Rachunkowość dla samodzielnych księgowych i menedżerów finansowych (we współpracy z PwC)

Semestr zimowy 2013/2014, letni 2013/2014

Cele i charakterystyka studiów

Partnerem studiów jest renomowana firma PwC (PricewaterhouseCoopers), która świadczy na całym świecie usługi audytorskie oraz doradcze z zakresu rachunkowości, finansów i podatków.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zaawansowanych problemów dotyczących organizacji i prowadzenia rachunkowości, prawa bilansowego i podatkowego. Słuchacze zdobędą kompetencje odnoszące się do obszarów problemowych w rachunkowości współczesnych przedsiębiorstw dotyczące m.in. konsolidacji sprawozdań finansowych, odroczonego podatku, przekształceń spółek, strategii podatkowych i rachunkowości w sytuacjach szczególnych. W programie studiów uwzględniono również podstawowe zagadnienia prawa spółek i wykorzystania informacji finansowych w zarządzaniu.

Słuchacze studiów "Rachunkowość dla samodzielnych księgowych i menedżerów finansowych"
uzyskają wiele korzyści:

• dyplom Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce,
• bardzo starannie opracowany program studiów, który obejmuje zakres wiedzy niezbędny dla księgowych i menedżerów finansowych
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ponieważ wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie studiów zwiększą możliwości awansu
• zespół wykładowców, którymi są doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wybitni praktycy z firmy PricewaterhouseCoopers, posiadający odpowiednie certyfikaty (w tym biegli rewidenci) i międzynarodowe kwalifikacje, a także doświadczeni prawnicy,
• możliwości nawiązania wielu kontaktów, w szczególności cennych z punktu widzenia rozwoju kariery.


UKOŃCZENIE STUDIÓW JEST RÓWNOWAŻNE Z UKOŃCZENIEM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NAUK EKONOMICZNYCH, CO JEST JEDNYM Z WARUNKÓW UZYSKANIA CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI Z ZAKRESU USŁUGOWEGO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH (art. 76a i 76b ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości wprowadzony przez art. 1 pkt. 43 ustawy z 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, Dz.U. Nr 63, poz. 393 oraz Dz.U. Nr 223, poz. 1466 z roku 2008)

Adresaci

Studia są przeznaczone dla osób, które chcą ugruntować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu rachunkowości. W szczególności są przeznaczone dla:

• kandydatów na głównych księgowych
• dyrektorów finansowych i kandydatów na menedżerów i dyrektorów finansowych
• samodzielnych księgowych w spółkach prawa handlowego
• księgowych aspirujących do roli głównych księgowych
• analityków finansowych
• specjalistów ds. finansów w przedsiębiorstwach
• członków zarządów i rad nadzorczych spółek
• członków komitetów audytu

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Prawo bilansowe i międzynarodowe standardy rachunkowowści
2. Organizacja rachunkowości (aspekty podatkowe i zarządcze)
3. Sprawozdawczość finansowa i polityka rachunkowości
4. Rachunek kosztów
5. Bilans
6. Rachunek zysków i strat
7. Rachunek przepływów pieniężnych
8. Zestawienie zmian w kapitale własnym
9. Konsolidacja sprawozdań finansowych
10. Badanie sprawozdań finansowych
11. Rachunkowość przekształceń spółek
12. Rachunkowość instrumentów finansowych i rachunkowość zabezpieczeń
13. Kontrakty długoterminowe
14. Rezerwy w rachunkowości
15. Rachunkowość leasingu
16. Odroczony podatek dochodowy
17. Rachunkowość podmiotów w upadłości i likwidacji
18. Wycena spółek
19. Ceny transferowe
20. Prawo gospodarcze (KSH)
21. Rozliczanie podatku od towarów i usług
22. Strategie podatkowe
23. Opodatkowanie wyniku finansowego
24. Kontrola podatkowa
25. Planowanie finansowe (biznes plan)
26. Egzamin końcowy - protokół

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecność na zajęciach
• przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

Organizacja studiów

• studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów we współpracy PricewaterhouseCoopers
• program studiów jest zatwierdzany przez Radę Wydziału i może podlegać ciągłemu doskonaleniu
• zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie
• słuchacze otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

• pracownicy i współpracownicy firmy PricewaterhouseCoopers, posiadający odpowiednie certyfikaty (w tym biegli rewidenci) i międzynarodowe kwalifikacje
• w większości wybitni praktycy współpracujący z Uniwersytetem Ekonomicznym - czynni biegli rewidenci, doradcy podatkowi, pracownicy urzędów skarbowych i Izby Skarbowej we Wrocławiu, eksperci prawa podatkowego
• doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

4450 PLN

Można dokonać płatności w dwóch równych ratach

Kontakt i zapisy

mgr Magdalena Barańska
Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
tel. 71 36 80 422
tel. 501056723 (kierownik studiów)
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl
pokój 511Z
Sekretariat czynny: pn-pt. 7.00-15.00
W soboty w godz. 8.00-13.00

Dokumenty należy składać osobiście lub listownie na adres:
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
budynek Z, pokój 511

Terminy

Termin uruchomienia studiów: 2013-10-26

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Informacje merytoryczne o studiach u opiekuna naukowego oraz u kierownika.


Zapisy zamknięte.

Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×