Rachunkowość - studia podyplomowe dla nieksięgowych

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

edycja 3

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Cele i charakterystyka studiów

Informacje o studiach i rekrutacji u kierownika: tel. 501056723 e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Zapraszamy na studia, które od podstaw przygotowują do pracy na stanowiskach księgowych. Podstawą pracy ze słuchaczami jest wyrobienie umiejętności niezbędnych w pracy księgowego, a więc księgowania na kontach, prowadzenia podstawowych rozliczeń i sporządzania sprawozdań. Słuchacze nabywają umiejętności prowadzenia ewidencji za pomocą programu komputerowego. Naszym celem jest przygotowanie absolwentów do pracy w działach księgowych i rozliczeniowych.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej, sprawozdawczości finansowej, regulacji i organizacji rachunkowości, a także podstawowej wiedzy z zakresu opodatkowania i norm prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Słuchacze nabędą umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdania finansowego oraz dokonywania podstawowych rozliczeń podatkowych. W programie studiów zastosowano warsztaty z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu finansowo-księgowego, a także wykorzystania oprogramowania w rozliczeniach publicznoprawnych.

Adresaci

• osoby początkujące, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości, a w szczególności prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej • osoby, które ukończyły studia nieekomomiczne i poszukują systematycznej wiedzy i umiejętności z rachunkowości, prowadzenia ksiąg i podstawowych rozliczeń publicznoprawnych • osoby poszukujące wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości w celu przekwalifikowana oraz zmiany pracy, a także osoby powracające na rynek pracy • osoby, które pracuje na stanowiskach nieksięgowych, ale współpracujące z działami finansowymi oraz partnerami i instytucjami zewnętrznymi • osoby, które chcą uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy na stanowiskach w działach księgowych i w biurach rachunkowych • właściciele i zarządzający przedsiębiorstwami poszukujący wiedzy z zakresu organizacji rachunkowości i wykorzystania informacji ksiegowych

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 192 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu
1. Controlling
2. Ewidencja aktywów trwałych
3. Ewidencja materiałów i towarów
4. Ewidencja kapitałów i rezerw
5. Ewidencja produktów gotowych
6. Ewidencja przychodów, kosztów i wyniku finansowego
7. Ewidencja rozrachunków
8. Ewidencja środków pieniężnych, kredytów i aktywów finansowych
9. Opodatkowanie działalności gospodarczej
10. Organizacja ksiąg rachunkowych
11. Podatek dochodowy
12. Podatek od towarów i usług
13. Podatki i opłaty lokalne
14. Podstawy ewidencji księgowej
15. Podstawy rachunkowości
16. Prowadzenie ksiąg rachunkowych za pomocą programu FK
17. Prawne regulacje rachunkowości
18. Prawo gospodarcze
19. Rachunek kosztów
20. Rachunkowość podatkowa
21. Rozliczanie składek ubezpieczeniowych
22. Rozliczanie składek ubezpieczeniowych w programie PŁATNIK
23. Sporządzanie sprawozdania finansowego
24. Zawieranie i realizacja umów z kontrahentami

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach (ok. 80%) • egzamin

Organizacja studiów

• studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie • słuchacze otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

Wykłady i konwersatoria prowadzone są przez uznanych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz doświadczonych pracowników organów podatkowych, księgowych i doradców podatkowych.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

3950 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na max 8 rat.
Wzór podania o rozłożenie płatności na raty znajduje się na stronie - dla osób zalogowanych (zapisanych na studia).

Kontakt i zapisy

Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl Sekretariat czynny: pn-pt. 7.00-14.30, tel. 71 36 80 422

tel. 501056723 (kierownik studiów)

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4 lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-01-31

Termin uruchomienia studiów: 2018-02-10

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

O przyjęciu na studia decyduje wyłącznie kolejność zgłoszeń. Złożenie dokumentów oznacza przyjęcie na studia. Po złożeniu dokumentów słuchacze otrzymują listownie informację o dokładnym terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.


Dodatkowe informacje na temat studiów można uzyskać u kierownika

tel. 501 05 67 23.Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×