Menedżer Lean Management i Six Sigma I edycja w Białymstoku, studia z możliwością dofinansowania

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Rekrutacja do
Rekrutacja zakończona
Data uruchomienia
22.09.2018 r.
Studia uruchomione
Cena
7 500,00 zł
Kontakt
Alina Sofińska
tel. 71 36 80 949 / e-mail / więcej

Strona WWW: http://www.msp.ue.wroc.pl/

Cele i charakterystyka studiów

Możliwość dofinansowania została opisana na dole strony

Zapraszamy Państwa do Studiów Podyplomowych związanych z Lean Management oraz Six Sigma współorganizowanych z Klubem Młodych Biznesmenów w Białymstoku - organizacją współpracującą z Podlaskim Klubem Biznesu. Nasze studia są stale udoskonalane i charakteryzuje je NAJWYŻSZA JAKOŚĆ oraz nastawienie na generowanie jak największej korzyści dla Słuchaczy. Nasza kadra reprezentuje najlepsze działy Lean międzynarodowych korporacji oraz firmy consultingowe specjalizujące się w lean management i Six Sigma, m.in. Lean Action, Instytut Doskonalenia Produkcji, Langas Group, PDCA Group, JPB.

Dotychczas nasze studia ukończyło ponad 450 osób i WSZYSCY POLECILIBY studia znajomym (dane na podstawie wyników ankiet). Przyjeżdżają do nas Słuchacze ze wszystkich szesnastu województw w Polsce, a także osoby, które mieszkają poza granicami. To świadczy o naszej jakości. Zapraszamy także do zapoznania się z wystawionymi nam przez Słuchaczy referencjami http://msp.ue.wroc.pl/index.php/lean-management/referencje/

Najważniejszymi referencjami dla nas jest jednak fakt, iż nasz zespół został zaproszony do organizacji dedykowanych Studiów Podyplomowych z zakresu Lean Management oraz Six Sigma dla KGHM Polska Miedź S.A. To dla nas wielkie wyróżnienie oraz dowód na najwyższą jakość naszych kierunków.

Uczestnicy zajęć otrzymują kompleksową wiedzę menedżerską związaną ze szczupłym zarządzaniem (lean managementem) oraz Six Sigmą. Celem studiów jest oddziaływanie na dwa główne obszary Uczestników – kompetencje miękkie, które są niezbędne dla prawidłowego zrozumienia oraz wdrażania Lean i Six Sigma w organizacjach oraz kompetencje twarde – narzędzia, metody i techniki, które stosuje się w przedsiębiorstwach zarządzanych zgodnie z koncepcją Lean i Six Sigma.

Program studiów został przygotowany w oparciu o konsultacje z menedżerami wielu przedsiębiorstw, które potrzebują wykwalifikowanych osób do skutecznego wprowadzania Lean i Six Sigma. Zajęcia prowadzone są w głównej mierze w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na stronę praktyczną pracy lean six sigma menedżera. W ramach studiów Uczestnicy odbędą zajęcia w przedsiębiorstwach, w którym funkcjonuje Lean Management i będą mogli w praktyce poznać mechanizmy jego funkcjonowania.

Zajęcia prowadzane są przez uznanych praktyków zarządzania z dużym doświadczeniem dydaktycznym. Kadrę trenerską stanowią pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, konsultanci Lean Instytutu Doskonalenia Produkcji oraz Menedżerowie Lean i Six Sigma znanych, międzynarodowych korporacji i firm doradczych.

Studia zostały opracowane w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści dla Słuchaczy. Najważniejsze z nich to:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu - jednej z najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju,
 • możliwość uzyskania akredytowanego przez PDCA Group certyfikatu Lean Foundation w cenie studiów,
 • Certyfikat Praktycznej Znajomości Lean Managementu wydany przez Instytut Doskonalenia Produkcji,
 • możliwość uzyskania certyfikatu Yellow Belt z modułu Six Sigma,
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najlepszą kadrę dydaktyków i praktyków lean managementu z wieloletnim doświadczeniem,
 • uczestniczenie w Studiach, których program odpowiada aktualnym potrzebom przedsiębiorstw,
 • możliwość skorzystania z dodatkowej oferty szkoleń dedykowanych tylko Słuchaczom,
 • możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów oraz wymiany doświadczeń zwłaszcza podczas wyjazdu Leantegration.

Dodatkowo Słuchacze otrzymują w ramach studiów m.in.:

 • licencjonowane kopie specjalistycznego oprogramowania, m.in. Visio Pro, który jest pomocny m.in. przy tworzeniu map strumienia wartości,
 • dostęp do zasobów bibliotecznych Uniwersytetu,
 • dostęp do światowych baz naukowych, m.in. EBSCO oraz Web of Knowledge,
 • publikacje książkowe związane z zarządzaniem oraz z lean managementem.

