Kontrola zarządcza w sektorze publicznym Kontrola zarządcza w praktyce! Certyfikat Koordynatora Kontroli Zarządczej (1 edycja od października

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Cele i charakterystyka studiów

od października r. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc (decyduje kolejność zgłoszeń) Wystarczy kliknąć w formularz zgłoszeniowy na dole strony

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu jej celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

Studia pozwalają poznać i zrozumieć komponenty związane z zarządzaniem organizacją oraz wymaganiami stawianymi przez ustawę o finansach publicznych w zakresie ustanowienia systemu kontroli zarządczej.

Korzyści:

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności ułatwiających skuteczne wdrożenie i monitorowanie systemu kontroli zarządczej w organizacjach rządowych i samorządowych i innych instytucjach sektora finansów publicznych. Absolwenci pozyskają wiedzę w zakresie rozpoznawania zagrożeń i szans w osiąganiu celów organizacji, możliwych sposobów zapobiegania występowaniu potencjalnych ryzyk, skutecznej komunikacji oraz pozyskiwania informacji zwrotnej.

Po ukończeniu studiów z wynikiem pozytywnym Absolwenci otrzymują:

  1. Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który jest jedną z wiodących uczelni ekonomicznych w Polsce
  2. Certyfikat Koordynatora Kontroli Zarządczej
  3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html
  4. Wsparcie organizacyjne dla osób zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu CGAP lub CIA
  5. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku pracy związanym z uzyskaną specjalizacją / patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html

Adresaci

Studia są dedykowane przede wszystkim dla:

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 200 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej 8
2. Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej 24
3. Środowisko kontroli zarządczej 16
4. Zarządzanie ryzykiem w organizacji 32
5. Zamówienia publiczne 16
6. Rachunkowość finansowa i zarządcza 16
7. Mechanizmy kontroli systemów informatycznych 24
8. Informacja i komunikacja 16
9. Audyt wewnętrzny w organizacji. 16
10. Systemy zarządzania jakością 16
11. Wykrywanie oszustw i nadużyć 8
RAZEM 192

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów.

Studia trwają dwa semestry w systemie zaocznym. Spotkania odbywają się według określonego harmonogramu w soboty i niedziele średnio co 2-3 tygodnie w godzinach od 9.00 do 16.00 na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (ul. Komandorska 118/120).

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą:

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Opiekun naukowy

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE
Katedra Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej
tel. 607440204
e-mail: bartlomiej.nita@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

3990 PLN

Można rozłożyć płatność na 4 raty lub nawet na 8 rat

Kontakt i zapisy

Adres do wysyłki dokumentów:

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów pod nr tel.: 607 440 204

Zapisów można dokonywać po zalogowaniu się na stronie internetowej klikając w FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na dole strony

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Szczegółowy program:

Wprowadzenie do systemów kontroli zarządczej

Mierniki oceny systemu kontroli zarządczej

Środowisko kontroli zarządczej

Zarządzanie ryzykiem w organizacji

Zamówienia publiczne

Rachunkowość finansowa i zarządcza

Mechanizmy kontroli systemów informatycznych

Informacja i komunikacja

Audyt wewnętrzny w organizacji

Systemy zarządzania jakością

Wykrywanie oszustw i nadużyć


pikw
Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×