Innowacyjne przywództwo – kształtowanie liderów zmian we współpracy z Instytutem Liderów Zmian - IV edycja, Wrocław, planowane uruchomienienie: pażdziernik 2018

Nie czekaj do października! Zapisz się teraz i zacznij studia wcześniej niż inni.

Semestr letni 2017/2018, zimowy 2018/2019

Cele i charakterystyka studiów

Jeśli jesteś osobą, która ma dość administracyjnego podejścia do biznesu, firmy i zespołów, która widzi, że dotychczasowe metody i narzędzia wypracowane w ramach MBA przestały się sprawdzać lub działają tylko w niektórych sytuacjach. Jeśli typowe szkolenia pozostawiają niedosyt i nie wnoszą nic nowego w obszarze rozwoju osobistego i jesteś gotowy do głębokiej pracy nad sobą - TE STUDIA SĄ DLA CIEBIE !!!

Głównym ich celem jest dostarczenie wiedzy, rozwój umiejętności oraz kompetencji osobistych i społecznych związanych z przywództwem, potrzebnych kierownikom, menadżerom, liderom, koordynatorom zespołów projektowych, działającym na różnych szczeblach zarządzania w organizacjach biznesowych, publicznych czy non-profit, szczególnie w procesach wprowadzania zmian.

Dobór tematyki poszczególnych zajęć pozwoli słuchaczom zdobyć umiejętności potrzebne do sprawnego przewodzenia ludziom z zakresu: psychologii biznesu, psychologii praktycznej, rozwoju osobistego, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (wyjazd w teren typu „survival” i trening z doświadczonym komandosem), budowania relacji interpersonalnych, cochingu i mentoringu integralnego, kierowania zespołami i grupami, meta programów, zarządzania projektami zorientowanymi na zmianę.

Studia oparte będą PRZEDE WSZYSTKIM na pracy własnej w sensie własnego rozwoju osobistego oraz powiększania własnych, szeroko rozumianych kompetencji społecznych. Jednocześnie to nie zajęcia terapeutyczne. Wymagają gotowości do pracy i krytycznego myślenia. Studia są interaktywne, tzn pracujemy na procesie i potrzebach uczestników, pilnując jednocześnie struktury. W praktyce oznacza to, że jesteśmy gotowi i otwarci na modelowanie zagadnień, tak by jak najbardziej służyły naszym słuchaczom. Innymi słowy, studia tworzymy jednocześnie dla Was i wraz z Wami.

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnych narzędzi, metod i technik, które pozwolą:

Studia oferują wiele korzyści dla słuchaczy:

Adresaci

PRZECZYTAJ OPINIE I REFERENCJE UCZESTNIKÓW Z POPRZEDNICH EDYCJI:

„Przede wszystkim udało mi się sklasyfikować rodzaje typów osobowości ludzi, ich dopasowanie do zespołu. Zdobyłem też szeroką wiedzę z nowoczesnego podejścia do prowadzenia zespołu oraz do bycia liderem. Poznałem także szereg zasad i praw, którymi rządzą się nowoczesne firmy i procesy zmian jakie w nich zachodzą.” „Podczas sesji wyjazdowej zmierzyłam się ze swoimi cieniami i zrozumiałam, że jest kilka spraw, które mam nieprzepracowane i które trzymają mnie w miejscu”.

