Zarządzanie Organizacjami Pożytku Publicznego, Parafiami oraz Instytucjami Kościelnymi

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

Semestr zimowy 2012/2013, letni 2012/2013

Cele i charakterystyka studiów

Studia podyplomowe „Zarządzanie Organizacjami Pożytku Publicznego, Parafiami oraz Instytucjami Kościelnymi” mają za zadanie przygotować uczestników do efektywniejszego zarządzania organizacjami ujętymi w nazwie studiów. Absolwenci nabędą praktyczną wiedzę związaną z zarządzaniem i organizacją pracy w instytucjach o charakterze non-profit. Poznają także i nauczą się praktycznie stosować skuteczne metody i techniki komunikacji, a ponadto będą mieli możliwość rozszerzyć swoją praktyczną wiedzę w obszarze marketingu czy stosowania prawa w przypadku organizacji pożytku publicznego.

Adresaci

Studia adresowane są przede wszystkim do:
- księży (proboszczów i wikariuszy), którzy chcieliby skuteczniej zarządzać swoimi parafiami,
- sióstr zakonnych chcących zgłębić zasady szeroko pojętego zarządzania (w tym m.in. budowania efektywnie funkcjonujących grup, motywowania do skuteczniejszego działania, organizacji pracy itp.),
- osób świeckich aktywnie biorących udział w życiu parafii,
- szefów i pracowników różnego rodzaju organizacji pożytku publicznego (w tym m.in. fundacji czy stowarzyszeń).

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 200 godz.

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy Studium otrzymują na zakończenie świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z wykazem przedmiotów i oceną ogólną. Świadectwo jest wyrazem uaktualnienia i pogłębiania wiadomości, podniesienia kwalifikacji i przekwalifikowania.
Warunkiem zaliczania Studiów jest:
• obecności na zajęciach (wymagane jest 70% obecności)
• przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Organizacja studiów

Studia zorganizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.
Zajęcia odbywać się będą w poniedziałki (co tydzień od godz. 16.00).
Słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć przed pierwszym zjazdem.
W trakcie Studiów Uczestnikom przekazane zostaną materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej oraz część materiałów w wersji drukowanej.

Kadra dydaktyczna

Z uwagi na praktyczny charakter zajęć grono wykładowców-teoretyków ograniczone zostało do absolutnego minimum. W związku z czym wśród Prowadzących zajęcia znaleźli się wybitni praktycy gospodarczy, praktycy zarządzania w organizacjach niedochodowych, a także mediatorzy, sędziowie dolnośląskich sądów okręgowych i rejonowych, psychologowie, czynni zawodowo negocjatorzy oraz trenerzy biznesu.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Aleksander Binsztok
Katedra Zarządzania Wiedzą
tel. 71 36 80 511, 602 717 555
e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl
pok. 603, bud. Z

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Kazimierz Perechuda
Katedra Zarządzania Wiedzą
tel. 71 36 80 655
e-mail: kazimierz.perechuda@ue.wroc.pl
pok. 713, bud. Z

Cena

3500 PLN

1750 zł za semestr. Odpłatność może być rozłożona na dwie raty, płatne w określonych terminach. Pierwsza rata będzie płatna przed rozpoczęciem semestru pierwszego, druga rata przed rozpoczęciem semestru drugiego. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia większej (niż przewidziana powyżej) ilości rat.

Kontakt i zapisy

Zgłoszenia na studia prosimy kierować do Katedry:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Katedra Zarządzania Informacją i Wiedzą
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
Kierownik Studiów:
dr Aleksander Binsztok
tel. kom.: 602 717 555
tel. służb.: (71) 3680 511
e-mail: aleksander.binsztok@ue.wroc.pl

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2012-10-20

Termin uruchomienia studiów: 2012-11-03

Wymagane dokumenty


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×