Adresaci

Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć oraz usystematyzować wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy menedżera Lean i Six Sigma. Kierowane są zarówno do osób pełniących funkcje menedżerskie, jak i przygotowujących się do ich objęcia.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 218 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wykład inauguracyjny "Leanspiration" 2
2. Wprowadzenie do lean management 6
3. Gra symulacyjna lean K3E 8
4. Kulturowe uwarunkowania lean w Polsce 8
5. Standaryzacja procesów 8
6. Kaizen i skuteczne systemy sugestii 10
7. Narzędzia jakościowe 6
8. Visual Management 8
9. Value Stream Mapping 8
10. Six Sigma 24
11. Gra menedżerska PullProduction 8
12. Lean Leadership 8
13. Lean Change Management 8
14. Strategiczna sesja biznesowa 8
15. Lean Startup 8
16. Lean Strategy & Business Models 8
17. Komunikacja i praca w zespołach lean 8
18. 5S 5
19. Just-In-Time, Kanban 6
20. SMED 5
21. Wskaźniki i mierniki procesów 8
22. TPM 8
23. Lean Benchmark Tour I - wizyta studyjna w firmie 8
24. Lean Benchmark Tour II - wizyta studyjna w firmie 8
25. Warsztaty "Leantegration" 8
26. Seminarium projektowe 10
27. Egzamin Lean Foundation 2
28. Prezentacja projektów 6
RAZEM 218

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • Obecność na zajęciach (min. 80%)
 • Przygotowanie i prezentacja projektu końcowego o charakterze praktycznym

Ukończenie studiów z wymaganą obecnością oraz przygotowanie i zaprezentowanie projektu końcowego pozwalają na uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Uzupełnienie ww. zdanym egzaminem (sprawdzającym wiedzę ze studiów) pozwala na uzyskanie akredytowanego przez PDCA Group certyfikatu Lean Foundation (w cenie studiów). Dodatkowo przygotowanie projektu z zakresu Six Sigma pozwala na uzyskanie certyfikatu Yellow Belt.

Organizacja studiów

 • Studia prowadzone są w języku polskim.
 • Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
 • Zajęcia odbywają się w Białymstoku.
 • Zajęcia odbywają się w soboty oraz niedziele od godziny 09:00 do 16:15 (z wyjątkiem warsztatów wyjazdowych - Benchmark Tour), planowana liczba zjazdów: ok 12.
 • Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.
 • Studia obsługiwane są przez platformę internetową, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne i dodatkowe źródła.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią:

 • Doświadczeni konsultanci Lean Managementu
 • Uznani Master Black Beltowie (w obszarze Six Sigma)
 • Menedżerowie Lean z takich firm, jak Langas Group, PDCA Group, Instytut Doskonalenia Produkcji, Lean Action, Lufthansa GBS, Inwido, JPB.
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dużym doświadczeniem szkoleniowym.

74% godzin dydaktycznych na studiach prowadzonych jest przez praktyków

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Marek Krasiński
Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
tel. 601750799,71/36-80-653
e-mail: marek.krasinski@ue.wroc.pl
pok. 810, bud. Z

Cena

7500 PLN

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Pani Alina Sofińska udziela informacji związanych ze Studiami oraz przyjmuje dokumenty aplikacyjne.

Dokumenty w formie papierowej należy składać w pok. 4 w bud. CKU (ul. Kamienna 43) w godzinach podanych na stronie: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Dodatkowych informacji o Studiach udziela także ich Kierownik: dr Marek Krasiński Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania +48 601 750 799 marek.krasinski@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-14

Termin uruchomienia studiów: 2018-09-22

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia
 • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
 • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich (do wglądu) + kserokopia tego dyplomu
 • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)

Dodatkowe informacje

Istnieje możliwość dofinansowania studiów w wysokości 82 % .

Studia podyplomowe zarejestrowane są w BUR pod linkiem:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=117579

15 stycznia rusza rejestracja w ramach projektu: „Bony na szkolenia”

Ze względu na ograniczoną liczbę bonów prosimy o rejestrację 15 stycznia 2018 r.

Rejestracja będzie możliwa pod linkiem

http://bonynaszkolenia.pl/rekrutacja/

Proces uzyskania dofinansowania przebiega zgodnie z procedurą zamieszczoną w linku poniżej

http://bonynaszkolenia.pl/o-projekcie/sciezka-udzialu/


W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe zamieszkałe na obszarze subregionu białostockiego, województwa podlaskiego tj:

· Miasta Białystok

Powiatu Białostockiego (gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady)

· Powiatu Sokólskiego (gminy: Dąbrowa Białostocka, Janów, Korycin, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka, Suchowola, Szudziałowo)


UWAGA :

· Osoby zamieszkałe na obszarze objętym projektem (miasto Suwałki, powiaty: augustowski, grajewski, moniecki, sejneński i suwalski) mogą się już rejestrować przez stronę:

https://www.bonnaszkolenie.pl/rekrutacja/

Tutaj dofinansowanie wyniesie 90 % kosztów studiów podyplomowych.

Na wszystkie pytania związane z dofinansowaniem odpowiedzą w PCEiA ORDO Sp. z o.o.

Polskie Centrum Edukacji i Analiz
ORDO Sp. z o. o.
ul. Jurowiecka 56
15-101 Białystok

tel. 85/663 70 30


Zapisy zamknięte.

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-15.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto