Zarządzanie w podmiotach ochrony zdrowia Wrocław

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

Semestr zimowy 2016/2017, letni 2016/2017

Cele i charakterystyka studiów

Zadaniem studiów podyplomowych jest:

  1. Pogłębienie wiedzy z zakresu:
  1. Doskonalenie umiejętności: Słuchacz po zakończonej edukacji na studiach podyplomowych będzie:
  1. Kształtowanie takich postaw, jak:

Adresaci

Studia przeznaczone są dla: a) osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat zarządzania jakością w ochronie zdrowia b) osób zainteresowanych procedurą akredytacji w ochronie zdrowia, c) audytorów wewnętrznych systemów zarządzania, d) menedżerów jakości, e) pełnomocników jakości w ochronie zdrowia

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 222 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Prawne aspekty funkcjonowania podmiotu leczniczego 6
2. Systemy opieki zdrowotnych – instytucje i zadania 14
3. Zarządzanie podmiotem leczniczym 32
4. Odpowiedzialność podmiotu leczniczego 8
5. Gospodarowanie odpadami medycznymi 8
6. Procesy restrukturyzacyjne w podmiocie leczniczym 12
7. Controlling kosztów w podmiocie leczniczym 8
8. Techniki zarządzania personelem 8
9. Etyka zawodowa 8
10. Lean management 16
11. Uregulowania prawne dotyczące dokumentacji medycznej 8
12. Bezpieczeństwo informacji w ochronie zdrowia 8
13. Prawa pacjenta 8
14. Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne 8
15. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia 16
16. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w ochronie zdrowia 8
17. Dobre praktyki audytowania 8
18. Zarządzanie ryzykiem 8
19. System zarządzania jakością dla wyrobów medycznych 8
20. Prawo pracy 14
21. Standardy akredytacyjne w ochronie zdrowia 8
22. Egzamin końcowy 0
RAZEM 222

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Organizacja studiów

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy i trenerzy to: a) pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, posiadający bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, znający prawa pacjentów i zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce, b) pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mający doświadczenie dydaktyczne i praktyczne w zakresie systemów zarządzania, zarządzania ryzykiem, zarządzania procesami w organizacjach, zarządzania zespołem w organizacji, zarządzania restrukturyzacją w podmiotach leczniczych , c) audytorzy wiodący i konsultacji jednostek certyfikujących o bogatym doświadczeniu w zakresie systemów zarządzania, audytowania, spraw związanych z normalizacją i oceną zgodności, d) dyrektorzy placówek medycznych posiadający bogate doświadczenie w zarządzaniu podmiotami medycznymi e) pracownicy Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, doskonale znający zasady procedury akredytacji w podmiotach leczniczych, f) prawnicy specjalizujący się w prawnych zasadach funkcjonowania podmiotów leczniczych

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

Paweł Skowron
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
e-mail: pawel.skowron@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Tadeusz Borys
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
tel. 75 73 38 257

Cena

3950 PLN

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 3950,00 brutto.
Istnieje możliwości zapłaty w dogodnym systemie ratalnym, tj. 2, 4, a nawet 10 rat!
Opłata obejmuje całkowity koszt udziału w stadiach podyplomowych wraz z upominkiem startowym.
Opłata nie obejmuje dodatkowych kosztów egzaminów dla audytorów wewnętrznych systemów zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, PN-N 18001, ISO 13485
UWAGA ! Promocyjne opłaty za egzaminy dla audytorów wewnętrznych.

Kontakt i zapisy

Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl
pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: Dr Paweł Skowron Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Tel. 75 73 38 257 e-mail pawel.skowron@ue.wroc.pl

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-10-25

Termin uruchomienia studiów: 2016-10-29

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, PN-N 18001, ISO 27001, ISO 13485) potwierdzonych certyfikatem wydanym przez wiodącą jednostkę ceryfikującą. Opłata za egzamin potwierdzający ww. uprawnienia uzależniona jest od liczby zainteresowanych.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×