Krajowe Standardy Rachunkowości

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

(1 edycja) (KRFiK)

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Cele i charakterystyka studiów

Szczegółowa informacja o studiach u kierownika studiów pod numerem tel. 600 421 451 Przyjęcie na studia odbywa się przez złożenie dokumentów. Wyłącznie zalogowanie w systemie nie gwarantuje miejsca na studiach.

Głównym celem ukończenia studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania Krajowych Standardów Rachunkowości do sporządzania sprawozdań finansowych. Na zajęciach na konkretnych przykładach omawiane są kolejne standardy w zestawieniu z rozwiązaniami zaczerpniętymi z praktyki gospodarczej. Słuchacze mają też możliwość zapoznania się z stanowiskami i projektami Komitetu KSR.

Adresaci

Adresaci studiów podyplomowych:

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 145 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Podobieństwa i różnice pomiędzy Ustawą o rachunkowości i KSR 6
2. KSR Nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" 21
3. KSR Nr 2 "Podatek dochodowy" 12
4. KSR Nr 3 "Niezakończone usługi budowlane" 9
5. KSR Nr 4 "Utrata wartości aktywów" 15
6. KSR Nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" 15
7. KSR Nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" 9
8. KSR Nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" 9
9. KSR Nr 8 "Działalność deweloperska" 9
10. ‪KSR Nr 9 "Sprawozdanie z działalności" 9
11. KSR Nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi" 9
12. Stanowiska KSR 9
13. Projekty KSR 12
14. Seminarium - konsultacje 1
RAZEM 145

Warunki i sposób zaliczenia studiów

• obecności na zajęciach • egzamin końcowy - przygotowanie i obrona projektu

Organizacja studiów

Kadra dydaktyczna

Doświadczeni dydaktycy, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w większości biegli rewidenci, członkowie ACCA, doradcy podatkowi, dyplomowani księgowi, biegli sądowi oraz czynni praktycy, audytorzy.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr inż. Michał Biernacki
Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
tel. 71 36 80 395
e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl

Cena

4400 PLN

Możliwa płatność od 2 do 8 rat - po złożeniu podania na pierwszych zajęciach.

Kontakt i zapisy

Studia Podyplomowe "KSR " mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Wszelkie informacje uzyskać można również bezpośrednio u kierownika studiów: dr inż. Michał Biernacki, e-mail: michal.biernacki@ue.wroc.pl, telefon: 600 421 451

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-02-28

Termin uruchomienia studiów: 2018-03-24

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje


W ramach programu przewiduje się zajęcia wyjazdowe

(1 zjazd sob-niedz) w okolicach Wrocławia.

Złożenie dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×