Rachunkowość i finanse – studia dla kandydatów na głównego księgowego

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

Świdnica

Semestr zimowy 2016/2017, letni 2016/2017

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie rozwiązań ewidencji księgowej i podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych oraz innych raportów. Umożliwiają słuchaczom zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem informacji wypływających z systemu księgowości, praktycznym wykorzystaniem instrumentów analizy finansowej, przygotowują do egzaminu na głównego księgowego osoby posiadające kilkuletnią praktykę w pionach finansowo – księgowych oraz posiadające podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i podatków. Studia przygotowują do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych a ich ukończenie niewątpliwie wpłynie na sposób kalkulacji i wysokość składki ubezpieczeniowej (obowiązkowego OC). Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie i pogłębienie wiedzy nie tylko z zakresu rachunkowości, ale również z zakresu prawa, strategii podatkowej, sprawozdawczości finansowej, analizy finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, controllingu i wielu innych zagadnień przedstawionych w programie studiów, co niewątpliwie ułatwi i usprawni pracę w komórkach finansowo-księgowych. Program studiów został opracowany w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji, a w systemie uznawania kwalifikacji w ramach Procesu Bolońskiego, umożliwiają uzyskanie 60 punktów ECTS (Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów).

Adresaci

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych zarówno ekonomicznych jak i nieekonomicznych, pragnących zmienić zawód czy zostać Głównymi Księgowymi, osób chcących prowadzić usługowo księgi rachunkowe (biura rachunkowe) a także pracowników sektora finansów publicznych. Szerokie spektrum zagadnień poruszanych na studiach pozwala na uczestnictwo w nich osób, które dopiero zaczynają pracę w księgowości, jak i osób pracujących w służbach finansowo - księgowych od wielu lat.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 244 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wykład inauguracyjny 2
2. Organizacja przedsiębiorstw 3
3. Prawo pracy 8
4. Ekonomika przedsiębiorstw 3
5. Systemy podatkowe 14
6. Strategia podatkowa przedsiębiorstwa 6
7. Otoczenie a gospodarka finansowa przedsiębiorstwa 2
8. Źródła finansowania działalności gospodarczej 6
9. Historia zawodu księgowego i myśli rachunkowej 2
10. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 6
11. Regulacje prawne z zakresu rachunkowości, polityka rachunkowości 8
12. Wybrane problemy ewidencji operacji gospodarczych 60
13. Sprawozdawczość finansowa 24
14. Zmienna wartość pieniądza w czasie 1
15. Analiza sprawozdań finansowych 7
16. Elementy rynku finansowego 8
17. Sprawozdawczy rachunek kosztów 16
18. Rachunkowość zarządcza i controlling 16
19. Technologia informacji 8
20. Rewizja finansowa i usługi atestacyjne 16
21. Rachunkowość organizacji pozarządowych 8
22. Etyka zawodowa 4
23. Rachunkowość podatkowa 16
RAZEM 244

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (wymagany 80% obecności), • egzamin końcowy (test wyboru z zakresu prowadzonych zajęć oraz zadania z rachunkowości).

Organizacja studiów

Zajęcia odbywają się w Firmie Szkoleniowo – Doradczej Anna Szywała S.C. w Świdnicy przy ul. Łukasińskiego 2/3, w systemie sobotnio-niedzielnym, około 7 zjazdów w semestrze, w godzinach 09.00 - 15.45. Firma Pani Anny Szywały uzyskała w maju 2014r., jako jedna z nielicznych w Polsce, poziom A w procesie ewaluacji zewnętrznej, oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań przez placówkę. Gratulujemy!!!

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi, posiadający również doświadczenie praktyczne, z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Katedry Finansów i Rachunkowości, Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej) oraz wybitni fachowcy z dziedziny prawa i księgowości.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Joanna Zuchewicz
Katedra Finansów i Rachunkowości
tel. (75) 75 38 263
e-mail: joanna.zuchewicz@ue.wroc.pl
pok. 87, bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Jacek Adamek, prof. UE
tel. (75) 75 38 341
e-mail: j.adamek@interia.pl

Cena

3200 PLN

Cena promocyjna przy grupie powyżej 20 osób.
Przy grupie poniżej 20 osób cena: 3800,00 PLN. Płatne w dwóch ratach semestralnych po 1600,00/1900,00 PLN
na Indywidualne Konta Słuchaczy widoczne w panelu użytkownika z dopiskiem "KFiR - główny księgowy".
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na cztery raty.

Kontakt i zapisy

Kontakt w sprawie studiów: dr Joanna Zuchewicz tel. 603 080 837

Zapisy: Anna Łukaszewska Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała S.C. w Świdnicy tel.: 748577283, e-mail: anna.lukaszewska@annaszywala.pl lub biuro@annaszywala.pl

Wymagane dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego (zakładka poniżej), należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała S.C. ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-10-30

Termin uruchomienia studiów: 2016-11-05

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Studia dostosowane są do założeń programu edukacyjnego dla zawodowych księgowych, opracowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz programu opracowanego przez Komitet IFAC (zawartego w Międzynarodowych Standardach Edukacji (MSE) oraz Międzynarodowych Wytycznych Edukacji dla Zawodowych Księgowych.

Zajęcia w Świdnicy rozpoczną się w listopadzie 2016r.

Firma Pani Anny Szywały www.annaszywala.pl  w procesie ewaluacji zewnętrznej, przeprowadzonej przez Nadzór pedagogiczny MEN, uzyskała w maju 2014r.  jako jedna z nielicznych w Polsce, najwyższy poziom A, oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagań przez placówkę.

Płatności prosimy dokonywać z dopiskiem: "KFiR - główny księgowy" na indywidualne konta słuchaczy - widoczne w panelu użytkownika po zarejestrowaniu.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×