Marka osobista w biznesie (Virtual Classroom) (edycja 1)

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
27.03.2021 r.
Studia uruchomione
Cena
4 900,00 zł
Kontakt
dr hab. Estera Piwoni - Krzeszowska, prof. UE

Cele i charakterystyka studiów

Informacje o studiach i bieżącej rekrutacji:

estera.piwoni-krzeszowska@ue.wroc.pl | 606 420 180

Jeśli słowa Jack’a Trout’a „Wyróżniaj się lub zgiń” inspirują Cię do działania i podjęcia w oceanie rywalizujących z Tobą osób wyścigu o

budowanie własnego biznesu
pozyskanie i utrzymanie klientów
pozyskanie partnerów biznesowych
umacnianie swojej pozycji na rynku
rozwój kariery zawodowej
wymarzone stanowisko

to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w dwusemestralnej podróży pt. „Studia Podyplomowe Marka osobista dla profesjonalistów”.

Wszyscy jesteśmy uczestnikami VUCA World, a więc świata zmiennego, złożonego, niejednoznacznego i niepewnego, w którym panuje silna i liczna konkurencja, a więc żyjemy w „czerwonym oceanie”, w którym żeby „być na fali” trzeba wyróżniać się, a więc mieć markę osobistą.

Uczestnicząc wraz z nami w podróży pt. „Studia Podyplomowe Marka osobista dla profesjonalistów” nie tylko dowiesz się jak budować markę osobistą, ale też jak wykorzystać w tym celu webinaria, podcasty i kursy online oraz jak prezentować swoją markę w mediach społecznościowych. Poza tym wzbogacisz swoją wiedzę o sprzedaży usług eksperckich i kształtowaniu relacji biznesowych. Przedstawimy Ci również prawne aspekty budowania i ochrony marki osobistej oraz źródła finansowania rozwoju osobistego. Zanim to wszystko poznasz, swoją podróż rozpoczniesz od diagnozy swojego potencjału metodyką PRISM BRAIN MAPPING oraz autocoachingu kariery osobistej. Odkryjesz, że decyzje też można podejmować intuicyjnie i powiemy Ci, jak to robić. Po drodze dowiesz się też, jaki jest związek marki osobistej z typami osobowości oraz budowaniem siły i odporności psychicznej. Będziesz także doskonalić się uczestnicząc w licznych warsztatach, w tym kreowania marki osobistej i twórczego myślenia. Poznasz też techniki i narzędzia, jak zarządzać marką osobistą w czasie i dowiesz się, jak wiedzę z zarządzania projektami stosować w budowaniu marki osobistej przez lata. Pod koniec podróży będziesz projektować swoją markę na warsztatach i zmagać się z opiniami towarzyszy podróży, które pozwolą Ci być pewnym, że wchodząc do oceanu rynku popłyniesz na fali marki osobistej.

Do studiów podyplomowych w wersji Virtual Classroom używamy platformy MS Teams. Uczelnia założy wszystkim Słuchaczom konta i prześle dane logowania. MS Teams działa na komputerach (Mac/Windows), a także na telefonach i tabletach (system Adroid i IOS). Wystarczy więc mieć dowolne urządzenie i dostęp do Internetu, aby wziąć udział w studiach. Platforma MS Teams pozwala na transmisję dźwięku i wideo, udostępnianie prezentacji i innych materiałów w czasie rzeczywistym, a więc czujemy się jak w sali szkoleniowej.

