Studia Podyplomowe dla menedżerów jakości w ochronie zdrowia „Quality in Healthcare Organizations” (Wrocław)

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

Semestr letni 2015/2016, zimowy 2016/2017

Cele i charakterystyka studiów

Zadaniem studiów podyplomowych jest:

  1. Pogłębienie wiedzy z zakresu: • praktycznych i teoretycznych aspektów funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce, zasad funkcjonowania systemu zdrowia, a szczególności jego otoczenia instytucjonalnego, zasad regulacji prawnych dotyczących dokumentacji medycznej i praw pacjentów • praktycznych i teoretycznych aspektów zarządczych dotyczących: odpowiedzialności (ekonomiczno-finansowej, prawnej, środowiskowej, społecznej i etycznej), procesów restrukturyzacji w podmiotach leczniczych, zarządzania personelem w podmiocie leczniczym, budowania etyki zawodowej w podmiotach leczniczych, zarządzania ryzykiem, skutecznego stosowania znormalizowanych systemów zarządzania opartych o normy ISO 9001 (system zarządzania jakością), ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego), PN-N 18001 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), ISO 27001 (system zarządzania bezpieczeństwem informacji), ISO 13485 (system zarządzania jakością wyrobów medycznych), a także systemu akredytacji w ochronie zdrowia, • praktycznych i teoretycznych aspektów doskonalenia funkcjonowania organizacji przy zastosowaniu: controllingu, Lean Management, instrumentów finansowych służących realizacji przyjętej polityki środowiskowej oraz technik audytowania
  2. Doskonalenie umiejętności: Słuchacz po zakończonej edukacji na studiach podyplomowych będzie: • potrafił zidentyfikować wymagania prawne w zakresie funkcjonowania podmiotu leczniczego i odpowiednio je stosować, • znał systemy opieki zdrowotnej w Polsce, • znał prawa pacjenta i umiał je interpretować, • znał zasady postępowania w zakresie dokumentacji medycznej, • znał zakres odpowiedzialności (ekonomiczno-finansowej, prawnej, środowiskowej, społecznej i etycznej) podmiotu leczniczego • znał podstawy funkcjonowania i zarządzania podmiotem leczniczym, • potrafił przeprowadzić audyt systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji i bhp, • znał techniki zaradzania personelem i pracy w zespole, • budowania zintegrowanej odpowiedzialności organizacji, • znał zasady zarządzania ryzykiem w podmiocie leczniczym, • stosować takie narzędzia jak Lean Management służących ocenie skuteczności i efektywności organizacji i procesów, • znał podstawy controllingu kosztów w podmiotach leczniczych, • potrafił przygotować podmiot leczniczych do procesu akredytacji, • znał zasady systemu zarządzania jakością wyrobów medycznych,

c) kształtowanie takich postaw, jak: • kreatywność, samodzielność i konsekwencja w działaniu, • efektywna organizacja pracy i współpraca z zespole, • dbałość o profesjonalną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, • rozpoznawanie i ocenianie podstaw etycznych metod zarządzania stosowanych w organizacji, • potrzeba ustawicznego poszerzania horyzontów w odniesieniu do różnych obszarów działania organizacji.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla: a) osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat zarządzania jakością w ochronie zdrowia b) osób zainteresowanych procedurą akredytacji w ochronie zdrowia, c) audytorów wewnętrznych systemów zarządzania, d) menedżerów jakości, e) pełnomocników jakości w ochronie zdrowia

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 222 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Prawne aspekty funkcjonowania podmiotu leczniczego 6
2. Systemy opieki zdrowotnych – instytucje i zadania 24
3. Zarządzanie podmiotem leczniczym 32
4. Odpowiedzialność podmiotu leczniczego 12
5. Gospodarowanie odpadami medycznymi 8
6. Procesy restrukturyzacyjne w podmiocie leczniczym 12
7. Controlling kosztów w podmiocie leczniczym 8
8. Techniki zarządzania personelem 8
9. Etyka zawodowa 8
10. Lean management 16
11. Uregulowania prawne dotyczące dokumentacji medycznej 8
12. Bezpieczeństwo informacji w ochronie zdrowia 8
13. Prawa pacjenta 8
14. Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne 8
15. Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia 16
16. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w ochronie zdrowia 8
17. Dobre praktyki audytowania 8
18. Zarządzanie ryzykiem 8
19. System zarządzania jakością dla wyrobów medycznych 12
20. Seminarium 2
21. Proseminarium dyplomowe 2
RAZEM 222

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (wymagany 80 % obecności) • przygotowanie pracy dyplomowej • ustny egzamin końcowy.

Organizacja studiów

Nazwa Wydziału, na którym organizowane są studia: Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Liczba i organizacja zjazdów: 16 zjazdów, zjazdy sobota-niedziela, zajęcia od godz. 9:00 do godz. 16:00 Dodatkowe usługi np. materiały promocyjne, dostęp do materiałów, możliwość uzyskania kompetencji audytora wewnętrznego systemu zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, PN-N 18001, ISO 13485, ISO 22000 Organizacje współpracujące: Det Norske Veritas Polska Sp. z o.o. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu.

Kadra dydaktyczna

Wykładowcy i trenerzy to: a) pracownicy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, posiadający bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, znający prawa pacjentów i zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce, b) pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu mający doświadczenie dydaktyczne i praktyczne w zakresie systemów zarządzania, zarządzania ryzykiem, zarządzania procesami w organizacjach, zarządzania zespołem w organizacji, zarządzania restrukturyzacją w podmiotach leczniczych , c) audytorzy wiodący i konsultacji jednostek certyfikujących o bogatym doświadczeniu w zakresie systemów zarządzania, audytowania, spraw związanych z normalizacją i oceną zgodności, d) dyrektorzy placówek medycznych posiadający bogate doświadczenie w zarządzaniu podmiotami medycznymi e) pracownicy Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie, doskonale znający zasady procedury akredytacji w podmiotach leczniczych, f) prawnicy specjalizujący się w prawnych zasadach funkcjonowania podmiotów leczniczych

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

Paweł Skowron
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
e-mail: pawel.skowron@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Tadeusz Borys
Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem
tel. 75 73 38 257

Cena

3950 PLN

Całkowity koszt studiów podyplomowych wynosi 3950,00 brutto.
Istnieje możliwości zapłaty w dogodnym systemie ratalnym, tj. 2, 4, a nawet 10 rat!
Opłata obejmuje całkowity koszt udziału w stadiach podyplomowych wraz z upominkiem startowym.
Opłata nie obejmuje dodatkowych kosztów egzaminów dla audytorów wewnętrznych systemów zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, PN-N 18001, ISO 13485
UWAGA ! Promocyjne opłaty za egzaminy dla audytorów wewnętrznych.

Kontakt i zapisy

Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl
pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: Dr Paweł Skowron Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Tel. 75 73 38 257 e-mail pawel.skowron@ue.wroc.pl

Komplet dokumentów w formie papierowej należy dostarczyć, jak wyżej, najpóźniej w ostatnim dniu rekrutacji.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2016-03-31

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (audytor wewnętrzny systemu zarządzania wg normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, PN-N 18001, ISO 27001, ISO 13485) potwierdzonych certyfikatem wydanym przez wiodącą jednostkę ceryfikującą. Opłata za egzamin potwierdzający ww. uprawnienia uzależniona jest od liczby zainteresowanych.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×