 3.0 8
4. Nowoczesne rozwiązywanie konfliktów grupowych 8
5. Networking 4.0 8
6. Kreatywne prezentacje i wystąpienia publiczne 8
7. Podstawy nowoczesnych technik zarządzania projektami 8
8. Zwinne techniki zarządzania projektami 16
9. Projekty Innowacyjne i technologiczne według nowych trendów światowych 8
10. Nowoczesne modele biznesu 16
11. Case Study współczesnych modeli biznes 8
12. Wprowadzenie do Lean Management 8
13. Narzędzia i techniki LM w praktyce 16
14. Hackathon biznesowy - od pomysłu do wdrożenia 16
15. Egzamin końcowy 0
RAZEM 144

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 1. Obecność na zajęciach (min.80%)
 2. Aktywne uczestnictwo w prowadzonych warsztatach, panelach dyskusyjnych oraz ćwiczeniach
 3. Egzamin końcowy w formie testu

Organizacja studiów

 • zajęcia odbywają się w SOBOTY i NIEDZIELE (od godziny 9.00 do 16.00)
 • słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne w formie cyfrowej lub drukowanej do poszczególnych kursów
 • zajęcia odbywają się w Uniwersytecie Ekonomicznym lub innych salach szkoleniowych na terenie Wrocławia

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną tworzą przede wszystkim praktycy zarządzania, którzy na co dzień opracowują innowacje rynkowe oraz rozwijają firmy. Ponadto zajęcia poprowadzą trenerzy biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, coachowie oraz konsultanci biznesowi posiadający rozległą wiedzę na temat elastycznego zarządzania.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UE
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 71 36 80 651
e-mail: grzegorz.krzos@ue.wroc.pl
pok. 808, bud. Z

Cena

8500 PLN

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław,

tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pok. nr 4)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Tel. 713680949

Komplet dokumentów w formie "papierowej" należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji. UWAGA: brak dokumentów złożonych w terminie będzie mógł skutkować skreśleniem z listy.

Więcej informacji na temat organizacji i programu studiów należy kierować do kierownika studiów Prof. Grzegorza Krzosa - mail: grzegorz.krzos@ue.wroc.pl lub Krystiana Olka tel. 509-116-549 lub mailowo: krystian.olek@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-10-10

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-30

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Grzegorz Krzos  – Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Członek Rady Uczelni, Przewodniczący Rady Nadzorującej Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości "inQube", Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania, wykładowca programu MBA i kilku menedżerskich studiów podyplomowych, promotor doktorantów z obszaru zarządzania i biznesu, Prezes, Wiceprezes, członek rad nadzorczych w kilku spółkach kapitałowych, inwestor. Strategiczna orientacja na: zarządzanie i biznes, startupy, transformacje technologiczne i cyfrowe biznesu, innowacje, ekspert w pozyskiwaniu finansowania na rozwój, networking biznesowy.

Krystian Olek – pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz starszego asystenta w Studium Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przedsiębiorczości, zarządzania operacyjnego oraz funkcjonowania młodych i innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up. Ponadto jest przedsiębiorcą, który na co dzień prowadzi działalność szkoleniową i doradczą. W ostatnich dwóch lata zrealizował kilkanaście projektów doradczych dla sektora MŚP. Posiada kilkuletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń z tematyki budowania zespołów, pozyskiwania źródeł finansowania działalności gospodarczych oraz opracowywania strategii rozwoju firm. Współorganizator międzynarodowych corocznych warsztatów przedsiębiorczości we współpracy z uczelniami zagranicznymi, m.in. z Niemiec, Szkocji, Finlandii, Portugalii Brazylii oraz Chin. Prywatnie miłośnik muzyki jazzowej oraz podróży, które rozwijają jego pasje i stawiają w życiu nowe cele.

Beata Krzos – Współzałożycielka Akademii Wellbeing, trener rozwoju osobistego, HeartMath® Certified Practitioner, praktyk PRISM Brain Mapping, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, coach w procesie certyfikacji ICF, psychodietetyk, neuroterapeuta, terapeuta w trakcie certyfikacji najnowocześniejszej metody Szybkiej Terapii Transformacyjnej (RTT®), absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Maastricht, Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Prowadzi szkolenia i warsztaty, podczas których współpracuje z zespołami nad rozwojem ich potencjału, umiejętności rozwiązywania problemów, komunikacji oraz współpracy członków zespołu uczących się skutecznego wspólnego działania i osiągania celów. Ponadto, jako trener i coach prowadzi superwizję i coaching zespołów, jak i warsztaty budowania efektywnych i zaangażowanych zespołów oraz rozwoju umiejętności liderskich. Dodatkowo prowadzi indywidualne sesje coachingu, rozwoju osobistego oraz warsztaty rozwoju kompetencji wellbeingowych, redukcji stresu, wzmacniania swojej motywacji, asertywnej i empatycznej komunikacji czy też zarządzania sobą i budowania relacji zgodnie ze sobą i swoimi wartościami. Pasjonuje się łączeniem narzędzi, technik, metod rozwoju osobistego z wiedzą z zakresu neuronauki oraz najnowszymi badaniami naukowymi. W ramach działalności Akademii Wellbeing rozwija programy rozwoju osobistego – odkrywa oraz wzmacnia mocne strony i zasoby (m.in. talenty, determinację, wiarę w siebie, odporność na porażki, otwartość na wyzwania, sumienność) oraz rozwoju kompetencji wellbeingowych, coachingu wellbeingu i warsztaty budowania dobrostanu. Łączy różne metody i techniki rozwoju osobistego i neuronauki, tak aby każdy indywidualnie mógł zamienić swoje marzenia w działanie, a ograniczające go nawyki czy przekonania w energię do działania.

