Rachunkowość i kontrola finansowa (Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli)

Semestr zimowy 2011/2012, letni 2011/2012

Cele i charakterystyka studiów

• Wzbogacanie wiedzy w zakresie najnowszych rozwiązań ewidencji finansowej i podatkowej.
• Podnoszenie wiedzy zawodowej zarówno w zakresie osiągnięć teorii rachunkowości i podatków jak i umiejętności pragmatycznych.
• Wypracowanie umiejętności aktywnego korzystania z aktów prawnych.
• Ukończenie studiów jest równoważne z ukończeniem studiów ekonomicznych specjalność rachunkowość, co jest jednym z warunków uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego potwierdzającego kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg (art. 76a i 76b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości wprowadzony przez art. 1 pkt. 43 ustawy z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. Nr 63, poz. 393 oraz Dz.U. Nr 223, poz. 1466 z roku 2008).

Adresaci

Studia adresowane są do osób obeznanych z regułami rachunkowości i podatków. Szerokie spektrum zagadnień będących przedmiotem zajęć pozwala na uczestnictwo w nim zarówno ludzi, którzy dopiero zaczynają swą karierę w księgowości jak i dla osób pracujących w służbach finansowo-księgowych już od wielu lat.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie dyplomu ukończenia szkoły wyższej.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 220 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Blok – Prawo i Otoczenie Gospodarcze 40
2. Blok – Finanse i Rozliczenia Publiczno-Prawne 32
3. Blok – Rachunkowość Finansowa 86
4. Blok – Rachunek Kosztów i Rachunkowość Zarządcza 16
5. Blok – Sprawozdawczość, Analiza Finansowa i Kontrola 24
6. Blok – Rachunkowość Zdarzeń Nietypowych 16
7. Seminarium 2
8. Zajęcia Organizacyjne I Wykład Organizacyjny 4
RAZEM 220

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
• otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów

Organizacja studiów

• nazwa Wydziału: Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów
• liczba i organizacja zjazdów: Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym (sobota-niedziela)
• dodatkowe usługi: materiały promocyjne, książki
• organizacje współpracujące : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
• miejsce odbywania się zajęć zostanie podane w późniejszym terminie
• o inauguracji studiów słuchacze zostaną poinformowani listownie

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzi zespół, składający się z najwyższej klasy wykładowców – specjalistów zatrudnionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem w tym między innymi:
• prof. zw. dr hab. inż. Z.Luty
• prof. zw. dr hab. E.Nowak
• dr T.Cebrowska
• dr hab. W.Dotkuś
• dr W.Fałowski
• dr J.Szafraniec
• przedstawiciele Urzędu Skarbowego, Izby Skarbowej, ZUS, biegli rewidenci

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Teresa Cebrowska
Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
tel. 71 36 80 404
e-mail: teresa.cebrowska@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Luty
Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
tel. 71 36 80 396
e-mail: zbigniew.luty@ue.wroc.pl

Cena

4450 PLN

możliwość płatności w dwóch ratach, terminy podane na pierwszych zajęciach

Kontakt i zapisy

Irena Skrzypecka
Studia Podyplomowe "Rachunkowość i Kontrola Finansowa"
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
pok. 508 bud. 'Z' (5 piętro)
telefon: (071) 36-80-384
fax: (071) 36-80-750
irena.skrzypecka@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2011-09-30

Wymagane dokumenty


Zapisy zamknięte.

Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×