Menedżerskie Studia Podyplomowe – Skuteczny Pracownik Korporacji

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

Semestr zimowy 2014/2015, letni 2014/2015

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z umiejętnościami i kompetencjami miękkimi oraz twardymi, potrzebnymi do pracy w roli specjalisty, bądź kierownika niższego szczebla w średniej i dużej organizacji (korporacji). Program kierowany jest do osób myślących perspektywicznie o swoim rozwoju i karierze zawodowej. Zakres studiów został opracowany na bazie wyników badań naukowych i komercyjnych dotyczących kompetencji i kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców wśród absolwentów szkół wyższych, wchodzących na rynek pracy.
Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez UE.

Adresaci

Program studiów adresowany jest do osób chcących pełnić funkcje kierownicze i koordynacyjne w dużych i średnich przedsiębiorstwach jak i do osób chcących podjąć pracę na stanowiskach szeregowych pracowników organizacji mając w perspektywie dalszy swój rozwój.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 155 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Efektywna Komunikacja Interpersonalna w Korporacji 18
2. Identyfikacja Konfliktów w Korporacji 6
3. Rozwiązywanie Konfliktów w Korporacji 8
4. Auto-coaching – Techniki Wyznaczania Celów 10
5. Auto-coaching – Metody Samodoskonalenia się 14
6. Zarządzanie Projektami – Wprowadzenie 18
7. Zarządzanie Projektami – Zaawansowane Techniki i Narzędzia 17
8. Auto-prezentacja – Savoir-vivre Biznesu 10
9. Wystąpienia Publiczne 12
10. Auto-motywacja – Organizacja Pracy 20
11. Podstawy Pracy Zespołowej 8
12. Normy, Zasady i Dynamika Zespołu w Korporacji 10
13. Egzamin Końcowy 4
RAZEM 155

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania dyplomu jest:
• otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
• zdanie końcowego egzaminu.

Organizacja studiów

Studia organizowane są przy współpracy Instytutu Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Informatyki i Finansów.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 155 godzin zajęć prowadzonych przede wszystkim przez specjalistów w dziedzinie miękkich i twardych umiejętności menedżerskich.

Rozpoczęcie planuje się na początku października 2014 roku, a zakończenie w czerwcu 2015 roku. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym - dwudniowe sesje, co dwa tygodnie (w soboty pomiędzy 9:00 - 16.00 i w niedziela pomiędzy 9:00 – 16:00).

Nowoczesna forma studiów zakłada współprace z uznanymi praktykami i teoretykami specjalizującymi się w obszarze umiejętności miękkich i twardych potrzebnych do pracy w korporacjach.

Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu e-Portalu, co zapewni Studentom swobodny dostęp do szerokiej bazy materiałów dydaktycznych, zawierających treści zajęć audytoryjnych oraz ćwiczeniowych.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzone będą zarówno przez pracowników naukowych, jak i praktyków pracujących w korporacjach. Kadra naukowa to pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Grono praktyków, przedsiębiorców to trenerzy z wieloletnim stażem posiadający doświadczenie zdobyte podczas pracy na stanowiskach menedżerskich i szeregowych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Maja Leszczyńska
Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania
tel. 691679625
e-mail: maja.leszczynska@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Leszek Maciaszek
Katedra Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania
e-mail: leszek.maciaszek@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

4650 PLN

Koszt studiów to 4650 zł z możliwością płatności w 2 ratach (po 2300 zł każda) - kwota zawiera opłatę za wydanie indeksu i zaświadczenia o ukończeniu studiów podyplomowych (podstawa: Zarządzenie Nr 27/2010 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów.

Kontakt i zapisy

W sprawach merytorycznych:
dr Maja Leszczyńska
Katedra Inżynierii Systemów informatycznych Zarządzania
tel. 691-679-625, e-mail: maja.leszczynska@ue.wroc.pl

W sprawach administracyjnych związanych ze składaniem dokumentów:
mgr Anna Kozak
Centrum Kształcenia Ustawicznego
tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl
pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław
Adres do wysyłki dokumentów:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2014-10-31

Termin uruchomienia studiów: 2014-11-01

Wymagane dokumenty


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×