Regulacje wewnętrzne i organizacja pracy w spółkach i jednostkach administracyjnych 1 edycja

Semestr zimowy 2017/2018, letni 2017/2018

Rekrutacja do
15.10.2017 r.
Termin upłynął
Data uruchomienia
28.10.2017 r.
Studia uruchomione
Cena
3 999,00 zł

Cele i charakterystyka studiów

Szczegółowe informacje o studiach i rekrutacji u kierownika: maciej.blazewski@uwr.edu.pl

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prawnych aspektów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego oraz podmiotów publicznych. Słuchacze nabędą także umiejętności związane ze stosowaniem odpowiednich regulacji prawnych dotyczących przygotowania oraz prowadzenia dokumentacji obowiązujących w tych podmiotach, przekazywania informacji oraz kontroli ich działalności przez administrację publiczną, a także narzędzi zarządzania tymi podmiotami. Uczestnicy studiów uzyskają tu także wiedzę prawniczą związaną ze stanowieniem i interpretacją prawa, połączoną z umiejętnościami analitycznymi i menedżerskimi. Służyć ma temu proporcjonalne łączenie w programie problematyki prawnej (bazujące na dominacji przedmiotów dotyczących dokumentów wewnętrznych), z problematyką ekonomiczną skoncentrowaną na zagadnieniach zarządzania biznesem i jednostkami administracyjnymi.

Adresaci

• kandydaci na stanowiska pracowników administracyjnych oraz pracownicy administracyjni w spółkach oraz jednostkach administracyjnych • kierownicy i pracownicy działów personalnych • kierownicy i pracownicy działów organizacyjnych, administracyjnych i sekretariatów • kierownicy jednostek administracyjnych i właściciele firm

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 148 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zagadnienia wstępne - podstawy prawne oraz spółki prawa handlowego i jednostki organizacyjnej 4
2. Procedury wewnętrzne i zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych 4
3. Zasady przygotowywania regulaminów 4
4. Regulamin w jednostce administracyjnej 12
5. Regulamin i statut w spółce prawa handlowego 16
6. Regulamin pracy, regulamin organizacyjny i regulamin wynagrodzenia 10
7. Instrukcje w zakładzie pracy oraz zakres czynności pracownika 6
8. Archiwizacja i przechowywanie dokumentów 4
9. Organizacja pracy biurowej 4
10. Elektroniczny obieg dokumentów 4
11. Informatyzacja komunikacji w strukturze organizacyjnej 4
12. Obowiązki przekazywania informacji do administracji publicznej 2
13. Kontrola dokumentacji prowadzona przez organy administracji publicznej 2
14. Ochrona informacji niejawnej i ochrona danych osobowych 8
15. Dostęp do informacji publicznej 4
16. Przestępstwa przeciwko dokumentom 4
17. Schemat organizacyjny i tablice kompetencyjne 8
18. Struktury organizacyjne 8
19. Narzędzie i dokumentacja w zarządzaniu procesami i projektami 8
20. Dokumentacja kadrowa 8
21. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 8
22. Dokumenty w polityce rachunkowości w podmiocie gospodarczym 8
23. Egzamin końcowy 8
RAZEM 148

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (ok. 80%) • egzamin

Organizacja studiów

• studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00-16.00

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez praktyków posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne związane z działalnością jednostek administracyjnych i podmiotów prywatnych, a także przez uznanych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Maciej Błażewski
e-mail: maciej.blazewski@uwr.edu.pl

Opiekun naukowy

dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. UE
Katedra Prawa Gospodarczego
tel. 71 36-80-233
e-mail: tadeusz.kocowski@ue.wroc.pl
pok. 21, bud. D

Cena

3999 PLN

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów , wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia). Prośba o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4 godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2017-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2017-10-28

Wymagane dokumenty

  • podanie o przyjęcie na studia
  • formularz zgłoszeniowy (załącznik 1)
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne i/lub od pracodawcy – załącznik 2 lub 3)
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich do wglądu + kserokopia tego dokumentu, do potwierdzenia za zgodność z oryginałem
  • kserokopia dowodu osobistego (obydwie strony)
  • Obcokrajowcy z UE oraz kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni, składają dodatkowo: http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/7,dokumenty.html

Powrót

Kontakt

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Kamienna 43, pok. 4 i 5
53-307 Wrocław

Znajdź nas na facebooku

wróć do strony głównej UE

Godziny pracy

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 10.00-17.00
środa - nieczynne
czwartek 10.00-17.00
piątek 8.00-15.00
sobota 8.30-14.30
niedziela 8.30-13.30

Kursy i szkolenia

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Republic of Poland

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×

Przejdź do...

Moje konto