Kadry i płace - prawo i praktyka

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

Świdnica, 2 edycja

Semestr zimowy 2017/2018, letni 2017/2018

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest:

Adresaci

Studia przeznaczone są dla:

Dzięki kompleksowemu ujęciu problematyki zatrudniania absolwent studiów będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zakresie kadrowo-płacowej obsługi podmiotów gospodarczych, zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego oraz do rozwoju własnej kariery zawodowej poprzez zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających na wykonywanie pracy m.in. w charakterze: specjalisty ds. polityki kadrowej, specjalisty ds. kadr i płac, specjalisty ds. zarządzania personelem i wynagrodzeniami, specjalisty ds. personalnych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 236 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Wykład inauguracyjny 2
MODUŁ I. PRAWO PRACY
2. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy 6
3. Czas pracy 6
4. Urlopy pracownicze 6
5. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem 3
6. Odpowiedzialność porządkowa, materialna i za powierzone mienie 3
7. Regulaminy i dokumentacja zatrudnienia 6
8. Organizacja nadzoru nad warunkami pracy 4
9. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 4
10. Zwolnienia grupowe 4
11. Zatrudnianie cudzoziemców 4
12. Delegowanie pracowników za granicę 4
13. Ochrona danych osobowych 4
MODUŁ II. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZUS
14. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu 6
15. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa 6
16. Sprawozdawczość na potrzeby ZUS 8
MODUŁ III. PŁACE, PODATKI, ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
17. Podatek dochodowy od osób fizycznych 8
18. Płace – praktyczne zasady naliczania wynagrodzeń 20
19. Rozliczanie umów cywilnoprawnych 14
20. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 6
21. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) 8
22. Potrącenia z wynagrodzeń 6
23. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych 8
24. Elementy zarządzania wynagrodzeniami 8
MODUŁ IV. KOMPETENCJE INTERPERSONALNE I ZARZĄDZANIE KADRAMI
25. Strategia personalna przedsiębiorstwa 16
MODUŁ V. WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH
26. Program Płatnik 16
27. Program finansowo-księgowy w aspekcie wynagrodzeń 8
28. Program kadrowo-płacowy 24
29. Excel 8
30. Przygotowanie do egzaminu końcowego 10
RAZEM 236

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Organizacja studiów

Kadra dydaktyczna

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzą doświadczeni pracownicy naukowi z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze (Katedry Finansów i Rachunkowości, Katedry Ekonomii i Polityki Ekonomicznej) oraz specjaliści - praktycy w dziedzinie prawa prawy, podatków, kadr i płac oraz zarządzania kadrami.

Zajęcia prowadzone są w połączeniu aspektów teoretycznych z problemami praktyki zawodowej.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Joanna Kogut
Katedra Finansów i Rachunkowości
tel. 75 75 38 254
e-mail: joanna.kogut@ue.wroc.pl
pok. 87, bud. A

Opiekun naukowy

dr hab. Teresa Orzeszko, prof. UE
Katedra Finansów i Rachunkowości
bud. A

Cena

3500 PLN

Opłaty za studia podyplomowe prosimy wnosić na Indywidualne Konta Słuchaczy widoczne w panelu użytkownika z dopiskiem "EZIT Kadry i płace Świdnica".

Płatne w dwóch ratach semestralnych po 1750,00 PLN.
Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na cztery raty po złożeniu pisemnego wniosku do kierownika studiów.

Kontakt i zapisy

Kontakt w sprawie studiów: dr Joanna Kogut tel. 607 679 280.

Zapisy: Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała S.C. w Świdnicy tel.: 748577283, biuro@annaszywala.pl; Wymagane dokumenty po wcześniejszej rejestracji i wypełnieniu oraz wydrukowaniu formularza zgłoszeniowego (zakładka poniżej), należy złożyć osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Firma Szkoleniowo - Doradcza Anna Szywała S.C. w Świdnicy ul. Łukasińskiego 2/3 58-100 Świdnica.

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2017-10-15

Termin uruchomienia studiów: 2017-10-27

Wymagane dokumenty


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×