Adresaci

Studia adresowane są do osób prowadzących własną działalność gospodarczą, która bazuje na ich profesjonalizmie, w tym freelancerów, właścicieli lub współwłaścicieli strat-up oraz osób, które zaczynają, bądź planują rozwój swojej kariery w biznesie.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 152 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Personal agility w budowaniu marki osobistej 4
2. Warsztaty – Diagnoza osobistego potencjału menedżera metodyką PRISM BRAIN MAPPING. 8
3. Efektywność osobista i team coaching w budowaniu marki osobistej 4
4. Marka osobista vs 5 dysfunkcji pracy zespołowej 4
5. Autocoaching kariery osobistej 12
6. Fundamenty i składniki marki osobistej 8
7. Warsztaty – Budowanie marki osobistej 12
8. Kreowanie marki osobistej w mediach społecznościowych 4
9. Warsztaty Action Learning 8
10. Źródła finansowania rozwoju osobistego 8
11. Autoprezentacja marki osobistej w biznesie 8
12. Rezonowanie marki osobistej w relacjach biznesowych 12
13. Typy osobowości vs marka osobista 4
14. Marka osobista vs budowanie siły i odporności psychicznej 4
15. Personal agility vs preferowany styl kierowania zespołem 6
16. Twórcze myślenie w kreowaniu marki osobistej 8
17. Zarządzanie marką osobistą w czasie 8
18. Marka osobista w organizacyjnej zwinności 4
19. Personal agility w zarządzaniu projektami 8
20. Warsztaty Rozwoju Marki Osobistej 16
RAZEM 150

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• Obecność na zajęciach (min. 80%),

• Przygotowanie i prezentacja projektu zaliczeniowego

• Egzamin

Organizacja studiów

• Studia prowadzone są w języku polskim

• Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (od godziny 9:00 do 16:15), liczba zjazdów: ok 12

• Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów

• Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła

Do zajęć w wersji Virtual Classroom używamy platformy MS Teams. Uczelnia założy wszystkim Słuchaczom konta i prześle dane logowania. MS Teams działa na komputerach (Mac/Windows), a także na telefonach i tabletach (system Adroid i IOS). Wystarczy więc mieć dowolne urządzenie i dostęp do Internetu, aby wziąć udział w zajęciach. Platforma MS Teams pozwala na transmisję dźwięku i wideo, udostępnianie prezentacji i innych materiałów w czasie rzeczywistym, a więc czujemy się jak w sali szkoleniowej.

E-learning a Virtual Classroom

Tradycyjny e-learning znany od kilkunastu lat to przygotowane i nagrane wcześniej wykłady oraz ćwiczenia do tych wykładów. W tej wersji Uczestnicy mogą w dowolnym momencie skorzystać z udostępnionego materiału, jednak nie mają bezpośredniego kontaktu z trenerem i nie mogą zadawać pytań w czasie rzeczywistym. Można powiedzieć, że e-learning 1.0 to komunikacja jednokierunkowa. W naszych studiach używamy e-learningu 3.0, tj. Virtual Classroom, gdzie Uczestnicy mogą się zobaczyć, dyskutować, pracować w podgrupach i cały czas mieć bezpośredni kontakt z trenerem. Zajęcia realizowane są w czasie rzeczywistym i każda sesja jest inna – dostosowana do oczekiwań Uczestników przy pełnej interakcji z grupą.

Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające również rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią doświadczeni trenerzy, doradcy, eksperci i coachowie oraz posiadający duże doświadczenie szkoleniowe pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i w Poznaniu.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Estera Piwoni-Krzeszowska, prof. UE
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
e-mail: estera.piwoni-krzeszowska@ue.wroc.pl

Cena

4900 PLN

Płatność za studia następuje wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu (login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem informacji o uruchomieniu programu od kierownika studiów.

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w:

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji :

Centrum Kształcenia Ustawicznego (pok. nr 4)

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Tel. 713680949

Komplet dokumentów w formie "papierowej" należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

UWAGA: brak dokumentów złożonych w terminie będzie mógł skutkować skreśleniem z listy.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-03-17

