Kadry i Płace (edycja 18)

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

edycja zaoczna

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Cele i charakterystyka studiów

Zalogowanie w systemie nie gwarantuje miejsca na studiach.

Zajęcia w godz. 9.00-14.15 ( w większości zjazdów) niekiedy zajęcia do godz.17:00

Szczegółowa informacja o studiach u kierownika studiów pod numerem tel. 600 421 451

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z polityką kadrową, prawem pracy, a także zapoznanie z wiedzą z zakresu przepisów kadrowo-płacowych, rozliczania czasu pracy, naliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zatrudnianiem cudzoziemców. Słuchacze będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności obsługi systemu informatycznego ukierunkowanego na ewidencję i rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń z tytułu różnych stosunków pracy, rozliczenia prowadzone na drodze firma-ZUS, obsługę programu finansowo-księgowego w aspekcie ewidencji wynagrodzeń, a także programu Płatnik.

Studia Podyplomowe "Kadry i Płace" są NAJCHĘTNIEJ WYBIERANYMI STUDIAMI z zakresu kadrowo-płacowego w okresie ostatnich 3 latach (16 edycji w ciągu 3 lat).

Adresaci

Adresatami studiów są osoby mające zamiar podjąć pracę w działach kadrowo-płacowych, a także pracownicy działów HR, Zarządzania personelem lub też Kadr, którzy chcieliby rozszerzyć i zaktualizować swoje umiejętności oraz wiedzę z dziedziny kadrowo-płacowej.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 193 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. MSR 19 Świadczenia pracownicze 3
2. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 12
3. Programy finansowo-księgowe – zajęcia na komputerze 9
4. Program kadrowo-płacowy R2Płatnik/Symfonia Kadry i Place– zajęcia na komputerze 18
5. Płatnik ZUS – zajęcia na komputerze 6
6. Psychologia w controllingu personalnym 6
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych 21
8. Podróże służbowe 3
9. Wynagrodzenie ze stosunku pracy i z tytułu umów cywilno- prawnych 15
10. Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 3
11. Dokumentacja na potrzeby ZUS 6
12. Świadczenia pozapłacowe 3
13. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3
14. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 3
15. Wynagrodzenia chorobowe i zasiłki 6
16. Czas pracy 6
17. Urlopy pracownicze 6
18. Zarządzanie kadrami w korporacjach międzynarodowych 3
19. System oceniania pracowników 6
20. Pozamaterialne narzędzia motywowania 3
21. Kodeks pracy (stosunek pracy) 6
22. Mobbing w środowisku pracy 3
23. Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 6
24. Wprowadzenie do prawa cywilnego 3
25. Umowy cywilno-prawne 12
26. Odpowiedzialność materialna, porządkowa i za powierzone mienie 3
27. Potrącenia komornicze 3
28. Zwolnienia grupowe 3
29. Związki zawodowe 3
30. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3
31. Zatrudnianie cudzoziemców 6
32. Seminarium - konsultacje 1
RAZEM 193

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Organizacja studiów

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach prowadzi zespół, składający się z najwyższej klasy wykładowców – specjalistów w danym zagadnieniu, zatrudnionych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w szczególności doświadczonych praktyków z wieloletnim stażem w przedsiębiorstwach, jak również przedstawicieli ZUS, adwokatów, prawników, pracowników korporacji międzynarodowych, a także przedstawicieli organów związkowych oraz pracowników mających wieloletnie doświadczenie z problematyką cudzoziemców w Polsce

Zajęcia prowadzone są w połączeniu aspektów teoretycznych z problemami praktyki zawodowej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Michał Biernacki
Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
tel. 71 36 80 395
e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. UE
Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
tel. 71 36 80 397
e-mail: waldemar.dotkus@ue.wroc.pl

Cena

3900 PLN

Możliwa płatność od 2 do 8 rat - po złożeniu podania na 1 zajęciach.

Kontakt i zapisy

Studia Podyplomowe "Kadry i Płace"

mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: dr inż. Michał Biernacki, e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl, telefon: 600 421 451

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-02-28

Termin uruchomienia studiów: 2018-03-03

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Łączymy praktykę z teorią !!

Studia prowadzone przy współpracy z dostawcą oprogramowania kadrowo-płacowego R2płatnik

logoreset


W ramach programu przewiduje się zajęcia wyjazdowe

(1 zjazd sob-niedz) w okolicach Wrocławia.

Złożenie dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×