Certyfikowany Doradca ASO. Makler Papierów Wartościowych. pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (1 edycja

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Cele i charakterystyka studiów

Celem studiów jest wzbogacenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań przypisanych Autoryzowanym Doradcom w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect, Catalyst). Uczestnicy studiów dodatkowo będą mogli pogłębić wiedzę z zakresu zagadnień niezbędnych do analizowania rynków finansowych oraz wyceny instrumentów finansowych. Na studiach podejmowane się zagadnienia wymagane na egzamin uprawniający do otrzymania Certyfikatu Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu. Ponadto, uczestnicy studiów będą mogli zapoznać się z zagadnieniami wymaganymi na egzamin na Maklera Papierów Wartościowych.
Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Adresaci

Studia przeznaczone są dla osób przygotowujących się do egzaminów zawodowych (Certyfikowany Doradca Alternatywnego Systemu Obrotu, Makler Papierów Wartościowych) oraz pragnących zdobyć i poszerzyć wiedzę z obszaru rynków oraz instrumentów finansowych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 146 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Zagadnienia prawa cywilnego, handlowego, podatkowego i dewizowego 6
2. Zagadnienia prawne dotyczące papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych 8
3. Zagadnienia dotyczące oferty publicznej i spółek publicznych 6
4. Zagadnienia dotyczące obrotu instrumentami finansowymi 4
5. Zagadnienia dotyczące nadzoru nad rynkiem finansowym i kapitałowym 2
6. Regulacje Alternatywnego Systemu Obrotu (NewConnect, Catalyst) 16
7. Zagadnienia dotyczące systemu rozliczeniowo-depozytowego (KDPW) 4
8. Rachunkowość finansowa 16
9. Rynki i instrumenty finansowe 10
10. Matematyka finansowa 8
11. Metody oceny efektywności inwestycji 6
12. Analiza i wycena instrumentów dłużnych 8
13. Analiza finansowa przedsiębiorstw 10
14. Analiza i wycena akcji 10
15. Analiza instrumentów pochodnych 6
16. Strategie inwestycyjne 10
17. Obrót giełdowy i pozagiełdowy 10
18. Etyka zawodowa maklera papierów wartościowych/Kodeks dobrych praktyk 6
RAZEM 146

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Warunkiem zaliczenia studiów jest obecność na zajęciach (min 80 %) oraz zaliczenie egzaminów.

Organizacja studiów

Studia obejmują 150 godzin dydaktycznych, nie wliczając w to egzaminów. Zajęcia odbywają się w zjazdach dwudniowych w soboty i niedziele w godzinach 9-16.

Kadra dydaktyczna

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz doświadczeni praktycy - przedstawiciele zawodów: makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, certyfikowany doradca alternatywnego systemu obrotu, analityk finansowy, radca prawny i inni.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Bartosz Ziemblicki
Katedra Prawa Gospodarczego
e-mail: bartosz.ziemblicki@ue.wroc.pl
bud. D

Opiekun naukowy

dr hab. Tadeusz Kocowski, prof. UE
Katedra Prawa Gospodarczego
tel. 71 36-80-233
e-mail: tadeusz.kocowski@ue.wroc.pl
pok. 21, bud. D

Cena

3950 PLN

Kontakt i zapisy

mgr Monika Stańczyk, tel. 71 36 80 980 pok. 5, bud. CKU, ul. Kamienna 43-59 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów:

Monika Stańczyk Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia biura znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Zgłoszenia na studia należy dokonywać po zalogowaniu do systemu (na dole strony formularz zgłoszeniowy)

Wszelkich informacji udziela Bartosz Ziemblicki, e-mail: bartosz.ziemblicki@ue.wroc.pl

Wymagane dokumenty


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×