Specjalista do spraw kadr i płac

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

5 edycja

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Cele i charakterystyka studiów

Szczegółowe informacje o studiach i rekrutacji u kierownika: tel. 501056723 e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Zapraszamy na specjalistyczne studia z zakresu kadr i płac, na których podejmowane są konkretne tematy dotyczące problematyki kadrowej i płacowej. Wybierając kierunek studiów zachęcamy do porównania zakresu tematycznego poszczególnych propozycji i dokonanie wyboru według własnych potrzeb i preferencji.

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu kodeksowych i niekodeksowych form zatrudnienia, obowiązków i praw pracodawcy i pracownika, procedur związanych z zatrudnieniem, naliczaniem wynagrodzeń oraz obciążeń publicznoprawnych, a także wiedzy z zakresu zarządzania kosztami osobowymi. Słuchacze nabędą także umiejętności związane ze stosowaniem odpowiednich regulacji prawnych, zawieraniem i rozwiązywaniem umów, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, a ponadto umiejętności naliczania i rozliczania wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji płacowej i sporządzania sprawozdań podatkowych i ubezpieczeniowych, w tym obsługi specjalistycznych programów kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, a także umiejętności interpersonalne.

Adresaci

• kandydaci na stanowiska specjalistów ds. kadr i płac • księgowi poszukujący wiedzy i umiejętności z zakresu kadr i płac • kierownicy i pracownicy działów personalnych • osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe i rozliczanie płac • pracownicy biur rachunkowych odpowiedzialni za sprawy kadrowe i płacowe • kierownicy jednostek i właściciele firm

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Analiza przypadków - naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń 12
2. BHP – regulacje prawne i ich realizacja 4
3. Controlling zasobów ludzkich 8
4. Czas pracy - regulacje kodeksowe i wewnętrzne pracodawcy 8
5. Delegacje krajowe i zagraniczne 4
6. Delegowanie pracowników 4
7. Dokumentacja kadrowa i sprawozdawczość zewnętrzna 4
8. Dokumentacja płacowa i sprawozdawczość do ZUS 8
9. Formy zatrudnienia - regulacje prawne i optymalizacja 4
10. Koszty pracownicze w rachunkowości 8
11. Naliczanie wynagrodzeń 4
12. Obsługa programu kadrowo-płacowego i programu PŁATNIK 16
13. Odpowiedzialność i kontrola instytucjonalna pracodawcy 4
14. Opodatkowanie dochodów osób zatrudnionych 8
15. Opodatkowanie świadczeń na rzecz pracowników 4
16. Przebieg zatrudnienia - obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika 4
17. Regulacje wewnętrzne pracodawcy 4
18. Świadczenia socjalne 4
19. Umowy cywilnoprawne - rodzaje i zawieranie umów 8
20. Umowy o pracę - rodzaje, zawieranie i rozwiązywanie umów 12
21. Uprawnienia pracowników i obowiązki pracodawcy związane z rodzicielstwem 4
22. Urlopy - nabywanie prawa, udzielanie i planowanie 8
23. Warsztaty umiejętności interpersonalnych 8
24. Wynagrodzenie i świadczenia w okresie choroby i macierzyństwa 8
25. Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych 8
26. Zatrudnianie obcokrajowców 4
27. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych i PFRON 4
28. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach • egzamin końcowy w formie rozmowy na wybrany temat

Organizacja studiów

• studia są organizowane na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa-trzy tygodnie • słuchacze otrzymują zestaw książek związanych z tematyką studiów

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przede wszystkim przez praktyków posiadających odpowiednie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne, w tym pracowników działów kadr i płac, pracowników ZUS, urzędów skarbowych we Wrocławiu, doradców podatkowych zatrudnionych w firmach doradczych oraz prowadzących własne kancelarie, a także przez uznanych wykładowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Edward Nowak
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
e-mail: edward.nowak@ue.wroc.pl

Cena

3950 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na max 8 rat.
Wzór podania o rozłożenie płatności na raty znajduje się na stronie - dla osób zalogowanych (zapisanych na studia).

Kontakt i zapisy

Sekretariat Katedry Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu mgr Magdalena Barańska e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl Sekretariat czynny: pn-pt. 7.00-14.30, tel. 71 36 80 422

tel. 501056723 (kierownik studiów)

Dokumenty należy składać osobiście w bud. CKU p. 4 lub listownie na adres: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120,53-345 Wrocław http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-01-31

Termin uruchomienia studiów: 2018-02-24

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Uwaga!
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje o studiach u kierownika studiów tel. 501056723.


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×