Termin uruchomienia studiów: 2021-03-27

Wymagane dokumenty

  • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
  • oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + kserokopia tego dokumentu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Kadra dydaktyczna prowadząca zajęcia:

beatka_zdjecie_min

Beata Krzos – Współzałożycielka Akademii Wellbeing, trener rozwoju osobistego, HeartMath® Certified Practitioner, praktyk PRISM Brain Mapping, wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, psychodietetyk, coach w procesie certyfikacji ICF, psychodietetyk, neuroterapeuta, terapeuta w trakcie certyfikacji najnowocześniejszej metody Szybkiej Terapii Transformacyjnej (RTT®), absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu w Maastricht, Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Prowadzi szkolenia i warsztaty, podczas których współpracuje z zespołami nad rozwojem ich potencjału, umiejętności rozwiązywania problemów, komunikacji oraz współpracy członków zespołu uczących się skutecznego wspólnego działania i osiągania celów. Ponadto, jako trener i coach prowadzi superwizję i coaching zespołów, jak i warsztaty budowania efektywnych i zaangażowanych zespołów oraz rozwoju umiejętności liderskich. Dodatkowo prowadzi indywidualne sesje coachingu, rozwoju osobistego oraz warsztaty rozwoju kompetencji wellbeingowych, redukcji stresu, wzmacniania swojej motywacji, asertywnej i empatycznej komunikacji czy też zarządzania sobą i budowania relacji zgodnie ze sobą i swoimi wartościami. Pasjonuje się łączeniem narzędzi, technik, metod rozwoju osobistego z wiedzą z zakresu neuronauki oraz najnowszymi badaniami naukowymi. W ramach działalności Akademii Wellbeing rozwija programy rozwoju osobistego – odkrywa oraz wzmacnia mocne strony i zasoby (m.in. talenty, determinację, wiarę w siebie, odporność na porażki, otwartość na wyzwania, sumienność) oraz rozwoju kompetencji wellbeingowych, coachingu wellbeingu i warsztaty budowania dobrostanu. Łączy różne metody i techniki rozwoju osobistego i neuronauki, tak aby każdy indywidualnie mógł zamienić swoje marzenia w działanie, a ograniczające go nawyki czy przekonania w energię do działania.

grzegorz_zdjecie_min

Grzegorz Krzos  – Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Członek Rady Uczelni, Przewodniczący Rady Nadzorującej Uniwersytecki Inkubator Przedsiębiorczości "inQube", Kierownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania, wykładowca programu MBA i kilku menedżerskich studiów podyplomowych, promotor doktorantów z obszaru zarządzania i biznesu, Prezes, Wiceprezes, członek rad nadzorczych w kilku spółkach kapitałowych, inwestor. Strategiczna orientacja na: zarządzanie i biznes, startupy, transformacje technologiczne i cyfrowe biznesu, innowacje, ekspert w pozyskiwaniu finansowania na rozwój, networking biznesowy.

bernardyn

Andrzej Bernardyn – doświadczony trener biznesu, ekspert w obszarze nawyków i efektywności osobistej (4 000 godzin przeprowadzonych szkoleń, 14 lat w zawodzie, ponad 5 000 przeszkolonych osób). Jego kompetencje wysoko oceniają pracownicy takich firm, jak: Capgemini, IBM, Swarovski czy Santander Bank. Twórca cieszących się coraz większą popularnością i uznaniem autorskich narzędzi i programów rozwojowych. Innowator – twórca Krainy Nawyków - jedynej w Polsce edukacyjnej gry planszowej rozwijającej nawyki i umiejętności. Autor elektronicznego narzędzia do planowania i zarządzania sobą w czasie – System Skuteczności. Autor bloga: Kluczowe Kompetencje. Autor ponad 80 artykułów (andrzejbernardyn.pl/artykuly/). Dużo czasu poświęca na czytanie badań naukowych, książek i innych publikacji ze swoich obszarów specjalizacji. Zamiast opierać się na obiegowej mądrości i wyłącznie własnym doświadczeniu – dociera do źródła informacji i oddziela fakty od mitów. Dzięki temu prezentowane przez niego informacje są szczególnie pomocne i skuteczne. Zamiast powtarzać banały i utarte schematy, w każdym z tematów wynajduje innowacyjne rozwiązania i najnowsze trendy. Dzięki temu uczestnicy jego szkoleń zawsze uczą się czegoś nowego. Autor książki Przewodnik po krainie nawyków – praktycznego poradnika o projektowaniu i rozwijaniu nawyków. Posiada tytuł Advance Communicator Silver oraz Advance Leader Bronze przyznawany przez Toastmasters International – największą na świecie organizację uczącą wystąpień publicznych i przywództwa. Zdobyty tytuł Mistrza i Wicemistrza Polski w kreatywności jako trener drużyn. 4-krotny reprezentant Polski na Finałach Światowych w kreatywności w Stanach Zjednoczonych.

agnieszka_polarczyk_bialek_min

Agnieszka Polarczyk-Białek – założycielka firmy „Manufaktura Osiągnięć”, coach biznesu, trener mentalny i mediator. Specjalizuje się w coachingu biznesowym, pracuje z kadrą zarządzającą, prowadząc procesy indywidualne i zespołowe. Wspiera działy HR i Talent Management, prowadząc warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe. Pracuje z właścicielami firm, budując optymalny system zarządzania, strategię i kulturę organizacji. W latach 2018-2019 pełniła funkcję V-ce Dyrektora Wrocławskiego Oddziału ICF. Wspiera działalność organizacji coachingowych i trenerskich i jest aktywną ambasadorką coachingowego stylu życia i zarządzania. Współpracuje z dietetykami oraz z uczelniami wyższymi, szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi oraz Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi we Wrocławiu. Posiada 16 - letnie doświadczenie korporacyjne, pracowała na stanowiskach liderskich w międzynarodowych firmach produkcyjnych, opartych na metodologii Lean Management i KAIZEN. Koordynowała m.in. wdrożenia dużych, globalnych projektów, zarządzała wielokulturowymi zespołami, przygotowywała menadżerów do roli mentorów, zajmowała się rekrutacją masową i specjalistyczną, brandingiem oraz organizacją eventów. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu autorskich warsztatów z zakresu kompetencji liderskich oraz umiejętności coachingowych. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu z tytułem mgr inż. Biotechnologii Żywienia Człowieka i inżynierii produkcji. Jest również absolwentką podyplomowych studiów Prawa Pracy i Administracji Uniwersytetu Poznańskiego oraz podyplomowych studiów Mediacji Rodzinnych, Biznesowych i Karnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uzyskując Certyfikat Mediatora. Ponadto ukończyła Studia Zawodowe Coachingu w Instytucie Mukoid Komunikacja dla Rozwoju Mukoid w Krakowie, uzyskując tytuł Coacha i certyfikat International Coach Federation.

sylwia_wrona

Sylwia Wrona – doktor nauk o zarządzaniu, wykładowca, tutor akademicki, konsultant, badacz, projektant, certyfikowany trener biznesu, facylitator procesów zespołowych (APMG Internetional™ Facilitation; 04248120-01-3RDC), moderator Design Thinking.

