Finanse i Bankowość dla niefinansistów pracujących w branży finansowej, edycja 39

Semestr zimowy 2019/2020, letni 2019/2020

Rekrutacja do
01.10.2019 r.
Jeszcze 41 dni
Data uruchomienia
05.10.2019 r.
Za 45 dni
Cena
3 300,00 zł
Kontakt
Agnieszka Manowska
tel. 71 36 80 452 / e-mail / więcej

Cele i charakterystyka studiów

Cel studiów: w skondensowanej i kompleksowej formie przekazanie wiedzy o nowoczesnych finansach i bankowości osobom, które pracują w bankowości i finansach ale są specjalistami z innych dziedzin (np. prawa, administracji, języków, informatyki).

Przykładowe przedmioty:

 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw, finanse przedsięwzięć wysokiego ryzyka (venture capital),
 • podstawy analizy finansowej (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych), elementy oceny projektów inwestycyjnych,
 • bankowość, bankowość centralna, bankowość elektroniczna, bankowość hipoteczna, bankowość inwestycyjna, bankowość detaliczna,
 • ubezpieczenia,
 • finanse osobiste,
 • rynek kapitałowy i pieniężny (giełda akcji, obligacje, fundusze inwestycyjne),
 • zarządzanie podatkami, optymalizacja podatkowa osób fizycznych.

Adresaci

Grupa docelowa: format studiów został opracowany na potrzeby osób pracujących w branży finansowej, ale nie posiadających wykształcenia w dziedzinie finansów.

Przykładowe grupy (na podstawie doświadczeń z poprzednich lat):

 • prawnicy,
 • pracownicy działów IT banków, firm leasingowych i innych firm z branży finansowej,
 • pracownicy działów marketingu i sprzedaży produktów finansowych,
 • doradcy klienta w instytucjach finansowych,
 • doradcy finansowi,
 • konsultanci i pracownicy z działów PR spółek z branży finansowej,
 • rzecznicy prasowi instytucji finansowych,
 • osoby z działów komunikacji wewnętrznej z podmiotów działających w branży finansowej,
 • absolwenci studiów lingwistycznych, tłumacze z obszaru finansów,
 • osoby, które chciałyby poznać i zrozumieć finanse w pigułce.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł - Bankowość
1. Bankowość 12
2. Bankowość centralna 12
3. Bankowość detaliczna i elektroniczna 16
4. Doradztwo i pośrednictwo finansowe 8
5. Ekonomika banku 8
6. Źródła finansowania na rynku nieruchomości 4
Moduł - Finanse przedsiębiorstw
7. Finanse przedsiębiorstw 12
8. Finansowanie przedsięwzięć wysokiego ryzyka 8
9. Zarządzanie daninami publicznymi 12
Moduł - Rynki finansowe
10. Rynki finansowe 20
Moduł - Analiza finansowa
11. Analiza finansowa przedsiębiorstw 12
12. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych 8
Moduł - Finanse osobiste
13. Finanse osobiste 12
14. Optymalizacja podatkowa osób fizycznych 4
15. Ubezpieczenia 12
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Studia kończą się egzaminem końcowym, bazującym na wiedzy przekazanej w trakcie zajęć. Lista kluczowych zagadnień jest udostępniana Słuchaczom na początku II semestru.

Organizacja studiów

 • studia trwają 2 semestry,
 • zjazdy są z reguły co 2 tygodnie w soboty i w niedziele,
 • zajęcia zazwyczaj trwają od 9 do 16:00 w blokach (2h dydaktyczne + 15 min. przerwa + 2h dydaktyczne + 30 min przerwa + 2h dydaktyczne + 15 min. przerwa + 2h dydaktyczne),
 • zajęcia rozpoczynają się na przełomie października/ listopada w semestrze zimowym oraz na przełomie lutego/ marca w semestrze letnim,
 • egzamin dyplomowy najczęściej odbywa się w czerwcu (dokładna data zostanie podana na początku semestru letniego),
 • Uczestnicy Studiów mogą korzystać z zasobów czytelni oraz biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, w tym z baz danych (zachęcam do przejrzenia na stronie Biblioteki www.bg.ue.wroc.pl).

Kadra dydaktyczna

Nasi wykładowcy to:

 • w większości pracownicy Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a jednocześnie doświadczeni trenerzy i konsultanci, łączący pasje naukowe z praktyczną znajomością zagadnień,
 • zaproszeni praktycy o bogatym doświadczeniu zawodowym i trenerskim.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Pauka
Katedra Finansów
e-mail: marek.pauka@ue.wroc.pl
pok. 107, bud. A

Cena

3300 PLN

Opłatę należy wnieść po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia.
Są 3 możliwe sposoby zapłaty:

I. 3300,- płatne jednorazowo przed pierwszymi zajęciami.

II. 3300,- płatne w dwóch ratach po 1650,00 (opcja uruchamiana na pisemny wniosek Studenta/ki, wg Regulaminu Studiów).

III. 3300,- + 15 za każdą kolejną ratę powyżej dwóch (opcja uruchamiana na pisemny uzasadniony wniosek Studenta/ki, decyzją Kierownika Studium), - terminy płatności i kwoty indywidualnie są uzgadniane z Kierownikiem Studium, dlatego prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy w sprawie rozłożenia płatności na raty!

Stosowny wniosek (możliwość II. i III.) proszę przesłać na adres marek.pauka@ue.wroc.pl oraz złożyć w Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z pozostałą dokumentacją.

Kontakt i zapisy

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Manowska, tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.manowska@ue.wroc.pl

Centrum Kształcenia Ustawicznego, pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

W przypadku pytań o program/ zajęcia/ wykładowców - proszę o kontakt mailowy z Kierownikiem Studiów podając w temacie [POD FiB] e-mail: marek . pauka @ ue.wroc.pl (proszę usunąć spacje).

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2019-10-01

Termin uruchomienia studiów: 2019-10-05

Wymagane dokumenty

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to jego kserokopię)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje
Potwierdzenie przelewu (wpisowe/ opłatę za studia) proszę przesłać na adres marek.pauka@ue.wroc.pl , co znacznie przyspieszy procedurę (z góry dziękuję!).


Opłatę za studia należy dokonać przed pierwszymi zajęciami.Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

w okresie wakacyjnym

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa 8.00-15.00
czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota - nieczynne
niedziela - nieczynne

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto