Wycena przedsiębiorstw

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

we Wrocławiu -2 edycja

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Cele i charakterystyka studiów

Głównym celem studiów jest zaznajomienie uczestników z tematyką wyceny przedsiębiorstw oraz jego zespołu aktywów, w szczególności dotyczy to technologii, know-how, wartośnie niematerialnych i prawnych itp. Absolwent powinien posiadać poszerzoną wiedzę z zakresu finansów, sprawozdawczości, ryzyka i wartości przedsiębiorstwa. Powinien także uporządkować swoją wiedzę ogólną z prawa i ekonomii środowiska działania przedsiębiorstwa. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Adresaci

Osoby, które ukończyły studia ekonomiczne, prawnicze lub posiadają uprawnienia zawodowe w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 160 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Elementy prawa gospodarczego 8
2. Ekonomia (mikroekonomia i makroekonomia) 8
3. Elementy metod ilościowych 16
4. Rynki finansowe 12
5. Sprawozdawczość finansowa 12
6. Finanse przedsiębiorstw 24
7. Wycena zespołów aktywów przedsiębiorstwa 32
8. Wycena instrumentów finansowych 8
9. Wycena WNiP, know-how i technologii 8
10. Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstw 8
11. Case Study 16
12. Seminarium dyplomowe 8
13. Egzamin końcowy - obrona pracy 0
RAZEM 160

Warunki i sposób zaliczenia studiów

obecność na zajęciach (min. 75%) przygotowanie i obrona pracy końcowej

Organizacja studiów

Studia organizowane są na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów. Słuchacze otrzymują materiały dydaktyczne do poszczególnych przedmiotów.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 160 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele i obejmują łącznie około 10 zjazdów. O inauguracji studiów słuchacze zostaną poinformowani drogą mailową.

Szczegółowy harmonogram z informacją dot. sal w których będą prowadzone zajęcia i przedmiotów, pojawi się wkrótce.

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są zarówno od strony teoretycznej, jak i dzięki doświadczeniom z codziennej pracy zawodowej - od strony praktycznej. Wśród prowadzących są pracownicy naukowi, posiadający duży dorobek naukowy oraz praktyczne doświadczenie w obszarze wyceny przedsiębiorstw.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Piotr Cegielski
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
tel. 727 672 844
e-mail: piotr@abigail.com.pl

Opiekun naukowy

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem
e-mail: krzysztof.jajuga@ue.wroc.pl
bud. Z

Cena

3950 PLN

Płatne przed rozpoczęciem zajęć. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na dwie równe raty płatne przed rozpoczęciem semestrów tj. do 13 października 2017 r. oraz do 02 lutego 2018 r. po 1975,00 zł, bądź 3950,00 zł do 13 października 2017 r.

Płatności za studia proszę dokonywać na nr konta podany po zalogowaniu się na stronie studiów (indywidualny dla każdego uczestnika)

Kontakt i zapisy

Rekrutacja i składanie dokumentów w formie papierowej oraz obsługa administracyjna odbywa się w : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław, tel. 71 36 80 949, pokój 4

godziny pracy jak na http://www.podyplomowe.ue.wroc.pl/kontakt.html

mgr Alina Sofińska, e-mail: alina.sofinska@ue.wroc.pl

Adres do wysyłki dokumentów aplikacyjnych i innej korespondencji : Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela Anita Makowska (anita.makowska@ue.wroc.pl), tel. 697 404 228

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-01-31

Termin uruchomienia studiów: 2018-02-24

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

Do 31 grudnia 2017r. pierwszeństwo w zapisach mają Rzeczoznawcy Majątkowi, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w studiach podyplomowych, poprzez stronę internetową Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu. Po tym terminie, decyduje kolejność zgłoszeń.


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×