Dr Krasiński  jest autorem wielu publikacji związanych z możliwościami stosowania japońskich koncepcji zarządzania w polskim obszarze kulturowym, w tym książki pt. „Kulturowe uwarunkowania wykorzystania japońskich koncepcji, metod i technik zarządzania”. Jest autorem pierwszych w Polsce publikacji związanych z możliwością stosowania metodyki Kanban w zarządzaniu projektami IT i non-IT oraz autorskiej metodyki diagnozowania przygotowania organizacji do wdrożenia. Certyfikowany OpEx Six Sigma Green Belt. Realizował projekty m.in. dla Toyota Motor Industries Poland, Bridgestone Diversified Products Poland. LG Display, Guenther Polska, PHP MOCHNIK.>W Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu prowadzi zajęcia z japońskich metod zarządzania na różnych studiach podyplomowych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych oraz sprawuję opiekę nad Kołem Naukowym KAIZEN. Jest także autorem gry symulacyjnej KanbanIT, która znajduje się w programie Menedżerskich Studiów Podyplomowych – Lean Management. Jako ekspert, dr Marek Krasiński regularnie bierze udział w szkoleniach oraz sesjach treningowych na całym świecie. W ostatnim czasie prowadził prelekcję podczas Letniej Szkoły Lean Management w Wolfsburgu oraz szereg sesji treningowych podczas 1st Japan Kaizen Tour w Japonii, gdzie także wygłosił otwierającą mowę w Ambasadzie RP w Tokio. Został także zaproszony z wykładem przez SHOKOKAI (związek japońskich pracodawców w Polsce), które skupia niemal 90 firm japońskich działających w Polsce.

Witold Szumowski  - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Karierę zawodową rozpoczął od pracy na stanowisku kierownika sprzedaży w dużej firmie produkcyjnej, Następnie przez kilka lat prowadził działalność naukową oraz dydaktyczną w Katedrze Projektowania Systemów Zarządzania AE we Wrocławiu. Od 2002 do 2007 roku związany z firmą konsultingową HRK PARNERS – TOWERS PERRIN ALIANCE PARTNER. W latach 2007 – 2008 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej największej na Dolnym Śląsku firmy wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych. W tym samym czasie kierował działem personalnym w jednej z największych firm regionu. Jako konsultant brał udział w realizacji szeregu projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie Profesor w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz niezależny konsultant.

Wojciech Wodo Polami zainteresowań Wojciecha Wodo są innowacje, przedsiębiorczość, partnerstwa publiczno-prywatne i wysokie technologie. Prowadzi własną firmę konsultingową 360 Degrees, w ramach której pomaga przedsiębiorcom sektora MŚP w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na projekty B+R i udziela doradztwa biznesowego. Swoje doświadczenia w zakresie transferu technologii zdobywał podczas pracy jako specjalista ds. transferu technologii we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ (2011-2012) oraz jako wiceprezes/członek zarządu Fundacji MANUS (2011-2017) będąc odpowiedzialnym za rozwój przedsiębiorczości akademickiej i konsulting dla start-upów. W ramach tych działań prowadził akademicki inkubator oraz preinkubator przedsiębiorczości dla społeczności akademickiej Politechniki Wrocławskiej, a w 2017 roku uruchomił Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu „Dąbie” na terenie dawnej zajezdni tramwajowej we Wrocławiu.Jest również absolwentem specjalnego programu MNiSW Top 500 Innovators (2012) w Szkole Biznesu Haas na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie kontynuował swoje badania w obszarze przedsiębiorczości i innowacji jako wizytujący naukowiec w 2015 roku. Jest też doświadczonym mówcą – występował na wydarzenia TEDx, międzynarodowych konferencjach naukowych, a także był sędzią i mentorem w międzynarodowych konkursach np. Climate KIC Launchpad, Accelerator czy NASA App Challenge. Wojciech pracuje na stanowisku Profesora na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz adiunkta na Politechnice Wrocławskiej.

Oscar Arthur Adamkiewicz  - wieloletni konsultant biznesowy w Boston Consulting Group w zakresie bankowości oraz optymalizacji i transformacji procesów. Doktornat w Szkole Głównej Handlowej zajmujący się tematyką bankowości internetowej. Obecnie szef działu innowacji w polskim oddziale jednego z największych banków na świecie. Jego pasją jest kreowanie nowoczesnych rozwiązań skierowanych do biznesu (w szczególności w branży bankowości elektronicznej). Absolwent elitarnej paryskiej szkoły biznesu ESCP Europe. Odpowiedzialny za fuzje liczne fuzje w polskiej bankowości. 


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto