Akademia startupu i innowacyjnego biznesu (edycja 4)

Semestr zimowy 2020/2021, letni 2020/2021

Rekrutacja do
31.10.2020 r.
Jeszcze 2 dni / do wyczerpania miejsc
Data uruchomienia
14.11.2020 r.
Za 16 dni
Cena
4 200,00 zł
Kontakt
Klaudia Migasiewicz
tel. 502503973 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Sprawdź wrażenia absolwentów II edycji

Sprawdź wrażenia absolwentów I edycji

Przeczytaj na MamStartup: Studia dla startupowców. Sprawdź dlaczego warto wziąć w nich udział na UE we Wrocławiu.

Pomysł na biznes to zaledwie 5% sukcesu, my damy Ci brakujących 95% w zakresie kompetencji!

Celem studiów podyplomowych Akademia startupu i innowacyjnego biznesu jest zdobycie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i rozwoju startupu. Słuchacze zdobędą kompetencje we wszystkich obszarach jego funkcjonowania: począwszy od pomysłu i kreowania modelu biznesowego, poprzez uzyskanie dofinansowania, pozyskiwanie pierwszych klientów, budowanie strategii, koncentrując się również na poszerzaniu kompetencji menedżerskich.

Program ukierunkowany jest na zdobywanie praktycznych umiejętności i wiedzy w zakresie zarządzania startupem, które można od razu wykorzystać w świecie biznesu. A to wszystko dzięki współpracy z wieloma cenionymi praktykami biznesu, właścicielami startupów, instytucjami otoczenia biznesu (parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, akceleratory).

Słuchacze w ramach egzaminu końcowego przedstawią inwestorom kompleksowo przygotowane przez siebie projekty startupów.

Adresaci

Przyszli liderzy biznesu - osoby, które zamierzają tworzyć i rozwijać innowacyjne pomysły!

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 168 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
MODUŁ I: Idea&Creation
1. Współczesne trendy w środowisku startupowym 4
2. Wprowadzenie do Industry 4.0 4
3. Modele biznesowe 8
4. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej 8
5. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne 8
MODUŁ II: Finance
6. Tworzenie biznesplanu 8
7. Wycena pomysłu 4
8. Źródła finansowania startupu i innowacyjnego biznesu 12
9. Negocjacje i relacje z inwestorami 4
MODUŁ III: Research&Sale
10. Badanie rynku 4
11. Proces design thinking w projektowaniu produktów i usług 16
12. Pozyskiwanie klientów 4
13. Efektywna sprzedaż 8
MODUŁ IV: Marketing
14. Budowanie marki i strategie marketingowe 8
15. Social Media i PR 8
MODUŁ V: Development
16. Strategie rozwoju startupu i innowacyjnego biznesu 8
17. Prowadzenie działalności w wymiarze międzynarodowym 8
18. Lean Startup 8
19. Kryzys i zmiany w startupie i innowacyjnym biznesie 4
20. Narzędzia informatyczne wspomagające funkcjonowanie startupu i innowacyjnego biznesu 4
MODUŁ VI: Team
21. Gra menedżerska 8
22. Budowanie zespołu 8
Warsztaty
23. Warsztaty 12
RAZEM 168

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem zaliczania Studiów jest:

 • obecność na zajęciach (wymagane 80% obecności),
 • uczestnictwo i zaliczenie egzaminu (indywidualnie lub zespołowo) w postaci projektu startupu.

Uczestnicy studiów otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem przedmiotów i oceną ogólną.

Organizacja studiów

 • część zajęć w ramach studiów może być przeprowadzona w formie zdalnej za pomocą live streamingu. Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów
 • zajęcia odbywają się w formie niestacjonarnej (soboty i niedziele) w nowoczesnym budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 • w ramach studiów prowadzone są zajęcia w salach komputerowych

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią eksperci – przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu (parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, akceleratory), właściciele startupów, które odniosły sukces na międzynarodową skalę, cenieni praktycy świata biznesu, trenerzy z wieloletnim stażem, doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Poznaj ich - na dole strony znajdziesz więcej informacji

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

mgr Klaudia Migasiewicz
tel. 502503973
e-mail: klaudia.migasiewicz@ue.wroc.pl
pok. 9, bud. CKU

Cena

4200 PLN

Istnieje możliwość płatności za studia w ratach (2-9 rat).
Brak wpisowego.

Kontakt i zapisy

Kierownik studiów - Klaudia Migasiewicz, klaudia.migasiewicz@ue.wroc.pl, tel. 502503973

Godziny otwarcia biura znajdują się w zakładce kontakt.

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-10-31

Termin uruchomienia studiów: 2020-11-14

Wymagane dokumenty

 • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
 • oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + kserokopia tego dokumentu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Nasza kadra dydaktyczna, współpracujące z nami firmy i organizacje to:

branasjacek    Jacek Branas

Trener, coach i konsultant oraz przedsiębiorca.

Specjalizuje się w szkoleniu skutecznych metod zarządzania firmą, których mierzalne rezultaty są szybko osiągalne. Pomaga w ich późniejszym wdrażaniu.

W swojej karierze współtworzył 3 startupy: IKA – Technik i Akademia Biznesu Piotra Michalaka, oraz jeden z branży nowoczesnych technologii, a obecnie uczestniczy w procesie tworzenia nowego startup’u.

W pracy ze startupami korzysta z metodologii Lean Startup i będącej jej częścią Customer Development.


michal_fiechMichał Fiech

Chief Growth Hacker @ LiveChat, CMO LeadStream.io

Absolwent Zarządzania Sprzedażą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz E-Biznesu w Szkole Głównej Handlowej. Certyfikowany specjalista Google Analytics oraz freelancer w zakresie tworzenia stron internetowych oraz SEO. Doświadczenie online marketingowe zdobywał w firmach takich jak Domodi/Homebook (wdrażanie od podstaw mobile marketingu), LiveChat oraz LeadStream.io.

Obecnie w LiveChat'cie kieruje multidyscyplinarnym zespołem Growth Hacking'u, gdzie łącząc programowanie i online marketing przyczynia się do wzrostu firmy na rynku globalnym. W 2017r. dołączył do LeadStream.io w roli CMO. W ramach szerzenia idei Growth Hackingu, współorganizował kilkukrotnie wrocławskie Growth Hacking MeetUps razem z GrowthEngine.xyz.


bartosz_gonczarek Bartosz Gonczarek

Bartosz Gonczarek, doktor ekonomii, doradca zarządów spółek w obszarze innowacji i współzałożyciel platformy Explain Everything (www.explaineverything.com) służącej do wymiany wiedzy i używanej przez miliony użytkowników na świecie. Bartek jest finalistą konkursów EY Entrepreneur Of The Year i Polskiej Rady Biznesu (nagroda im. Jana Wejcherta). Zgromadził doświadczenie z wielu ról pracując jako konsultant i ekspert od zmian technologicznych, doradca, menedżer i prezes. Dzieli się swoją wiedzą wspomagając rozwój innowacyjnych produktów. Specjalizuje się w procesie tworzenia wielokulturowych zespołów, oceny pomysłów innowacyjnych na wczesnym etapie i tworzenia spółek z międzynarodowym finansowaniem. Na co dzień zaprzątają go koncepcje dataizmu (dataism), kooperacji, samo-kwantyfikacja (quantified-self), wartości subiektywnych i wiedzy rozumianych w kategorii zasobów w gospodarce oraz eksplozji kognitywnej jako implikacji rozwoju uczenia maszynowego.


andrzej_lobodzinskiAndrzej Łobodziński

Swój pierwszy biznes zbudował od zera, bez kapitału i doświadczenia. Jest założycielem i twórcą, wieloletnim prezesem zarządu oraz byłym właścicielem firmy Key, jednego z wiodących producentów bielizny w Europie Środkowo-Wschodniej oraz właścicielem marek Hey i Key – jednych z najlepiej rozpoznawalnych polskich marek odzieżowych (Rankingi Rzeczpospolitej 2004-2009).

Posiada ogromne doświadczenie na rynkach Azji Południowo-Wschodniej i Europy Środkowo-Wschodniej. Jego ponad 20-letnie doświadczenie zarządcze skupia się głównie na budowaniu i strategii rozwoju marek, zarządzaniu poprzez wartości, rozwoju unikatowej kultury organizacyjnej i wprowadzaniu do polskich przedsiębiorstw Keyso® – autorskiego systemu najlepszych praktyk biznesowych praktykowanych na dojrzałych rynkach o wysokiej konkurencyjności.

Jest praktykiem i propagatorem idei uczenia się przez całe życie. Obecnie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu obronił z wyróżnieniem doktorat z nauk o zarządzaniu nt. kluczowych wartości kultury organizacyjnej. Absolwent Politechniki Wrocławskiej i dziennikarskich studiów podyplomowych. Przez ostatnich 10 lat zdobywał wiedzę w wiodących ośrodkach szkoleniowych w Polsce i za granicą, m.in. we Francuskim Instytucie Gospodarki oraz Kaizen Institute.

Od kilku lat angażuje się doradczo i inwestycyjnie w wspieranie i rozwój kompetencji przedsiębiorczych wśród młodych ludzi i polskich start-upów.


klaudia_migasiewiczKlaudia Migasiewicz

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego UEW, trener, doktorantka w Katedrze Strategii i Metod Zarządzania. Prowadzi badania na temat klastrów i startupów. Realizuje zajęcia z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości, umiejętności interpersonalnych i menedżerskich, kreatywności, funkcjonowania startupów oraz sieci biznesowych. Koordynatorka wielu inicjatyw. (W tym w czasach studenckich) Prezes FEB – Forum Edukacji Biznesowej, w ramach którego zrealizowała dziesiątki spotkań i cykli warsztatów z przedstawicielami świata biznesu oraz konkurs Akademia Talentów – przedsięwzięcie angażujące setki studentów, dzięki któremu wygrali płatne staże we wrocławskich firmach. Wzięła udział m.in. w Szkole Trenerów, Szkole Liderów, seminarium w PE w Brukseli oraz Strasbourgu.


bartlomiej_postekBartłomiej Postek

Bartłomiej Postek - przedsiębiorca, od 7 lat prowadzę firmę Funmedia – wydawcę kursów e-learning’owych. W 2014 roku wygraliśmy z zespołem konkurs na startup roku organizowany przez Business Link i Ministerstwo Gospodarki.

Nasz flagowy produkt - aplikacja do nauki języków obcych LERNI www.Lerni.us i inne produkty firmy posiadają bazę ponad 600 000 użytkowników oraz klientów w ponad 50 krajach świata.


patrycja_radekPatrycja Radek

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej (specjalność: Biotechnologia) oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (specjalność: Zarządzanie i Marketing). Certyfikowany menedżer projektów zgodnie ze standardem IPMA. Certyfikowany trener biznesu. Absolwentka Programu TOP500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek Rady Doradczej Stowarzyszenia TOP 500 Innovators. Doktorantka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Katedra Strategii i Metod Zarządzania). Orędowniczka i propagatorka Product Development z wykorzystaniem metody Design Thinking. Absolwentka Programu TOP500 Innovators na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Członek Rady Doradczej Stowarzyszenia TOP500 Innovators. Od ponad 2 lat prowadzi szkolenia, warsztaty, wykłady, prelekcje i bierze udział w projektach z wykorzystaniem Design Thinking. Od czerwca 2011 r. związana z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, gdzie obecnie odpowiada za obszar projektów strategicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarach strategicznego rozwoju biznesowego, tworzenia modeli biznesowych, sprzedaży i marketingu usług eksperckich i badawczo-rozwojowych, budowania polityki sprzedaży usług badawczych, komercjalizacji technologii (sprzedaż, licencjonowanie, spółki technologiczne), kreowania polityki marketingowej, promocyjnej i PR spółek.

Doświadczenie projektowe i warsztatowe • Projekt Zmieniamy Nadodrze z Design Thinking! - 80 godzin – projektowanie gry miejskiej dla organizacji InfoPunkt Nadodrze. Funkcja: prowadzący metodyk Design Thinking [I-VII.2016]. • BUS Workshop – projektowanie przyszłych środków komunikacji w przestrzeni miejskiej z udziałem artystów i przedsiębiorców z wykorzystaniem Design Thinking (16 h) [V.2016]. • Projekt Laboratorium innowacji Gazety Wyborczej – projektowanie przystanku komunikacyjnego dla Wrocławia zgodnie z metodą Design Thinking – 10 h [II.2015]. • Projekt szkoleniowy w ramach Design Thinking Week 2015 – Kreatywne Nadodrze – 16 godzin [XI.2015]. • Warsztaty Design Thinking dla Klastra Odpadowego – 8 godzin [XI.2015]. • Warsztaty Design Thinking z Klastrem Motoryzacyjnym – 8 godzin [V.2015]. • Warsztaty Design Thinking w ramach Pioneers Into Practice – 8 godzin [X.2015]. • Spotkanie z wykorzystaniem Design Thinking dla Członków stowarzyszenia PMI – 4 godziny [XI.2015] • Warsztaty ze studentami z obszaru Design Thinking na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu – 10 godzin [IV.2015]. • Liczne wykłady, prelekcje i mini warsztaty związane z propagowaniem Design Thinking.


bartosz_robaszewski_newBartosz Robaszewski

Ukończył Administrację oraz Ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Zarządzanie Projektami na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Autor wielu wykładów z zarządzania projektami oraz zarządzania ludźmi. Pasjonat nowych technologii.

Wraz z debiutem firmy Guardier S.A. na rynku New Connect stał się jednym z najmłodszych prezesów w historii naszej giełdy. Założyciel i Prezes Look4app - jednej z najszybciej rozwijających się firm IT w Polsce. Prezes i współzałożyciel Qute - startupu modowego. W ciągu sześciu miesięcy wycena firmy przekroczyła 2 mln zł oraz Digital Heroes - największej na Dolnym Śląsku agencji digital media.tomasz_szpikowskiTomasz Szpikowski

Ukończył Zarządzanie Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest współzałożycielem firmy Work Service S.A., w której piastował przez 10 lat stanowisko prezesa zarządu. Największy studencki start-up rozkręcał w piwnicy naszego Ślężaka. Poprowadził firmę ścieżką wielu sukcesów, nagród i wyróżnień do pozycji lidera na rynku pracy. W 2005 roku założył Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, która aktualnie zrzesza 50 agencji pośrednictwa pracy. Jest członkiem Polskiej Rady Biznesu, cieszy się uznaniem na rynku pracy jako charyzmatyczny przywódca oraz zaufany partner biznesowy.

Jego osobiste osiągnięcia biznesowe to Tytuł Przedsiębiorcy roku Ernst & Young w kategorii nowy business w 2003 roku oraz Nagroda Johny Walker – „Keep Walking”.

Obecnie prezes Bergman Engineering Sp. z o.o. Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych. Biorąc za przykład własną karierę, uczy młodych ludzi przedsiębiorczości i zachęca do odważnych wyzwań. W 2014 roku został mianowany konsulem honorowym Korei Południowej w Polsce.


justyna_szustakiewiczJoanna Szustakiewicz

jest praktykiem design thinking i projektantką usług posiadającą 8-mioletnie doświadczenie projektowe i warsztatowe.

Pierwsze szlify DT zdobywała na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii, później uczyła się na University of California w Berkeley, współpracowała z Saga University i prowadziła warsztaty dla Toyota Technological Institute w Japonii.

Joanna jest laureatką programu stażowego Top 500 Innovators na UC Berkeley. Jako Członek Zarządu Stowarzyszenia Top 500 Innovators stworzyła festiwal Design Thinking Week angażujący corocznie 1000 osób w kilkunastu polskich miastach do rozwiązywania problemów społecznych i biznesowych.

Wcześniej przez 4 lata pracy zawodowej zajmowała się transferem technologii z nauki do biznesu na Politechnice Gdańskiej. Jako certyfikowany menedżer projektów (PRINCE2) zrealizowała z sukcesem projekt Innovation, Creativity and Talent e- training program for ICT SMEs (ICT4SME) we współpracy z 6-oma partnerami w 5-ciu europejskich krajach.

Referencje

matt_tarczynskiMateusz Tarczyński

Współwłaściciel oraz CEO Woodpecker.co sp. z o.o.,   dostarczającej software do automatyzacji sprzedaży, posiadającej setki klientów 49 krajów. Seryjny przedsiębiorca, który rozwinął i sprzedał dwie firmy. 13 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów IT. Pasjonat niebanalnego marketingu, skutecznego zarządzania i budowania produktów.maciej_teslawskiMaciej Tesławski

Pierwszy filozof marketingu. Był współtwórcą pierwszego polskiego letterhou-se’u ABC Direct Contact i pierwszej wersji ustawy o ochronie danych osobowych, a także współzałożycielem SMB. Współpracował z największymi agencjami w kraju i pracował dla największych firm, takich jak Nestlé czy General Motors. Był prezesem zarządu McCan Relationship Marketing, pracował też m.in. dla J. Walter Thompson i Grey Worldwide. Jest członkiem jury konkursów: Złota Strzała, Boomerang i Superbrands. Oprócz pracy w charakterze stratega rozwijał się jako dydaktyk. Współtworzył Szkołę Strategii Marki SAR. Prowadzi własną akademię MCA, w której przeszkolił kilkaset polskich firm. Od 2010 roku jest związany z Uniwersytetem Wrocławskim, gdzie wykłada strategię i marketing relacji oraz współtworzył kierunek Komunikacja Wizerunkowa. Ostatnio także Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Forum Edukacji Biznesowej przy UE Wrocław. Autor książek: „Lojalność konsumenta”, „Strategia marketingowa” i „Praktyka brandingu”.

teslawski.pl


ireneusz_wasowiczIreneusz Wąsowicz

Absolwent Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Biznes prowadzi od 1997 roku. W latach 2003-2008 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A, a od maja 2008 – prezesa zarządu. Następnie, w latach 2008- 2011 był również prezesem zarządu Fiolet PDK S.A. (spółki powstałej w roku 2008 w wyniku fuzji firm Fiolet S.A. i PDK S.A.). Spółka ta działa w branży finansowej i ubezpieczeniowej, oferując produkty oraz usługi banków i towarzystw ubezpieczeniowych.

Obecnie jest współwłaścicielem firmy zajmującej się automatyką przemysłową, właścicielem firmy zajmującej się promocją i dystrybucją drewna masywnego klejonego krzyżowo oraz zajmuje się komercjalizacją przestrzeni inwestycyjnych. Powszechnie uważa się go za eksperta w dziedzinie finansów i doradztwa.

krzysztof_wojewodzic_face_mini__1_

dr Krzysztof Wojewodzic

prezes Escola S.A. tworzącej aplikacje mobilne dla korporacji. W przeszłości pracował jako konsultant ds. strategii IT dla wielu korporacji, w tym BCG, Xella Gmbh, NE AB, Brockhaus. W 6 krajach aplikacje współtworzone przez niego osiągnęły status najczęściej pobieranej aplikacji w kategorii. Visiting professor na Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Speaker na międzynarodowych konferencjach takich jak World Economic Forum w Davos czy Global Agenda w Londynie.

Więcej: krzysztof-wojewodzic.com

ewa_zalupskaEwa Załupska

Posiada 8 lat doświadczenia, jako trener w firmach różnych branż oraz jako koordynator projektów i Członek Zarządu w Stowarzyszeniu Centrum Edukacji CEL, gdzie organizowała kompleksowe projekty edukacyjne m.in. z obszaru trenerstwa, coachingu, zarządzania projektami, HRu, fundraisingu. Prowadzi własną firmę szkoleniową KROK (www.ekrok.pl), która zajmuje się wsparciem dla biznesu w obszarze rozwoju i usprawnień organizacji. Współtworzy markę EMC for Bussiness (www.emc4b.com), która pomaga firmom w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Ponadto współprowadzi MORE (www.BecauseYouCan.pl), które oferuje Szkołę Trenerów, Szkołę Coachów oraz superwizje i mentoring dla trenerów i coachów z obszaru biznesu. W zakresie prowadzonych i organizowanych szkoleń, konsultacji oraz coachingów współpracowała z takimi firmami i instytucjami, jak: Cyfrowy Polsat, Whirlpool, EY (Ernst&Young), Schneider Electric, DIEHL Control Polska, HEICHE Polska, RONAL Polska, Silesia Plastic, EXTRADOM, Piekarnia Familijna, ARGOS Translations, TELFORCEONE, Wojskowe Zakłady Lotnicze, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, i wiele innych.

Absolwentka Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz doktorantka tej uczelni. Jest wykładowcą na takich uczelniach, jak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Specjalizuje się w szkoleniach, coachingu, konsultacjach i mentoringu dla osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, liderów zespołów, handlowców, księgowych. Projektuje programy rozwojowe dostosowane do potrzeb indywidualnych uczestników szkoleo oraz całych firm, z takich zakresów, jak zarządzanie projektami, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie i projekcie, usprawnianie organizacji i procesów wewnątrz niej, zarządzanie sprzedażą, rozwój kompetencji miękkich (m.in. budowanie zespołu, komunikacja, wystąpienia publiczne, motywowanie, rozwiązywanie konfliktów).

Jednym z najważniejszych aspektów jej życia są relacje, jakie nawiązuje z ludźmi, również podczas prowadzonych szkoleń. Cieszy ją obserwowanie codziennego otoczenia i dostrzeganie w nim pewnego rodzaju wyjątkowości. Jest miłośniczką podróży, tanga argentyńskiego i świeżo upieczonym maratooczykiem. Uwielbia ludzi, wierzy w nich, wspiera rozwój ich zdolności, dostrzega potencjał i ufa w ich dobroć.logo_wptWrocławski Park Technologiczny

Wrocławski Park Technologiczny jest jednym z liderów przedsiębiorczości i promotorem nowych technologii. Jest nastawiony na współpracę z przedsiębiorstwami bazującymi na zaawansowanych technologiach oraz ośrodkami naukowymi i badawczymi. Celem WPT jest pobudzanie rozwoju nowoczesnych technologii oraz pomoc w tworzeniu i rozwoju firm z sektora MŚP, które je wykorzystują. Rezydujące tu firmy na preferencyjnych warunkach mogą korzystać z laboratoriów, specjalistycznego sprzętu oraz inkubatorów przedsiębiorczości. Bogata oferta WPT ma pomóc twórcom innowacyjnych rozwiązań w ulepszaniu ich oferty technologicznej oraz służyć promocji przedsiębiorstw i ich produktów. W WPT swoją działalność ulokowało prawie 220 firm z branż wysokich technologii: biotechnologii, chemii, medycyny, elektroniki, IT zatrudniających ponad 2000 pracowników.


logo_akmeAkademia Biznesu AKME

Akademia Biznesu AKME powstała z inicjatywy przedsiębiorców, którzy od zera do milionera stworzyli jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce. Eksperci AKME dzielą się swoim unikatowym doświadczeniem biznesowym i z zapałem uczą kolejne pokolenia młodych Polaków. AKME organizuje cykliczne warsztaty biznesowe we współpracy z Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Można się umówić również na indywidualne konsultacje biznesowe z Ekspertami AKME. Zgłosić i dopracować swój pomysł na biznes. Otrzymać wsparcie inwestycyjne na zasadach wolnorynkowych, bez zbędnej biurokracji i czasów oczekiwania.Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek 
9:00 - 14:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto