Kadry i płace - prawo i praktyka Jelenia Góra

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

Semestr zimowy 2016/2017, letni 2016/2017

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest:

Adresaci

Studia przeznaczone są dla:

Dzięki kompleksowemu ujęciu problematyki zatrudniania absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zakresie kadrowo-płacowej obsługi podmiotów gospodarczych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego oraz do rozwoju własnej kariery zawodowej poprzez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających na wykonywanie pracy m.in. w charakterze: specjalisty ds. polityki kadrowej, specjalisty ds. kadr i płac, specjalisty ds. zarządzania personelem i wynagrodzeniami, specjalisty ds. personalnych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 244 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wykład inauguracyjny 2
2. MODUŁ I. PRAWO PRACY 0
3. Czas pracy 6
4. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy 6
5. Urlopy pracownicze 6
6. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 3
7. Odpowiedzialność porządkowa, materialna i za powierzone mienie 2
8. Regulaminy i dokumentacja zatrudnienia 6
9. Organizacja nadzoru nad warunkami pracy 4
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 4
11. Zwolnienia grupowe 4
12. Zatrudnianie cudzoziemców 4
13. Delegowanie pracowników za granicę 5
14. Ochrona danych osobowych 4
15. MODUŁ II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZUS 0
16. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu 6
17. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 6
18. Sprawozdawczość na potrzeby ZUS 8
19. MODUŁ III. PŁACE, PODATKI, ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 0
20. Podatek dochodowy od osób fizycznych 8
21. Płace – praktyczne zasady naliczania wynagrodzeń 20
22. Rozliczanie umów cywilnoprawnych 8
23. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 6
24. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 8
25. Potrącenia z wynagrodzeń 6
26. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 8
27. Elementy zarządzania wynagrodzeniami 8
28. MODUŁ IV. KOMPETENCJE INTERPERSONALNE I ZARZĄDZANIE KADRAMI 0
29. Strategia personalna przedsiębiorstwa 16
30. MODUŁ V. WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH 0
31. Program Płatnik 12
32. Program finansowo-księgowy w aspekcie wynagrodzeń 16
33. Program kadrowo-płacowy 24
34. Wykorzystanie Excela w podejmowaniu decyzji finansowych 8
35. Kadry i płace - warsztaty 20
RAZEM 244

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Organizacja studiów

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Katedry Finansów i Rachunkowości, Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej) oraz specjaliści - praktycy w dziedzinie prawa pracy, podatków, kadr i płac oraz zarządzania kadrami.

Zajęcia prowadzone są w połączeniu aspektów teoretycznych z problemami praktyki zawodowej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Joanna Kogut
Katedra Finansów i Rachunkowości
tel. 75 75 38 254
e-mail: joanna.kogut@ue.wroc.pl
pok. 87, bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Teresa Orzeszko, prof. UE
Katedra Finansów i Rachunkowości
bud. A

Cena

3500 PLN

Opłaty za studia podyplomowe prosimy wnosić na Indywidualne Konta Słuchaczy widoczne w panelu użytkownika z dopiskiem "EZIT Kadry i płace Jelenia Góra".
Płatne w dwóch ratach semestralnych po 1750,00 PLN.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na cztery raty po złożeniu pisemnego wniosku do kierownika studiów.

Kontakt i zapisy

Kontakt w sprawie studiów: dr Joanna Kogut tel. 607 679 280.

Zapisy: Dziekanat studiów III stopnia, bud. A, pok. 59 I piętro. Zapisy na studia podyplomowe trwają od wtorku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:00.

Wymagane dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego (zakładka poniżej), należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Dziekanat studiów III stopnia, bud. A, pok. 59 I piętro ul. Nowowiejska 3 58-500 Jelenia Góra.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-10-16

Termin uruchomienia studiów: 2016-10-22

Wymagane dokumenty


Zapisy zamknięte.

Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×