Zarządzanie placówkami kultury (3. edycja)

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

we współpracy z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu)

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Cele i charakterystyka studiów

Celem Studiów jest przygotowanie menedżerów do zarządzania instytucjami kultury. Słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności do samodzielnego i nowoczesnego kierowania pracą w instytucjach kultury, pozyskiwaniem środków na finansowanie kultury oraz przygotowaniem projektów z zakresu wydarzeń kulturalnych. Program przygotowany został we współpracy z Akademią Muzyczną we Wrocławiu oraz ekspertami zajmującymi się finansowaniem przedsięwzięć kulturalnych.

Adresaci

Studia są kierowane do osób, które są zainteresowane problematyką kultury, w szczególności do osób pracujących w sektorze kultury, pełniących lub zamierzających ubiegać się o pełnienie funkcji kierowniczych w placówkach kultury, pracowników samorządowej oraz rządowej administracji kulturą, animatorów kultury.

Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 156 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podstawowa wiedza o kulturze i instytucjach kultury 4
2. Podstawy ekonomii i ekonomiki kultury 8
3. Prawne aspekty działalności kulturalnej 24
4. Etyka menedżera placówki kultury 4
5. Wprowadzenie do zarządzania 8
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze kultury 16
7. Zarządzanie finansami w sektorze kultury 16
8. Źródła finansowania kultury 4
9. Fundusze unijne dedykowane do sektora kultury 12
10. Innowacyjne metody zarządzania placówkami kultury 16
11. Marketing w kulturze (promocja, reklama, PR) 8
12. Psychologia w zarządzaniu placówkach kultury (kontakty z mediami, coaching, psychologia pracy zespołowej) 12
13. Negocjacje i komunikacja interpersonalna. Sztuka autoprezentacji (dyplomacja kulturalna, wystąpienia publiczne, spotkania autorskie) 12
14. Zarządzanie projektami. Planowanie i organizacja imprez kulturalnych 16
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest otrzymanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów oraz zdany egzamin końcowy.

Organizacja studiów

Studia trwają dwa semestry i obejmuje 160 godzin zajęć. Rozpoczęcie III edycji Studiów planuje się w lutym 2018 roku, a zakończenie w styczniu 2019 roku. Zajęcia odbywać się będą w systemie zaocznym – dwudniowe sesje sobotnio-niedzielne w godz. 9.00 – 16.00

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzić będą wybitni teoretycy i praktycy z zakresu kierowania placówkami kultury. Współpracują z nami pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Akademii Muzycznej we Wrocławiu a także doświadczeni menedżerowie placówek kultury oraz prawnicy.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Wioletta Turowska
Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych
e-mail: wioletta.turowska@ue.wroc.pl
pok. 410, bud. H

Cena

3900 PLN

Studia są płatne w II ratach przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w każdym semestrze.

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-01-31

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Studia umożliwiają uzyskanie kwalifikacji wymaganych od osób pełniących lub ubiegających się o stanowiska kierownicze we wszelkiego typu placówkach kultury.


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×