Koordynator kontroli zarządczej w sektorze publicznym Kontrola zarządcza w praktyce! Certyfikat Koordynatora Kontroli Zarządczej (1 edycja

Semestr zimowy 2016/2017, letni 2016/2017

Cele i charakterystyka studiów

Trwa rekrutacja do nowej grupy, która zaczyna studia w semestrze zimowym w październiku 2016 r. (decyduje kolejność zgłoszeń) Są jeszcze wolne miejsca. Rekrutacja trwa do 12 września 2016 r. (poprzez formularz zgłoszeniowy na dole strony)

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

Korzyści:

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych i innych instytucjach sektora finansów publicznych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

  1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce
  2. Certyfikat Koordynatora Kontroli Zarządczej
  3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
  4. Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA
  5. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html

Adresaci

Studia są dedykowane przede wszystkim dla:

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 200 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej 8
2. Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej 24
3. Środowisko kontroli zarządczej 16
4. Zarządzanie ryzykiem w organizacji 32
5. Zamówienia publiczne 16
6. Rachunkowość finansowa i zarządcza 16
7. Mechanizmy kontroli systemów informatycznych 24
8. Informacja i komunikacja 16
9. Audyt wewnętrzny w organizacji. 16
10. Systemy zarządzania jakością 16
11. Wykrywanie oszustw i nadużyć 8
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele średnio co 2-3 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120).

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą:

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

3990 PLN

Można rozłożyć płatność na 4 raty lub nawet na 8 rat

Kontakt i zapisy

Adres do wysyłki dokumentów:

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów pod nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Szczegółowy program:

Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej

Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej

Środowisko kontroli zarządczej

Zarządzanie ryzykiem w organizacji

Zamówienia publiczne

Rachunkowość finansowa i zarządcza

Mechanizmy kontroli systemów informatycznych

Informacja i komunikacja

Audyt wewnętrzny w organizacji

Systemy zarządzania jakością

Wykrywanie oszustw i nadużyć


pikw
Zapisy zamknięte.

Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×