„Jestem pod wrażeniem ułożenia programu, tego jak prawie każde zajęcia dopełniały inne i jak wiedza, doświadczenia i umiejętności wykładowców uzupełniały się. W tym miejscu chciałabym też Pani- Pani Moniko bardzo podziękować za zorganizowanie tych studiów, nie wiem jak udało się Pani zaprosić do współpracy tak wiele znakomitych osób i przy tym utrzymać standardową cenę jak dla studiów podyplomowych, czyni Pani cuda. Kiedy przeglądałam oferty studiów, ta właśnie ze mną rezonowała, tego potrzebowałam na tym etapie mojego życia i bardzo się cieszę, że wzięłam udział w tej edycji. Spotkałam niesamowitych ludzi, którzy dzielili się swoją wiedzą, zauważyłam też zmiany w nich samych i że wielu z nas dojrzało i poznało lepiej samego siebie dzięki uczestnictwu w tych zajęciach”.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
Moduł: Psychologiczne aspekty przywództwa
1. Procesy organizacyjne (jawne i ukryte) – dynamika grupy, konformizm, relacje przełożony – podwładny – zjawisko przeniesienia; reakcje na zmiany w organizacji w ujęciu poznawczym i psychoanalitycznym 4
2. Osobowość przywódcy – wpływ na sposób funkcjonowania organizacji – relacje w triadzie: przedsiębiorca - przywódca –menedżer. Diagnoza osobowości 4
3. Emocje w organizacji – wpływ na procesy grupowe i zachowania organizacyjne na poziomie indywidualnym – znaczenie mechanizmów obronnych - ujęcie psychoanalityczne 4
4. Od autokracji do nowych form przywództwa – paradygmaty przywództwa; style i modele przywództwa – dysfunkcjonalne i efektywne przywództwo – rola liderów o osobowości narcystycznej 4
Moduł: Sesja wyjazdowa
5. Terenowa gra symulacyjna 8
6. Trening antykryzysowy 8
7. Tożsamość przywódcy (lidera) 16
Moduł: Uważność, duchowość, filozofia życia lidera, przywódcy
8. Dynamika uważności i obecności w procesie kreowania nowej jakości w oparciu o Teorię „U” Otto Scharmera 12
Moduł: Praktyczne podejście integralne w przywództwie w oparciu o Change Value Process
9. Change Value Process jako jedną z najważniejszych współcześnie filozofii zarządzania zmianą i rozwoju Leadershipu 3.0. Poziomy świadomości (wartości) wg Gravesa- zastosowanie w kontekście osobistym, zespołu i biznesu 8
10. Osobowość i role przywódcy (lidera) , rozwój indywidualny i zespołu, komunikacja i współpraca wg Change Value Process 8
11. Zarządzanie zmianą w sobie i firmie. Etapy ewolucji wg CVP 8
Moduł: Metaprogramy jako narzędzie lidera, przywódcy w budowaniu sukcesu
12. Budowanie wartości wzmacniających współpracę, komunikację, innowacyjność 8
13. Poznanie i komunikacja 4
14. Definiowanie strategii mentalnych na bazie metaprogramów 5
15. Planowanie i zmiana własnych metaporogramów 3
16. Planowanie własnych metaprogramów sukcesu i zmiana w wyznaczonym kierunku 4
Moduł: Spotkanie z praktykiem
17. Droga lidera do sukcesu - doświadczenia praktyczne 8
18. Rola lidera w zarzadzaniu zespołem - doświadczenia praktyczne 8
Moduł: Metodyka projektowa dla przywódców i liderów zmian
19. Wprowadzenie do zarządzania zmianami w organizacjach 4
20. Rola lidera zmian w organizacji 12
21. Projekty jako skuteczny sposób wprowadzania zmian 16
Moduł: Trening interpersonalny
22. Zajęcia integracyjne z elementami treningu interpersonalnego 16
23. Egzamin końcowy 4
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Organizacja studiów

Studia prowadzone są w języku polskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (zjazdy raz, max. dwa razy w miesiącu) w godzinach 9.00-16.00 w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu. Materiały dydaktyczne i wszystkie niezbędne informacje dla słuchaczy zamieszczane są na platformie internetowej. W trosce o najwyższą jakość nauczania studia podlegają systematycznej ewaluacji.

Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną stanowią praktycy prowadzący projekty dla firm krajowych, jak również o zasięgu międzynarodowym oraz doświadczeni pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Dr. Alexander Poraj-Żakiej

Doktorat z religioznawstwa na Uniwersytecie we Freiburgu. Odbył czteroletnie kształcenie z zakresu psychologii systemowej, analitycznej, głębi jak i psychoterapii. Założyciel własnej firmy consultingowej Academia de Psicosophia (Las Palmas Hiszpania ). Prezes fundacji "Mądrość Wschodu i Zachodu" z siedzibą w Niemczech i wspólnie z Willigisem Jägerem współzałożyciel tychże samych fundacji w Hiszpanii i Polsce. Mistrz Zen, trener i coach biznesowy. Obecnie prowadzi ośrodek ćwiczeń duchowych i rozwoju osobistego w Holzkirchen (Niemcy) i współtworzy wrocławski Instytut Rozwoju Osobistego Euphonia (szkolenia, warsztaty, roczny kurs "Być sobą“)?

Dr Remigiusz Gawlik

Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Certyfikowany Counsellor Gestalt z doświadczeniem w przedsiębiorstwach międzynarodowych

Wojciech Gabryelczyk

Instytut Liderów Zmian, menedżer oraz Inspirator Zmian i Rozwoju. Specjalizuję się w Coachingu Biznesowym i Coachingu Kariery.

Jarosław Nuszczyński

Właściciel firmy MIND SOLUTIONS, coach, ekspert komunikacji niewerbalnej i konsultant biznesu.

Adam Dębowski

Psycholog biznesu, doradca biznesowy, przedsiębiorca, mediator. Od 2006 specjalizuje się w zarządzaniu procesem zmian mentalnych, pozwalając wybrać najlepszą drogę rozwoju i zmiany siebie (cech i kompetencji) oraz rozwoju biznesu. Twórca innowacyjnej koncepcji rozwoju kompetencji przywódczych, zarządzania zmianą CVP (Change Value Process) oraz Akademii Zmiany (dla liderów i doradców). Uczy jak uwalniać się od blokad, oporów, które nas ograniczają oraz jak pracując z innymi jako pracownik, menadżer, szef radzić sobie z obawami przed zmianą. Wykłada na wyższych uczelniach, szkolił się w USA, UK i Australii. Zapraszany jako ekspert do mediów: TVN, TVP, Polsat, Polskie Radio, Forbes, Gazeta Prawna. Prowadził szkolenia i procesy doradczo-coachingowe dla liderów z takich firm: Orange, Google, Allegro, Alshaya, Smyk, LOT, Dell, P&G, RWE, PGNiG, Mars, GJ, X-Trade Brokers, czy ING. Twórca bloga o zarządzaniu zmianą, zarządzaniu ludźmi i firmą oraz platformy online z zakresu rozwoju cech i kompetencji menadżerskich, coachingowych, integralnych, psychologicznych: adamdebowski.pl. Kluczowe pytanie Adama, które często zadaje innym: Co Cię powstrzymuje? Ile byś osiągnął, gdybyś poradził sobie z tym, co Cię powstrzymuje.

Grzegorz Szałajko

Od 2005r. jest asesorem w konkursie IPMA International Project Excellence Award, a od 2011r., członkiem IPMA Award Management Board. Został honorowym członkiem Project Management Association of Nepal. Jest również współzałożycielem wrocławskiego oddziału PMI Poland Chapter.

Dr hab. Adela Barabasz prof. UE

Psycholog, psychoterapeuta, superwizor; dr hab., prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Grzegorz Urbański

Starszy chorąży rezerwy, były żołnierz jednostek specjalnych (1 Pułk Specjalny Komandosów Grom). Instruktor spadochronowy, starszy nurek bojowy, paramedyk.

Tomasz Zawadzki

Dyrektor Generalny MindSonar Polska. Trener kompetencji miękkich ze specjalizacją w technikach sprzedaży oraz coach i konsultant biznesowy. Zajmuje się doradztwem w zakresie: komunikacji, negocjacji, zarządzania sprzedażą, stylów myślenia i rekrutacji. Pracował w kilku międzynarodowych grupach kapitałowych, głównie jako menedżer sprzedaży: dyrektor oddziału, dyrektor regionu. Wdrażał również profile rekrutacyjne sprzedawców, modele coachingu sprzedażowego dla sieci, standaryzację pracy sieci, systemy wynagradzania promujące elementy motywacyjne, systemy raportowania sprzedaży. Absolwent studiów podyplomowych Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Monika Kwiecińska
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
tel. 608 325 162
e-mail: monika.kwiecinska@ue.wroc.pl
pok. 112, bud. D

Cena

5500 PLN

Cena obejmuje koszt egzaminu i certyfikatu oraz sesji wyjazdowej .

Odpłatność może być rozłożona na dwie raty po 2750 zł za semestr, płatne w określonych terminach. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość ustalenia płatności w 4 ratach. Podanie o rozłożenie płatności na raty należy wówczas złożyć przed rozpoczęciem studiów.

Płatność za studia następuje dopiero po otrzymaniu od kierownika studiów informacji o zebraniu się grupy, uruchomieniu studiów, wyłącznie na indywidualne konto słuchacza widoczne po zalogowaniu na własnym profilu ( login i hasło, jak przy rejestracji na studia).

Prosimy o nieuiszczanie wpłat, przed otrzymaniem takiej informacji .

Kontakt i zapisy

mgr Agnieszka Łazikowska

Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 452, e-mail: agnieszka.lazikowska@ue.wroc.pl pok. 4, bud. CKU, ul. Kamienna 43, 53-307 Wrocław

Adres do wysyłki dokumentów: Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2018-09-15

Wymagane dokumenty

Dodatkowe informacje

W przypadku dużej liczby kandydatów termin rekrutacji może ulec skróceniu. O przyjęciu decyduje kolejność zapisów na platformie internetowej i złożony komplet dokumentów!

  
  


Powrót

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Nie masz konta?

Zapisy na studia i szkolenia wymagają posiadania konta. Kliknij poniższy przycisk, by przejść do formularza rejestracji.

Załóż konto
×