Zaawansowana rachunkowość i podatki

Semestr letni 2013/2014, zimowy 2014/2015

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy zaawansowanymi problemami występującymi w prawie bilansowym, podatkowym oraz finansach przedsiębiorstw. Słuchacze będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności tworzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych, analizy prawa i uwarunkowań szczególnych działów rachunkowości: rolnictwo, organizacje non-profit, stowarzyszenia. Odniesienie się do praktycznego wymiaru umożliwi zrozumienie raportowania biznesowego oraz nowoczesnych modeli rachunku kosztów, a także modeli wczesnego ostrzegania przed bankructwem. Zagadnienia związane z międzynarodowym prawem podatkowym umożliwią zapoznanie się ze specyfiką rozliczeń transgranicznych.

Adresaci

- księgowi zatrudnieni w działach finansowo-księgowych i audytorzy pragnący poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaawansowanej rachunkowości finansowej
- dyrektorzy finansowi
- główni księgowi
- analitycy finansowi

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 189 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów 4
2. Leasing 4
3. Umowy długoterminowe 4
4. Obrót wierzytelnościami 4
5. Rachunkowość jednostek non profit i stowarzyszeń 8
6. Rachunkowość i podatki w rolnictwie 4
7. Odroczony podatek dochodowy 8
8. Rachunkowość przekształceń spółek 8
9. Rachunkowość instrumentów finansowych 8
10. Rachunkowość podmiotów w upadłości i likwidacji 8
11. Polityka bilansowa 8
12. Sprawozdanie finansowe 12
13. Procedura zamykania roku 4
14. Konsolidacja sprawozdań finansowych 8
15. Nowoczesne modele rachunku kosztów 8
16. Raportowanie biznesowe 8
17. Modele wczesnego ostrzegania przed bankructwem 8
18. Planowanie finansowe (biznes plan) 8
19. Podstawy wyceny przedsiębiorstw 8
20. Analiza finansowa 8
21. Kontrola skarbowa i nadzór podatkowy 4
22. Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych 16
23. Międzynarodowe prawo podatkowe - opodatkowanie dochodów uzyskiwanych za granicą 4
24. Podatek VAT 8
25. Podatek akcyzowy 4
26. Opłata skarbowa i podatek od czynności cywilnoprawnych 4
27. Prawo celne i dewizowe 4
28. Ceny transferowe 4
29. Seminarium 1
RAZEM 189

Warunki i sposób zaliczenia studiów

- przygotowanie i obrona pracy końcowej
-udział w zajeciach

Organizacja studiów

- studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela)
- zajęcia odbywają się z zachowaniem przerwy dwutygodniowej
- program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału
- słuchacze otrzymują zestaw książek i materiałów związanych z tematyką studiów
- miejsce odbywania się zajęć : campus Uniwersytetu Ekonomicznego - nowy budynek CKU
- o inauguracji studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową oraz listownie

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzi zespół, składający się z najwyższej klasy wykładowców – specjalistów zatrudnionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem w tym przedstawicieli Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, ZUS, biegłych rewidentów, pracowników korporacji międzynarodowych.
Zajęcia prowadzone są w połączeniu aspektów teoretycznych z problemami praktyki zawodowej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Michał Biernacki
Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
tel. 71 36 80 395
e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE
Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
tel. 71 36 80 397
e-mail: waldemar.dotkus@ue.wroc.pl

Cena

3500 PLN

Możliwa płatność w dwóch ratach: 1750

Kontakt i zapisy

Irena Skrzypecka
Studia Podyplomowe "Zaawansowana rachunkowość i podatki"
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
pok. 508 bud. 'Z' (5 piętro)
telefon: (071) 36-80-384
fax: (071) 36-80-750
irena.skrzypecka@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2014-03-07

Termin uruchomienia studiów: 2014-03-08

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×