Absolwentka Szkoły Trenerów oraz Tutorów-Mistrzów (Moderator), Szkoły Tutorów Akademickich (Collegium Wratislaviense), Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych MSZ (Protokół Dyplomatyczny). Członek Polski Innowacyjnej oraz Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Autorka/ współautorka ponad 80 publikacji i ekspertyz z obszaru marketingu i zarządzania oraz krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i rozwojowych. Współautorka książki „Kreowanie marki korporacyjnej” (Difin, 2014). Ekspert w dziedzinie zarządzania marką, projektowania doświadczeń użytkownika, twórczego myślenia i zespołowego rozwiązywania problemów, kreowania wizerunku, komunikacji w biznesie.
Pracę naukową łączy z praktyką świadcząc usługi badawczo-rozwojowe oraz doradcze z zakresu zarządzania marketingowego, zarządzania marką, projektowania innowacyjnych rozwiązań w oparciu o metodykę Design Thinking oraz zespołowego rozwiązywanie problemów w oparciu o autorską (Zespół „Dobre Kadry”) metodę pracy projektowej LIFT – Learning in Facilitated Teams. Prowadzi warsztaty strategiczne oraz szkolenia m.in. z komunikacji w biznesie, biznesowego savoir-vivre, autoprezentacji i kreowania wizerunku, kreatywnego myślenia (treningi kreatywności, techniki twórczego rozwiązywania problemów), projektowania doświadczeń, Design Thinking oraz LIFT. Pomysłodawca oraz współtwórca wielu innowacyjnych programów szkoleniowych. W dorobku posiada wiele godzin zrealizowanych warsztatów dla przedstawicieli różnych grup społecznych i zawodowych, w tym takich podmiotów, jak: NOKIA, Credit Suisse, Dallmayr, Maspex, Poltronic S.A., Wrocławski Park Technologiczny S.A., AZYL Grupa Hotelarsko-Gastronomiczna Sp. z o.o. Sp. k., IMAS International Sp. z o.o., Dobre Kadry Sp. z o.o., Komunikacja Plus Group Sp. z o.o. Sp. k., MMC Szkolenia (Grupa MMC Polska), AHK Polska (Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa), Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu.
Adiunkt w Katedrze Strategii i Metod Zarzadzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opiekun specjalności Zarządzanie marką (studia I stopnia) oraz specjalności Innowacje rynkowe – projektowanie i wdrażanie (studia II stopnia), rozwijanej w partnerstwie z Wrocławskim Parkiem Technologicznym [specjalność wyróżniona na forum międzynarodowym w konkursie POLISHOPA HONEYCOMBS AWARD 2016 w kategorii EDUKACJA jako innowacyjny projekt oparty na metodyce Design Thinking – najlepsze inicjatywy powstałe w Polsce]. Opiekun Koła Naukowego Design Thinking. Jeden z trójki inicjatorów, twórców i koordynatorów innowacji dydaktycznej BIPS (Biznesowy Indywidualny Program Studiów), ukierunkowanej na budowanie relacji STUDENT-NAUKA-BIZNES (tutoring akademicki i mentoring biznesowy wspierający rozwój kluczowych kompetencji studenta). Koordynator Centrum Design Thinking UEW. Członek Rady Uczelni. Pasjonatka LIFELONG LEARNING (Learning to know, Learning to do, Learning to live together, and with others, Learning to be).

katarzyna_piorkowska

Katarzyna Piórkowska  – dr hab. nauk o zarządzaniu, profesor w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwentka studiów podyplomowych "Psychologia Zarządzania" na Uniwersytecie Wrocławskim. Ma bogate doświadczenie jako trener biznesu i analityk w biznesie. Prowadzi szkolenia i warsztaty między innymi z zakresu kształtowania relacji interpersonalnych w biznesie, rozwiązywania konfliktów społecznych, heurystyk i innych ograniczeń w podejmowania decyzji, strategicznego przywództwa i strategii przedsiębiorstwa. Autorka książki „Złożoność przywództwa strategicznego w perspektywie mikrofundamentów w zarządzaniu strategicznym”, za którą otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Potwierdzeniem posiadanej wiedzy, którą dzieli się z praktykami jest około 100 publikacji naukowych z zakresu zarządzania strategicznego, w tym dotyczących: zjawisk mikro-fundamentalnych i strategii behawioralnych, behawioralno-ewolucyjnej logiki zmian dostosowawczych, metodologii nauk o zarządzaniu, a także paradygmatu relacyjnego. Uczestniczy w pracach czołowych międzynarodowych stowarzyszeń akademickich. Otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

kamila_malewska

Kamila Malewska – dr hab. nauk o zarządzaniu, profesor w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W swojej działalności naukowej zajmuje się głównie problematyką intuicji w zarządzaniu, a zwłaszcza w podejmowaniu decyzji. Jest autorką wielu publikacji dotyczących tej tematyki, w tym książki pt. Intuicja w podejmowaniu decyzji kierowniczych (pierwszej w Polsce pracy, która gruntownie przedstawia problematykę intuicji w procesach podejmowania decyzji kierowniczych w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i empirycznym). Jedyny w Polsce doświadczony trener w zakresie intuicyjnego podejmowania decyzji współpracujący takimi uczelniami jak SWPS i UE we Wrocławiu. Prywatnie mama dwójki dzieci, zapalona narciarka oraz wielbicielka dobrych kryminałów.

krzysztof_min

Krzysztof Ćwik – doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Wieloletni wykładowca, trener i doradca biznesowy. Związany głównie z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Pracował również dla innych polskich uczelni, jak również zagranicznych (m.in. w Hiszpanii i Szwajcarii). W pracy doradczej i szkoleniowej koncentruje się na zarządzaniu projektami oraz zagadnieniach związanych z budowaniem zespołów, kierowaniem ludźmi i motywowaniem do pracy.

krystian_min

Krystian Olek – pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz starszego asystenta w Studium Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przedsiębiorczości, zarządzania operacyjnego oraz funkcjonowania młodych i innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up. Ponadto jest przedsiębiorcą, który na co dzień prowadzi działalność szkoleniową i doradczą. W ostatnich dwóch lata zrealizował kilkanaście projektów doradczych dla sektora MŚP. Posiada kilkuletnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń z tematyki budowania zespołów, pozyskiwania źródeł finansowania działalności gospodarczych oraz opracowywania strategii rozwoju firm. Współorganizator międzynarodowych corocznych warsztatów przedsiębiorczości we współpracy z uczelniami zagranicznymi, m.in. z Niemiec, Szkocji, Finlandii, Portugalii Brazylii oraz Chin. Prywatnie miłośnik muzyki jazzowej oraz podróży, które rozwijają jego pasje i stawiają w życiu nowe cele.

estera_piwoni_krzeszowska__2__min

Estera Piwoni-Krzeszowska – coach w procesie akredytacji ICF, doktor habilitowana nauk o zarządzaniu, profesor w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwentka akredytowanego programu szkolenia coachów „Mistrz coachingu” realizowanego przez Szkołę Coachów Meritum, uczestniczka studiów podyplomowych „Coaching z elementami psychologii” na SWPS. Pracę naukową łączy z praktyką świadcząc usługi badawczo-rozwojowe oraz doradcze z zakresu zarządzania strategicznego (badania i analizy rynku oraz podmiotów otoczenia przedsiębiorstwa) oraz zarządzania relacjami z podmiotami otoczenia (budowanie i wdrażanie strategii zarządzania relacjami z podmiotami otoczenia). Ekspert w dziedzinie zarządzania wartością relacji z klientami, w tym definiowania wartości relacji, diagnozy i analizy wartości relacji, rozwiązywania problemów budowania portfela relacji o pożądanej wartości w oparciu o autorską metodę jej pomiaru. Autorka około 80 publikacji naukowych, w tym książki pt. „Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami”. W dorobku posiada wiele godzin zrealizowanych warsztatów podstaw wiedzy menedżerskiej dla przedstawicieli różnych grup zawodowych uczestniczących w studiach podyplomowych. Wieloletni szkoleniowiec kształtowania relacji z klientami. Współpracowała m.in. z „OTREK” Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o., Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu, Wałbrzyską Wyższą Szkołą Zarządzania i Przedsiębiorczości prowadząc kursy i warsztaty. Pasjonatka coachingu marki osobistej jako podstawy budowania wartościowych relacji inter-pracowniczych i międzyorganizacyjnych. Praktykujący tutor akademicki z dużym doświadczeniem kreowania przyszłych liderów biznesu.

Podstawowa wartość życiowa: życzliwość ludzka.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43-45, pok. 3 
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
7:30 - 15:30

sobota
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto