Nowoczesne narzędzia komunikacji rynkowej (edycja 1)

Semestr letni 2019/2020, zimowy 2020/2021

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
22.02.2020 r.
Studia uruchomione
Cena
4 700,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O STUDIACH I REKRUTACJI:

Krzysztof Ćwik

e-mail: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl

tel. +48 602 29 08 24

NOWOCZESNE NARZĘDZIA KOMUNIKACJI RYNKOWEJ to studia podyplomowe, które mają na celu przekazanie uczestnikom wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji, niezbędnych w pracy związanej z marketingiem i PR we współczesnej firmie.

Są to zarówno elementy "twarde" (Podstawy komunikacji rynkowej, czyli m.in. strategie marketingowe, budżetowanie i controlling projektów marketingowych, aspekty prawne, marketing B2B, podstawy PR), jak i "miękkie" (Rozwiązania organizacyjne i zarządcze komunikacji rynkowej, czyli m.in. kierowanie i motywowanie zespołu, współpraca z agencjami reklamowymi, aspekty zarządzania realizacją projektów marketingowych), ale również wiedza związana ze współczesnym podejściem do komunikacji rynkowej (Trendy w komunikacji rynkowej, czyli m.in. marketing internetowy, wykorzystanie mediów społecznościowych, PR w sytuacji kryzysowej, neuromarketing, badania i analizy rynku, CSR) oraz „praktyczną” sferą działań marketingowych (Praktyka komunikacji rynkowej, czyli m.in. zasady tworzenia treści marketingowych, techniki sprzedaży, techniki prezentacji, zasady organizowania eventów). Jak wynika z szeregu badań, prowadzonych wśród przedsiębiorców i menedżerów, właśnie takiego "połączenia" szukają u swoich potencjalnych pracowników firmy i instytucje.

Podstawowe zalety NOWOCZESNYCH NARZĘDZI KOMUNIKACJI RYNKOWEJ to:

POŁĄCZENIE "twardych" i "miękkich" elementów niezbędnych w pracy w szeroko pojętych działach marketingu oraz kwestii organizacyjnego i strategicznego kontekstu podejmowanych działań marketingowych.

• program jest wynikiem zarówno DOŚWIADCZEŃ zebranych przez wiele lat prowadzenia studiów i szkoleń związanych z komunikacją rynkową, jak i SUGESTII PRACODAWCÓW I PRAKTYKÓW

• większość zajęć prowadzona jest w formie warsztatów z pokazaniem praktycznej strony prezentowanych treści szkoleniowych (analiza CASE STUDIES)

• zajęcia prowadzi SPRAWDZONA KADRA trenerów z dużym doświadczeniem szkoleniowym, jak również praktyków komunikacji rynkowej i marketingu z międzynarodowych korporacji, agencji reklamowych i firm szkoleniowych

• zajęcia w MNIEJSZYCH GRUPACH - bez tłoku i chaosu, łatwiej o bezpośredni kontakt z prowadzącym szkolenie i innymi uczestnikami

• jeden ze zjazdów ma formę wyjazdu integracyjnego, połączonego z zajęciami warsztatowymi

• studia kończą się egzaminem w formie testu - świadectwo ukończenia studiów potwierdza więc posiadanie kluczowej wiedzy związanej z nowoczesnymi narzędziami komunikacji rynkowej, marketingiem i PR

Dodatkowe korzyści z wyboru NOWOCZESNYCH NARZĘDZI KOMUNIKACJI RYNKOWEJ:

• świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w kraju,

• licencje na dostęp akademicki do oprogramowania firmy Microsoft®

• dostęp do światowych baz wiedzy z szeregiem światowych opracowań z zakresu komunikacji rynkowej (m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge), ale również baz danych z wieloma opracowaniami statystycznymi, które mogą być niezwykle pomocne przy planowaniu działań marketingowych

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które pracują lub chciałyby w przyszłości pracować na stanowiskach związanych z szeroko pojętą komunikacją rynkową i marketingiem. Układ i treść programu zostały tak przygotowane, aby uczestnikami studiów mogli być zarówno ci, którzy jeszcze nie zetknęli się z praktyką i teorią komunikacji rynkowej, jak i ci, którzy chcą poszerzyć, usystematyzować i formalnie potwierdzić już posiadaną wiedzę z tego zakresu.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 158 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Podstawy komunikacji rynkowej
1. Podstawy marketingu 6
2. Strategie marketingowe 8
3. Rachunek projektów marketingowych 8
4. Prawo w komunikacji rynkowej 4
5. CSR jako narzędzie w komunikacji rynkowej 4
6. Analiza opłacalności klienta 4
7. Marketing B2B 4
8. Public Relations 8
9. Źródła finansowania działań marketingowych 4
Praktyka komunikacji rynkowej
10. Design thinking 8
11. Studia przypadków 8
12. Zasady tworzenia treści marketingowej 4
13. Event jako kanał komunikacji z rynkiem 4
14. Techniki sprzedaży 4
15. Wystąpienia publiczne i techniki prezentacji 4
16. Wyjazdowy hakaton marketingowy 16
Trendy w komunikacji rynkowej
17. Marketing internetowy 8
18. Social media 8
19. Analiza zachowań nabywców i neuromarketing 4
20. Pozycjonowanie marki 8
21. PR w sytuacji kryzysowej 4
22. Psychologia reklamy 4
23. Analizy i badania rynkowe 8
Rozwiązania organizacyjne i zarządcze komunikacji rynkowej
24. Kierowanie zespołem 4
25. Współpraca z agencjami reklamowymi 4
26. Zwinne metodyki realizacji projektu 4
Zajęcia organizacyjne
27. Organizacja studiów podyplomowych 2
28. Egzamin końcowy 2
RAZEM 158

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecność na zajęciach (m.in. 80%)

• egzamin końcowy w formie testu

Organizacja studiów

• zajęcia odbywają się w SOBOTY i NIEDZIELE (od godziny 9.00 do 16.00)- średnio co 2 tygodnie

• uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów

• materiały w formie cyfrowej lub drukowanej

• Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Zajęcia odbywają się w Uniwersytecie Ekonomicznym lub w innych salach szkoleniowych na terenie Wrocławia

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są zarówno przez osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie komunikacji rynkowej, które zdobywali jako pracownicy działów marketingu i PR, konsultanci i certyfikowani trenerzy biznesowi wielu krajowych i międzynarodowych korporacji (m.in. SISMS, IBM, Lodestone Management Consultants, B2B Consulting, ISiZ), jak i pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego z dużym doświadczeniem konsultingowym i szkoleniowym.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Krzysztof Ćwik
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 71 36 80 653,
e-mail: krzysztof.cwik@ue.wroc.pl
pok. 12, bud. J

Opiekun naukowy

dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UE
Katedra Teorii i Organizacji Zarządzania
tel. 71 36 80 651
e-mail: grzegorz.krzos@ue.wroc.pl
pok. 808, bud. Z

Cena

4700 PLN

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w :

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4 godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4 godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2020-02-16

Termin uruchomienia studiów: 2020-02-22

Wymagane dokumenty

  • Prosimy przygotować komplet dokumentów:
  • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1,
  • oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
  • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich + kserokopia tego dokumentu
  • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
  • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
  • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorzy zastrzegają, że w przypadku wyczerpania limitu miejsc rekrutacja zostanie zakończona przed wyznaczonym terminem.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny kontaktu:

poniedziałek - piątek 
8:00 - 15:00

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto